Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Torben Bechmann Jensen Inst. For Psykologi, Københavns Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Torben Bechmann Jensen Inst. For Psykologi, Københavns Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Torben Bechmann Jensen Inst. For Psykologi, Københavns Universitet.
Ensomhed er det prisen for velstand? Torben Bechmann Jensen Inst. For Psykologi, Københavns Universitet.

2 Referencer Koch I & Bechmann Jensen, T: ”Anonym rådgivning af børn og unge”, Sikon, Kbh. 1999 WWW. Ventilen.dk: ”Ung og Ensom – en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark” Ventilen, Kbh. 2003 Bechmann Jensen, T: ”Ensomhed, er det prisen for velstand”, i Psykologisk Set nr. 81, 2011, Frydenlund.

3 Ensomhed, en slags afgrænsning
1) En følelse, en tilstand som mennesker, på et givent tidspunkt kan befinde sig i og som kan karakteriseres som det, at være eller føle sig alene uden selv at have valgt eller at ønske dette. 2) For det andet kan ensomhed optræde i bestemte situationer, sammenhænge, i særlige tidsmæssige perioder eller som en mere permanent eller vedvarende tilstand. Mennesker kan føle sig ensomme på trods af at de omgives af mange mennesker, de kan føle ensomhed pludseligt hvis de f.eks. føler sig udenfor i et selskab. For nogle kan ensomhed knyttes til bestemte steder eller rum - på rejser eller på hotelværelser, som forekommer upersonlige og/eller blottet for indhold. For andre, og det er måske den ensomhed, som oftest diskuteres, er der tale om længerevarende perioder, hvor det er svært at opnå meningsfuld kontakt med andre mennesker. En sådan ensomhed kan være både allestedsnærværende og indebære alvorlige konsekvenser for den enkelte. For det tredje optræder ensomhed i menneskers liv enten i forbindelse med personlige/sociale problemer, at man er/føler sig anderledes eller ”udenfor” eller i forbindelse med skift eller overgange i menneskers liv. Nogle har været ensomme fra barnsben og har enten vænnet sig til tilstanden eller er ude af stand til at bryde denne. Andre oplever ensomheden massivt i forbindelse med større ændringer i deres liv: En skilsmisse hvor vennekredsen fravælges/fravælger eller skiftes ud, En fyring eller periode af arbejdsløshed, hvor forholdet til kolleger ændrer sig eller En flytning, hvor naboskab og lokalmiljø forandres osv.

4 Samfundsforandringer
* Teknologisk udvikling * Stigende behov for kvalificeret arbejdskraft * En verden der bliver mindre * Forstærket internationalisering * Mindre ungdomsårgange HØJERE VELSTAND - STIGENDE KRAV * De faglige krav: Mere uddannelse, ringere anvendelse og gyldighed. * De personlige og sociale krav: Flere muligheder, større selvstændighed og ensomhed. HÅNDTERING AF KRAVENE * Stigende polarisering * "Klare-sig strategier" * Psykiske lidelser * Selvmord * Kriminalitet

5 Unges muligheder "For beslutningstagere på globalt niveau vil de unge fremstå, som en generation med meget forskellige muligheder: Den vil fremstå som en generation af unge med utroligt mange muligheder og potentialer og som en generation af unge med en utrolig frustration og fattigdom". (Zeuner, 1994)

6 Klare sig strategier Trækken sig bort (Fladskærm og TV shop Danmark)
Pleje det ydre Hylster (Fitness, Sol, Motion, slankning, skoønhedsoperationer mv.) Anvendelse af kemiske stoffer (Uppers and downers fra Lykkepiller til Betablokkere)

7 Fagligt pres og stress Gymnasie/HF-elever:
82% af pigerne og 65% af drengene oplyser, at karaktererne spiller en meget stor eller stor rolle for dem. 44% af pigerne og 46% af drengene føler dårlig samvittighed over ikke at passe skolearbejdet godt nok 45% af begge køn føler et pres i skolen om, at der skal præ­steres mere. 8% føler, at presset er meget stort. ca. 60% af pigerne og 52% af drengene oplyser, at de af og til føler sig stressede. 13% af pigerne og 9% af drengene føler sig ofte/dagligt stressede. (Nielsen) Undersøgelsen af årige viser: 18% af børnene føler sig noget eller meget pressede af lektier 14% mener, at deres lærere stiller for store krav til dem 21% mener, at deres forældre har for store forventninger (Due/Holstein)

8 Unges Fortrolige andre:
HF/gymnasie-elever: 28% af pigerne og 18% af drengene har for øjeblikket personlige problemer 20% synes, at disse problemer i nogen grad gør det van­skeligt for dem at klare de daglige gøremål (skole, fritidsaktiviteter eller arbejde). 14 % af pigerne og 43% af drengene taler ikke med nogen om deres problemer. 1,6% af pigerne og 3.5% af drengene siger, at de ikke har nogen at tale med om deres problemer. 34% af pigerne og 54% af drengene synes ikke, de er særligt gode eller ligefrem dårlige til at tale med nogen om deres egne problemer 18.5% af pigerne og 20,2% af drengene synes ikke, de er særligt gode eller ligefrem dårlige til at fungere i en gruppe. (Nielsen. DIKE) Undersøgelsen af de årige viser, at: 67% af pigerne og 56% af drengene har svært ved at tale fortroligt med deres forældre 20% hverken har fortrolig kontakt til sin far eller sin mor 25% har hverken drenge- eller pige-venner at tale fortroligt med. (Due/Holstein)

9 "Ved et samlet kig ud over de unges vaner, helbred og trivsel, er der desværre ingen tegn på nogen positiv udvikling. De unges selvvurderede helbred er blevet dårligere, og det mest positive, der er at sige, er, at det ser ud, som om de unges symptombelastning er nogenlunde uændret over de seneste ti år (men der) er en klar forværring i børnenes skoletrivsel, og en faldende andel af børnene, som har god kontakt til deres far. Samlet ser det ikke ud som om det er blevet sjovere at være stort skolebarn i Danmark de sidste 10 år." (Due og Holstein)

10 ”Sjove” tal 1. mill. (ca.) Mennesker på overførselsindkomst (mellem 16 og 60 år) 1 mill. (ca.) Der arbejder frivilligt, heraf ca med frivilligt socialt arbejde 1,4 mill. mennesker bor alene

11 Flere tal, De ”lykkelige danskere”
danskere opfylder årligt diagnostiske kriterier for psykisk lidelse (20%) i psykiatrisk behandling (2008) Antidepressiv behandling: 1994: , 2004: , 2010: (3 dobling på 16 år) ADHD og årige drenge: 2004: 8/1000, 2010: 32/1000 Selvskade i voldsom vækst: 22% af de unge i 1.-3 g har på et tidspunkt udført direkte selvskade. Overvægt: 15% (15 årige) 19 % (18 årige) overvægtige/svært overvægtige. Ungdomskriminaliteten gået tilbage de sidste 8 år.

12 Succesfulde Indsatser/Industrier
Indsatsen overfor den fysiologiske sundhed (oplysningskampagner, regulering mv. overfor rygning, alkohol, fed mad, usikker sex osv. Chris Macdonaldiseringen) Den økonomiske og sikkerhedsmæssige sektor (Banker, forsikringsselskaber, medicinal og elektronikindustrien)

13 Elektronikken som hjælpemidler
Dronningen, B.S. Christiansen,Tudeprinsen og Mary, Sidney Lee, Linse, Gustav eller serierne og ………. Mig…… Mobiler, chatrooms, Facebook osv. Hjælpetelefoner – ”Ventilen”, ”Banen” osv. Fra 1. Maj til Mig først (Erik Clausen)

14 Ventilen (Ven-til-en) (WWW:Ventilen.dk)
Stigende ensomhed (op imod 1/3 af befolkningen oplever ensomhed) Landsdækkende Mødested for ensomme i kontakt med frivillige (ikke ensomme) mhp. socialt netværk.

15 Udvalgte Udsagn (Ventilen):
”Det er ikke os, der skal være venner med dem, det er dem der skal skabe netværk” ”Når man erkender det…. Kan man gøre noget ved det selv”. ”Emnet skal aftabuiseres – Det er ingen skam at være ensom – heller ikke for en ung” ”Det er et problem som jeg gør noget ved – ligesom hvis man har ondt i en tand, så går man til tandlægen”

16 Årsagsforklaringer Arbejdsmæssige og sociale krav
Mobilitet, fleksibilitet, eksplosion af kontaktflader

17 Vejen ud af ensomheden? ? Kan den enkelte løse ”sit” problem
Er det Individuelt / Socialt opstået?

18 MatchMaker+30 (Anita Jensen)
Internet – dating bureau Pris: 800 årskontingent 400 for en samtale

19 Udvalgte udsagn (MatchMaker)
Tabte 40 kg. Dansemus, ”men det var en flugt”! ”Er god til at læse folk og gennemskue dem – de bedste og de flotteste er de farligste – det er klaphattene” ”Folk har glemt at de skal holde sig scoreklar” ”Jeg ”coater/coacher” dem” ”Jeg ved hvor de er, for jeg har jo selv været der”

20 Nye Grunde Konkurrencen
Lottoiseringen af livet, Hvis vi alle vil det samme, er det tvivlsomt om der er plads. Ensomheden som en utilsigtet konsekvens ved den måde som ”vi” lever livet på Et moderne liv er et hurtigt og effektivt liv

21 Østens Hule (etniske minoritetsældre)
Forskelle mellem etniske minoriteter og majoritetet. Manglende kendskab til systemer/værdier, manglende netværk, manglende sprog. ”mange er syge; Hovedpine, psykiske problemer, keder sig, lever isoleret, bevæger sig ikke ret meget og kender ikke til muligheder”

22 Østens Hus fortsat Åbent fra 17-22 Snak, spille kort, se fjernsyn
Vejledning og rådgivning på basalt plan Et værested hvor man kan hygge sig

23 Det er Blackman – Luk mig ind!

24 Mary Fonden – og ”Ensomhed”

25 Rent a Friend: WWW.rentafriend.com
NARROW DOWN YOUR SELECTION OF FRIENDS: I am a looking for a Or Select The Gender Of The Results: Name: Chris City: Copenhagen State: -- Country: DK Age: 36 Gender: Male Click Here To View Chris's Profile RentAFriend Worldwide - Testimonials - Activities - Contact Us - Gift Certificates - Blog - Press GET PAID TO BE A FRIEND - HIRING WORLDWIDE ABOUT TRUST ONLINE Use of this site constitutes acceptance of our Privacy Policy & User Agreement Copyright © 2011 RentAFriend.com | all rights reserved. Webmasters

26 ”Ny vidensproduktion og massemedier”
Litteratur: Bechmann Jensen, T: (2011) ”Ensomhed – er det prisen for velstand”? i Psykologisk Set nr. 81 Frydenlund, Frb. ISBN Side (i alt 8 sider) Jørgensen. C. R. (2012): ”Danmark på Briksen”, Hans Reitzels Forlag Lasgaard, M: (2010) ”Ensom i en social verden” i Psyke & Logos, tema: Ungdom Nr. 1 årg. 31, Dansk Psykologisk Forlag, Virum. ISBN: side (26 sider) Qvortrup, L: (1998) ”Det hyperkomplekse samfund, 14 fortællinger om samfundet” Gyldendal, København, kap. 11: ”De irriterende massemedier, det offentlige blik” side (i alt 18 sider) Pedersen, M.L: (2010) ”Ensomhed i ungdommen – når sociale relationer bliver asociale” i Psyke & Logos, tema: Ungdom Nr. 1 årg. 31, Dansk Psykologisk Forlag, Virum. ISBN: side (i alt 13 sider)

27 Digt af Iransk Digter Jeg spurgte Hvor længe varer en roses liv
Rosenknoppen hørte det Og smilede bare


Download ppt "Torben Bechmann Jensen Inst. For Psykologi, Københavns Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google