Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Drejebogen til eksamen på idræt B

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Drejebogen til eksamen på idræt B"— Præsentationens transcript:

1 Drejebogen til eksamen på idræt B

2 Hvad er det egentlig for én?
Drejebog: ”For at være fuldstændig sikker på, hvad der skal ske på optagelserne, er det nødvendigt at lave en drejebog. En drejebog (eller storyboard) er en detaljeret beskrivelse af hver scene i filmen”.

3 Drejebogen (formalia)
er en disposition for prøvens indhold beskriver de elementer eleven ønsker bedømt har et omfang af maks. én A4 side (+ evt. bilag) pr. disciplin (tematisk forløb)  hver elev afleverer 2 drejebøger 1. Elementer: tekniske, taktiske, træningsmæssige, teoretiske i det omfang at teorienforståelsen vises gennem praksis. 2. Eleverne kan forklare den tematiske kobling / teroiforståelse i drejebogen – undgå at eksamen bliver en teorieksamen. 3. Omfang: husk det er kun en disposition 4. Opfordrer elever til at vise hvad de kan, selv om de er en del af en gruppe.

4 Drejebogen (formalia)
kan være fælles for elever, der går op sammen – individuelle præstationer er specificeret sendes sammen med case-spørgsmål og plan for hele eksamen til censor senest 5 hverdage forud for prøven

5 Mine overvejelser Drejebogen bør være
et arbejdsredskab i undervisningen (eleven) en processkabelon (eleven) struktureret/overskuelig (elev  lærer/censor) informerende (elev  lærer/censor) afklarende (elev  lærer/censor)

6 Arbejdet med drejebogen i undervisningen (I)
Introducer drejebogen ved undervisningens begyndelse og brug den i årets løb Giv eleven ejerskab til og ansvar for drejebogen Diskuter og evaluer drejebøgerne: hvordan ser ”den gode drejebog” ud? 1. Så vænner eleverne (og læreren!) sig til at reflektere over forløbet og indhold af en evt. eksamen  den kan løbende justeres og revideres efterhånden som elevernes horisont udvides. 2. Diskuter og udarbejd med eleverne ”ramme” / med overskrifter for krav til indhold Gør det til almindelig praksis at eleverne efter hvert forløb laver en drejebog  mere eller mindre detaljeret. En mere detaljeret drejebog kan evt. laves som en rapport. 3. For at teste om indholdet virker forståeligt – for inspirere og blive inspireret

7 Arbejdet med drejebogen i undervisningen (II)
Et redskab for elevernes refleksion over, hvad, hvordan, hvorfor ? ift. til eksamen De tvinges til at være bevidste omkring deres valg af - indhold / fokuspunkter (hvad? hvilke elementer? øvelser?) - metode (hvordan? rækkefølge? opbygning? progression/sammenhæng?) - begrundelse (hvorfor? tematisk sammenhæng?)


Download ppt "Drejebogen til eksamen på idræt B"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google