Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forbedringstavlen – er et must

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forbedringstavlen – er et must"— Præsentationens transcript:

1 Forbedringstavlen – er et must
Hvordan holder man styr på de løbende forbedringer i afdelingen – det kan være svært – men egentlig også ligetil Det kan med fordel foregå på en tavle, som er indrettet til formålet De løbende forbedringer bør være en del af hverdagen og kan omhandle alle aktiviteter/opgaver i teamet Tavlen kan med fordel indrettes sammen med målstyring, som beskrives på særskilt dias under målstyringstavler Har du brug for yderligere omkring forbedringstavler, så bestil et gratis LEAN-hæfte om tavler – se mere på eller skriv til Jeg kommer også gerne og laver en workshop omkring tavler – så kontakt mig gerne!

2 Kaizen – betyder løbende forbedringer
Hold styr på de løbende forbedringer på en tavle – det har flere fordele: Synlighed for alle i gruppen Ideer og forslag afleveres et fast sted Alle ideer kommer gennem prioritering Loft på antallet af forbedringsprojekter Hurtigere implementering – alle støtter op om løsninger Alle arbejder i samme retning Fremdriften følges løbende Sammenhold i gruppen omkring gennemførelse = medarbejdertilfredshed Fastholdelse af fokus Overblik for såvel gruppen som ledelsen Markante forbedringer gennemføres til meget billige penge

3 Idékassen Det er vigtigt at have et sted at placere ideerne løbende
Post’it med ideer til forbedringer fra medarbejderne Kan være to farver: Gule – kan vi selv gennemføre Grønne – skal vi have assistance til udefra Man kan sagtens vælge kun at have en farve post’its til ideerne Forslag og ideer

4 Prioriteringen Når ideerne er fremlægges på tavlemødet skal de prioriteres Her er der mulighed for 4 prioriteter Quick wins Kan gennemføres straks Projekter Kræver specifikke kompetencer involveret Har længere tidsperspektiv Spring over Indsatsen retfærdiggør ikke resultatet Handleplan Løsninger som behandles via handleplan med længere tidsperspektiv Quick wins Handleplan Projekt Spring over Høj Lav Effekt af projektet Indsats for gennemførsel Prioriteringsmatrix

5 Hold styr på handlingerne
Opdatér løbende i handleplanen Beskriv ideen Skriv ansvarlig person på udførelsen Notér realistisk deadline for evalueret Vis løbende fremdrift på opgaven Handleplan afdeling xx Nr. Beskrivelse Tovholder Deadline Status 1 2 3 4 5 6 7 8 9 prioriteret planlagt indført evalueret Sørg for at alle handlinger også noteres centralt – så man altid kan gå tilbage i dem. Det er desuden meget motiverende at kunne se hvor meget man har gennemført.

6 Følg status på ideerne løbende
Når ideerne er prioriteret og har en deadline er det vigtigt at følge fremdriften Tiltag prioriteret: Ideer fra idékassen er gennemgået og prioriteret for at vurdere potentialet Tiltag planlagt: Tiltaget er beskrevet i punktform og nødvendige aktiviteter er beskrevet Tiltag indført: Tiltaget er påbegyndt og under implementering Tiltag evalueret: Tiltaget er gennemført, der evalueres med henblik på at teste om det forventede resultat er opnået, desuden give mulighed for ny idégenerering forbedringshjulet Tiltag evalueret Tiltag prioriteret Tiltag indført Tiltag planlagt Idé-post’it placeres alt efter status på forbedringshjulet

7 Brug en whiteboardtavle
En whiteboardtavle er et glimrende redskab til at holde styr på ideer, prioritering og fremdrift Den bør hænge i umiddelbar nærhed af afdelingen, så den er synlig og let tilgængelig for alle Forslag og ideer Prioritering Andet relevant Evt. Målstyring der støtter op omkring afdelingen handleplan Status på fremdrift


Download ppt "Forbedringstavlen – er et must"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google