Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Fælles Biblioteks-system

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Fælles Biblioteks-system"— Præsentationens transcript:

1 Det Fælles Biblioteks-system
Præsentation af Det Fælles Biblioteks-system

2 Hver kommunes tilslutning koordineres af en implementeringskonsulent fra Systematic Library & Learning. Konsulenten er kommunens primære kontakt i forløbet. Konsulenterne er placeret i Aarhus og Kbh. Michael Niebuhr Jensen Implementeringskonsulent Transition og udrulning, Library & Learning

3 Tilslutningen starter med et forberedelsesmøde ca. 6 mdr
Tilslutningen starter med et forberedelsesmøde ca. 6 mdr. før ibrugtagningen, hvor vi i fællesskab planlægger transitionen. Her forklares opgaverne, datoer fastsættes, og det primære redskab, udrulningsportalen, præsenteres.

4 Udrulningsportalen er det primære værktøj til kommunikation mellem kommunen, DBC, Kombit og Systematic. Her findes: Nyheder Kommunens plan Metadata Stamoplysninger Fælles dokumenter Konfigurationer Incident management WIKI Tværorganisatorisk vidensdeling

5 Et af værktøjerne på portalen er ibrugtagningsplanen for kommunen
Et af værktøjerne på portalen er ibrugtagningsplanen for kommunen. Her rapporteres fremdrift, og det er altid synligt for alle parter, hvad der er planlagt og hvor projektet er nået til.

6 På portalen findes også de nyeste, opdaterede drejebøger til at udføre de opgaver som kommunen selv står for.

7 Overblik over kommunens opgaver
Videndeling Konvertering Foretag udtræk Datavask Aflever udtræk Test udtræk Konfiguration Konfiguration af stamdata Konfiguration af snitflader Opsætning i kommunen Evt. netværks opsætning Installation af klienter Konfiguration af perifert udstyr Etablering af supportstruktur Uddannelse Test

8 Forløbet 2-3 mdr. 2-3 mdr. 1-2 dage
Forberedelsesfase Tilslutningsfase Ibrugtagning Bibliografisk udtræk i mellemformat Bibliografisk udtræk i FBS Bibliografisk udtræk i FBS Plan Datavask Administrativ t udtræk i mellemformat Administrativ t udtræk i FBS Administrativt udtræk i FBS Mellemformats Konfiguration Plan for perifert udstyr Opsætning af lokal konfiguration Den blå farve indikerer kommunens opgaver. Opsætning af kommunal infrastruktur FBS prøve - tilslutningstest FBS Produktion Testopstilling perifert udstyr Produktionsopstilling perifert udstyr

9 Datavask FBS-projektet sikrer, sammen med DBC, bl.a. at:
Bibliografiske poster valideres inden de kommer op i den nationale samling Lokale faustnumre bliver skiftet, hvis der er dubletter eller ændringer i forhold til den nationale samling Valideringsrapport samt liste over udskiftede FAUST nr. leveres til kommunen De tiltag, som biblioteket selv skal forholde sig til ift. Datavask, er beskrevet i Drejebog 2A: Datavask. Drejebogen dækker bl.a.: Husholdning af lokale faustnumre Revision af samlingen ISBN fejl Opstillinger Låneregister Udlån Teknologisk oprydning

10 Uddannelse Der bliver en basispakke med kurser for medarbejdere i folke- biblioteker og læringscentre, som tilbydes alle kommuner. Hvis man ønsker yderligere kurser/uddannelse, vil den enkelte kommune have mulighed for at tilkøbe ekstra kurser. Kombit forventer at have den endelige struktur for uddannelse klar i juni 2015, hvorefter det vil blive meldt ud til kommunerne. Der udbydes forskellige typer kurser for hhv. superbrugere, folkebiblioteker, læringscentre og fællessamlinger.

11 Systematic tilbyder fagsupport og service desk, mens Kombit står for supporten til superbrugerne
Superbruger support Fag support Service Desk Applikation specialist team Middleware specialist team Infrastruktur specialist team

12 Udrulningen er allerede i gang!
Horsens og Aabenraa er, som de to første pilotkommuner, også de første som går i produktion i august Resten af kommunerne følger i nøje planlagt rækkefølge frem til udgangen af 2016.


Download ppt "Det Fælles Biblioteks-system"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google