Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af opgaven Tysk fortsætter A stx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Mette Hermann.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af opgaven Tysk fortsætter A stx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Mette Hermann."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af opgaven Tysk fortsætter A stx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Mette Hermann

2 Nuværende eksamensopgave Indhold Der prøves i oversættelse fra dansk til tysk eller i tysk resumé af en dansksproget tekst og i fri skriftlig udtryksfærdighed på tysk med udgangspunkt i et nutidigt tysksproget tekstmateriale suppleret med billedmateriale. Varigheden af den skriftlige prøve er fem timer. (Læreplanen tysk A, § 4.2) Mette Hermann

3 Nuværende eksamensopgave Bedømmelseskriterier Ved både den skriftlige og den mundtlige prøve bedømmes det, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Ved den skriftlige prøvelægges der vægt på, at eksaminanden kan uddrage det væsentlige af det udleverede tekstmateriale, udtrykke sig skriftligt på tysk, disponere og fremstille et indhold, samt på, at eksaminanderne viser sikkerhed i morfologi og syntaks og behersker et nuanceret ordforråd samt idiomatik. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. (Læreplanen tysk A, § 4.2) Mette Hermann

4 Faglige mål i forhold til skriftlig eksamen læse og forstå forskellige typer af ubearbejdede nyere og ældre tysksprogede tekster give en klar og nuanceret redegørelse på tysk for studerede tysksprogede tekster og emner og forholde sig analyserende og perspektiverende til dem med anvendelse af et varieret og nuanceret ordforråd og med sikkerhed i morfologi og syntaks udtrykke sig skriftligt på tysk med et nuanceret ordforråd og med sikkerhed i morfologi og syntaks samt oversætte en dansk tekst af en vis sværhedsgrad til et klart og korrekt tysk på tysk redegøre for og reflektere over tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer samt analysere og fortolke disse (Læreplanen tysk A, § 2.1) Mette Hermann

5 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse 5 opgaver Oversættelse og resume erstattes af sproglige opgaver Det udvidede tekstbegreb (tekst, billede, podcasts, vodcasts) Adgang til hjælpemidler, herunder internettet under hele prøven Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt under prøven Elektronisk distribution og aflevering af opgaven Mette Hermann

6 Ny eksamensopgave Overordnede overvejelser Den nuværende læreplan danner rammen for den nye eksamensopgave Opgaven skal udformes, så den giver en sikkert bedømmelsesgrundlag Opgaven skal teste elevernes evne til at læse/forstå tekst elevernes evne til at skrive sammenhængende og struktureret tekst elevernes sproglige kunnen og viden Mette Hermann

7 Ny eksamensopgave Mette Hermann

8 Gennemgang af opgaven Mette Hermann

9 Vejledning til opgavesættet Mette Hermann

10 Henvisninger til tekst, video- og lydklip Mette Hermann

11 Toolbox Mette Hermann

12 Materiale Tekst Mette Hermann Lydklip + transkription

13 Opgave 1 - 4 Tager udgangspunkt i tekstmaterialet fra opgave 5. Der anvendes både danske og latinske begreber. Instruktionerne er på dansk. Der testes: -Tekstforståelse -Ordstilling -Verbernes bøjning -Relative pronominer -Verbets tider Mette Hermann

14 Opgave 1 Mette Hermann

15 Opgave 2 Mette Hermann

16 Opgave 3 Mette Hermann

17 Opgave 4 Mette Hermann

18 Opgave 5 Mette Hermann

19 Opgave 5.1 Mette Hermann

20 Opgave 5.2 Mette Hermann


Download ppt "Præsentation af opgaven Tysk fortsætter A stx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Mette Hermann."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google