Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Royal Danish Embassy, Warsaw BYG landbrug 2005 Sådan Udvider vi Danmark Statskonsulent Fl. Duus Mathiesen, Warszawa

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Royal Danish Embassy, Warsaw BYG landbrug 2005 Sådan Udvider vi Danmark Statskonsulent Fl. Duus Mathiesen, Warszawa"— Præsentationens transcript:

1 Royal Danish Embassy, Warsaw BYG landbrug 2005 Sådan Udvider vi Danmark Statskonsulent Fl. Duus Mathiesen, Warszawa e-mail: duusma@um.dk

2 EU markedet er vokset med 75 millioner indbyggere Efterspørgslen er knyttet til indkomsten pr. indbygger

3 De 10 nye EU lande Danmark 2 31,1 Estland 4,7 12,3 Letland 7,4 10,2 Litauen 9,0 11,4 Polen 5,5 11,4 Tjekkiet 2,9 15,7 Slovakiet 3,9 13,3 Ungarn 2,9 13,9 Slovenien 2,3 19 Cypern 1,9/2,6 19,2/5,6 Malta 0,8 17,7 Vækst Købekraft T.US $

4 Royal Danish Embassy, Warsaw Befolkningstal: 38,3 millioner Areal: 312.700 km 2 (9. største land i Europa) Landbrugsareal : 16.9 mio. ha Medlem af NATO, OECD, OSCE, FN og EU Kilde: The World Bank Facts om Polen

5 Royal Danish Embassy, Warsaw Politiske forhold Aktuel uklar politisk situation Parlamentsvalg og Præsidentvalg i år Regeringen svækket/muligt systemskifte Afstemning om den nye EU traktat

6 Royal Danish Embassy, Warsaw Økonomiske perspektiver Verdensbanken, 30 år til EU-15 niveau Overgang til EURO, 2009 Arbejdsløshed på 19 % Polen er en industriøkonomi Vækst omkring 4.5 - 5 % i 2005 Landbruget 3% af BNP – stort landbrugspotentiale

7 Royal Danish Embassy, Warsaw Lønforhold - Generelle tal Mindsteløn: 824 zł / 1540kr. Gennemsnitsløn 2276 zł / 4256 kr. Gennemsnitsløn efter skat: 1557 zł / 2912 kr. Stor lønspredning

8 Royal Danish Embassy, Warsaw Danmarks totale eksport til Polen 2004 Beregnet i forhold til samtlige lande indtager Polen - 13. pladsen som eksportmarked for Danmark - 13. pladsen som eksportmarked for Danmark - svarende til 1.6 % af DKs eksport - svarende til 1.6 % af DKs eksport - forventning de kommende år: blandt DKs 5 vigtigste - forventning de kommende år: blandt DKs 5 vigtigste

9 Det Polske marked for fødevarer og landbrugsprodukter(USD bn)

10 Royal Danish Embassy, Warsaw Marked for danske fødevarer - Voksende købekraft i bybefolkningen giver mulighed for salg af danske forædlede kvalitetsprodukter - Eksporten af dansk svinekød er gået frem (næsten fordoblet til 45 000 tons i 2004)

11 Royal Danish Embassy, Warsaw Detailhandelen 30 % kontrolleres af de store internationale kæder Super- og hypermarkeder er i stærk vækst Kæderne har offentliggjort planer om øget indkøb af polske råvarer til det nye indre marked i EU-25 Konsekvensen vil blive øget priskonkurrence - også for den danske eksport

12 Royal Danish Embassy, Warsaw Polsk landbrug Fragmenteret struktur Landbrugsareal 16.9 mio. ha, heraf 14.9 mio. ha i privateje Gennemsnitligt areal pr. ejendom 8.3 ha Antal landbrug 1.952 mio. Halvdelen af brugene producerer kun til selvforsyning eller naboer (uden om markedet)

13 Royal Danish Embassy, Warsaw Landbrugsarealet Halvdelen af middel kvalitet Areal 16.9 mio. ha Godt 1/3 del er lavproduktiv jord Godt 10 % jord af høj kvalitet Der er aftalt en 12 års overgangsperiode for EU-borgeres ret til jordkøb. EU-landmænd, der har lejet og bor på bedriften kan erhverve efter 3 eller 7 år (nordlige/vestlige del)

14 Royal Danish Embassy, Warsaw Landbrugsstruktur Knap 81 % af brugene er under 10 ha 10 % : 10 - 15 ha 10 % : over 15 ha Arrondering : over 40 % af brugene, 2-3 lodder De største brug findes i den nordlige og nordvestlige del af Polen

15 Royal Danish Embassy, Warsaw Bestand af kvæg og svin 2004 Kvæg i alt Køer Svinebestand 5.2mio. 2.8 mio. 17.4 mio.

16 Polsk fødevareindustri sammenholdt med EU*

17 Stigende produktion af industrielt forarbejdede fødevarer i 2004 (2003=100) Kvæg,slagteprodukter 121.8 Svin 111.6 Fjerkræ 114.2 Mælk 109.8 Smør 108.5 Ost 111.9 Sukker 101.3 Frosne grøntsager 112.0

18 Royal Danish Embassy, Warsaw Udsigter for Kødsektoren Konkurrencefordel på omkostningssiden 20 % kontrolleres af udenlandske selskaber Industrien står overfor skrappe EU-krav på veterinær- og fødevaresikkerhedsområdet Usikkerhed om de lukningstruede anlæg, der ikke kan opfylde EU-kravene Stærk fragmentering i producentstrukturen, svækker forhandlingspositionen overfor detailhandelen Svag forsknings- og udviklingsindsats

19 Royal Danish Embassy, Warsaw Status EU Standarder Efterår 2004 Kød virksomheder 566 anlæg Mejeri virksomheder 210 anlæg Fjerkræ virksomheder 156 anlæg Kød/Anim. biprodukter m. m. 331 anlæg Fiskeri 154 anlæg

20 Royal Danish Embassy, Warsaw Ekspansionsmuligheder Polen/Østeuropa Danske landmænd og fødevarevirksomheder kan via direkte investeringer etablere produktion i Polen Danske fødevarevirksomheder kan etablere partnerskaber med Polske virksomheder Gode synergimuligheder mellem dansk ledelse/know how og Polske produktionsvilkår

21 Royal Danish Embassy, Warsaw Dansk landbrugs potentiale Danske landmænd er dygtige til at anvende ny teknologi Store effektive og teknologiførende forædlingsvirksomheder Danmark ligger i front når det drejer sig om parathed til omstilling, innovation og uddannelse Et meget veludrustet rådgivningssystem

22 Royal Danish Embassy, Warsaw Polske EU-Programmer 2004 -2006 Sektorprogram 2,7 mia EURO (EU 1,2 ) Landdistriktsplan 3,6 mia EURO (EU 2,9) Målsætning: at udvikle konkurrenceevnen for agri-food at sikre bæredygtig udvikling af landdistrikter.

23 Royal Danish Embassy, Warsaw Landdistriktsudvikling ( mio EUR ) EAGGF PL Pensionering 513 128 Deltidslandbrug 301 76 LFA 781 195 Landbrug-miljø 279 70 Skovrejsning 81 20 EU standarder 195 49 Producentgrupper 20 5 Teknisk bistand 27 7 Complements/direct payments 564 141 1268/1999 105 35 I ALT 2866 + 726

24 Royal Danish Embassy, Warsaw Sektor Program SOP ( mio EURO ) Investeringer, primær landbrug 325 279 325 Yngre landmænd 130 43 Uddannelse 16 4 Rådgivning 43 11 Processing og marketing 325 139 464 Jordfordeling 17 4 Vand ressource planlægning 100 32 8 Forbering af landd./kulturarv 90 23 Leader 15 4 Alternative aktiviteter 75 32 107 Infrastruktur 28 12 41 Forbedring af skov arealer 10 2 Teknisk bistand 18 6 Ialt 1192 591 945

25 Royal Danish Embassy, Warsaw Indfasning af direkte støtte 2004-2013, startende med 25 % i 2004, 30 % i 2005, 35 % i 2006, herefter 10 % stigning pr. år, indtil 100 % i 2013. Polen kan supplere (topping up) med op til 55 % af EU’s niveau i 2004, 60 % i 2005 og 65 % i 2006 og herefter 30 % point over den indfasede sats i det pågældende år. Op til 40 % af top up i 2004-2006 kan finansieres med Landdistriktsstøttemidler, dog max 20 % af de allokerede midler.

26 Royal Danish Embassy, Warsaw Danske aktiviteter i Polen Især danske svineproducenter vil etablere sig i Polen Danske landmænd driver i dag ca 18 000 ha i Polen DANISH CROWN/SOKOLOW ARLA POLEN DLG Rådgivning (Farm Standard Projekt) Agromek, salg af maskiner og teknologi

27 Royal Danish Embassy, Warsaw De fremtidige rammer i Polen - imod reform af sukkerpolitikken - bevare landdistriktspolitikken - særlige hensyn til LFA - stram miljøkurs, storskala produktion - kæmpe for at opretholde EU-støtten - udbygge eksporten til Rusland - udbygge kommercielt samarbejde, Ukraine - ambitioner - et af de store lande i EU - ambitioner om at øge eksporten af fødevarer

28


Download ppt "Royal Danish Embassy, Warsaw BYG landbrug 2005 Sådan Udvider vi Danmark Statskonsulent Fl. Duus Mathiesen, Warszawa"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google