Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Borgerinddragelse, motivation og progression, når borgeren har en psykisk lidelse Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Forskningsenheden Psykiatrisk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Borgerinddragelse, motivation og progression, når borgeren har en psykisk lidelse Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Forskningsenheden Psykiatrisk."— Præsentationens transcript:

1 Borgerinddragelse, motivation og progression, når borgeren har en psykisk lidelse Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Forskningsenheden Psykiatrisk Center København 8. April 2014

2 Målgruppen for jeres indsats Borgere i ressourceforløb eller langvarige kontakthjælpsmodtagere Her med en psykisk sygdom

3 Den bio-psyko-sociale model Genetisk disponering Udvikling og forløb af psykisk sygdom Sociale og psykologiske faktorer + -

4 Funktionsnedsættelse Sygdom Funktionsevne Ydre faktorer Personlige faktorer

5 Tre former for handicap Handicap som følge af sygdomme Handicap som følge af omgivelsernes stigmatisering Handicap som følge af menneskets selvstigmatisering

6 Rehabilitering ”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.” (s 4, Johansen et al. Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Århus: MarselisborgCentret og Rehabiliteringsforum Danmark, 2004).

7 Rehabilitering En strategi, hvor målet er at den syge opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt En kompleks tværfaglig og tværsektoriel proces, hvor hver faggruppe bidrager med deres faglighed og kompetencer og tiltag men i et formaliseret samarbejde En metode, idet der gøres brug af fælles metoder på tværs af faggrupper og sektorer

8 Recovery En dybt personlig, unik forandringsproces med hensyn til ens holdninger, værdier og mål, færdigheder og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv på præget af håb og aktiv medvirken selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdom. Recovery indebærer udvikling af ny mening og nyt formål i ens liv Definition ved W.A Anthony. Kilde: s 41, Wilken JP & Den Hollander D. Rehabilitering og recovery. En integreret tilgang. Akademisk forlag, 2008

9 Rehabilitering vs. recovery Ved rehabilitering betragtes processen fra de professionelles side Ved recovery betragtes processen fra individets synsvinkel Med andre ord Rehabilitering ved psykisk sygdom har til formål at understøtte den psykisk syge i vedkommendes recoveryproces You can do it – we can help!

10 Recovery orienteret rehabilitering I den recovery-orienterede rehabilitering er det med udgangspunkt i fire værdier, at medarbejderne møder, samarbejder og bringer metoderne i spil sammen med borgeren. De fire værdier er: -Selvbestemmelse -Personorientering -Personinvolvering -Håb

11 Recovery Recovery er og forbliver en unik individuel proces Hvad der betyder noget for den ene i recoveryprocessen, betyder ikke nødvendigvis noget for den anden Recovery er ikke lineært Recovery kan derfor ikke på samme måde som rehabilitering sættes på formel og gøres til genstand for en strukturering Man kan ikke recover andre

12 Borgerinddragelse, motivation og progression Borgerinddragelse skaber motivation, hvis den bygger på følgende værdier: -Selvbestemmelse -Personorientering -Personinvolvering -Håb Progression: Svær at måle, da den ikke er lineær


Download ppt "Borgerinddragelse, motivation og progression, når borgeren har en psykisk lidelse Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Forskningsenheden Psykiatrisk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google