Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Region Hovedstaden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Region Hovedstaden."— Præsentationens transcript:

1 Region Hovedstaden

2 Accelerace – lukke hullet ml. innovation/ide og markedet
Teknologi/forret-ningside/projekt Forretnings- og produktudvikling Kommercialisering Tilgængelig kapital Ide- og teknologi Marked Private Equity VC ”Death Valley” BA

3 65 selskaber har allerede deltaget
Udvalgte resultater 65 virksomheder har deltaget i Accelerace programmet Vi har hjulpet mere end 40% af dem med at rejse yderligere finansiering Der er skabt lidt over 100 nye arbejdspladser i Accelerace virksomhederne 100 % af virksomhederne mener, at Accelerace har påvirket deres go-to-market strategi positivt Kun tre virksomheder er stoppet. Overlevelsesrate på 97 pct. – sammenlignet 50 pct. ”normalt” Stadig flere regioner ønsker Accelerace implementeret

4 Grundlæggende antagelser
Der er flere gode projekter, end dem som bliver til en succes Gode markedsmuligheder findes ikke – de skabes Udviklingen af succesfulde selskaber er en form for læringsproces En læringsproces som er kendetegnet ved usikkerhed og mangel på ressourcer og viden Dødens gab er derfor ikke kun et spørgsmål om finansiering men også et spørgsmål om viden og kompetencer Det er vanskeligt at finde vinderne – afkast på tidlige investeringer er et bevis på det

5 Hvad investorerne kigger efter….
C1: Virksomheden leverer en ny og unik løsning Udvikling er færdiggjort og en prototype fungerer – teknologisk risiko er reduceret betragteligt Løsningen retter sig mod et kritisk forretningsbehov eller en stor markedsmulighed Value proposition er valideret af førende internationale eksperter C2: Løsningen er svær at kopiere Patent, knowhow, netværk, unik sourcing position eller andre metoder, som skaber barrierer for konkurrenter C3: Løsningen skaber høj værdi for brugerne Store fordele I forhold til konkurrenter og ikke for store omstillingsomkostninger Sparre penge, forbedret kvalitet, bedre omsætning, større sikkerhed – målbare effekter Stærk positionering I værdikæden C4: A Et stort internationalt marked er tilstede Stærk stigende efterspørgsel på området Internationalt marked Omsætningspotntiale på mere end 100 mio. i investeringsperiode og mere end 500 mio. på lang sigt

6 Hvad investorerne kigger efter…….
C5: Forretningsmodellen er solid og realistisk Et antal pilotkunder har afprøvet løsningen med succes Mulighed for at skalere til en stor kundekreds uden stigende marginal omkostninger C6: Salgs- og marketingsstrategi er på plads, detaljeret og realistisk 1 års detaljeret plan samt 2-5 års model International udrulning, fx gennem partnere Fokuseret startpunkt med plan for at komme videre til andre segmenter Valideret af førende eksperter C7: Teamet er proffessionelt Teamet har erfaring fra markedet Teamet har bevist, at de kan eksekvere Teamet har et stærkt netværk Plan for hvordan kompetencer suppleres Centrale videnpersoner har sagt ja til bestyrelse C8: Investeringen er realistisk og profitabel Realistisk månederes budget og cashflow ROI er 5-10 gange investeringen inden for 6-8 år (hvis VC finansiering er nødvendig) Exit vej er defineret og potentielle købere kan navngives

7 Ingen virksomheder kan opfylde de kriterier …..
C1 C1 Mangler varierer fra case til case Accelerace bygger bro ved: At identificere ”huller” At igangsætte ”lapningen” af huller At udvikle evner til ”lapning” At finansiere den videre ”lapning” C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C7 C7 C8 C8

8 Accelerace processen…….
Investor board Investor board Privat finan-siering Program – action learning Finansiering Udvælgelse 4-6 måneder 12-18 måneder 75-100 virksomheder 20-30 virksomheder pr. år 3-5 virksomheder 3-5 virksomheder

9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Programmet…. Go-to-market Resources
Fase I Fase II Fase III Produkt & Kunder Teknologi Konkurrenter Kunder Go-to-market Marked Segmentering Forretningsmodel Salg Resources Implementerings-plan Team og kompetencer Finansiering C1 Ny og unik løsning C2 Svær at imitere C3 Høj værdi for brugerne C4 Stort marked C5 Solid forretnings-model C6 Salg og marketing C7 Team er proffessionelt C8 Investering er realistisk og profitabel Financials

10 Men det er ikke en lineær proces.. tværtimod
Action-learning kendetegnet ved: At vi får mest viden ved at handle At antal og kvalitet af itera- tioner øger sandsynlighed for at ramme rigtigt At hypoteser er nemmere at teste end åbne spørgsmål At viden kommer fra kunder og netværk At omkostningseffektivitet er vigtig

11 10 til 15 kundemøder og potentielle partnermøder
Programelementer…….. 4-5 Camps med internationale facilitatorer som kombinerer metoder, værktøjer og konkret arbejde med egen virksomhed Projektleder model med folk som arbejder for virksomheden 2 dage om ugen og dermed får indblik i marked, teknologi og team Opbygning af internationalt netværk med præsentation af virksomheden for mindst 10 til 15 ressourcepersoner 10 til 15 kundemøder og potentielle partnermøder

12 Omfattende ressource set-up – et økosystem for vækst
Forretningskonsulenter Camp facilitorer Erfarne forretningskonsulenter tilknyttes og arbejder for den enkelte virksomhed: Strategisk indsigt Operationelle ressourcer Dag-til-dag sparring Petr. Salz, Man. Director, Strategyn - Holland Kunder Camp facilitorer Eksperter Studenter Investorer Partnere Forretning Konsulent Ted Zoller, Ex. Director, Center for Entrep. Studies, Uni. of North Carolina, USA Mark Cavender, Founder and Managing Director of Chasm Institute Ressource set-up Investorer Studenter Et stærkt netværk til nationale og internationale investorer. Gennem stærke partnerskaber kan vi tilbyde at inddrage top MBA studerende, der bidrager i undersøgelses- og analysefasen.

13 Sammenhæng mellem iterationer og elementer

14 Det vi forsøger…… At skabe selskaber ved:
At identificere gaps mellem selskabets status, og det der skal til for at kunne rejse finansiering At organisere en omkostningseffektiv, iterativ proces, der munder ud i en klar model og plan for, hvordan gaps lukkes, som valideres af investorer At midlertidigt kompensere for mangel på kompetencer og ressourcer, som sikrer, at arbejdet med at lukke gaps kan påbegyndes At identificere talenter og udvikle deres basale færdigheder, som bidrager til, at lukningen af gaps kan føres ud i livet, og der skabes klarhed over mangler i kompetencer og ressourcer og hvordan disse kan afhjælpes på længere sigt At tilføre ressourcer i form af Accelerace lån til at lukke gaps, der fører til en senere investering At fastlægge den mest aggressive forretningsmodel, som udløser det størst mulige potentiale

15 Fokus på casen og dens udvikling
En unik dobbelthed…. Kompetencer er drivkraften og de består af: Talent Basale færdigheder Kontekst specifik viden Fokus på casen og dens udvikling Fokus på teamets og individets kompetencer ved at spotte talenter, udvikle basale færdigheder og give kontekst specifik indsigt Flere serie entreprenører

16 65 selskaber har allerede deltaget
Udvalgte resultater 65 virksomheder har deltaget i Accelerace programmet Vi har hjulpet mere end 40% af dem med at rejse yderligere finansiering Der er skabt lidt over 100 nye arbejdspladser i Accelerace virksomhederne 100 % af virksomhederne mener, at Accelerace har påvirket deres go-to-market strategi positivt Kun tre virksomheder er stoppet. Overlevelsesrate på 97 pct. – sammenlignet 50 pct. ”normalt” Stadig flere regioner ønsker Accelerace implementeret


Download ppt "Region Hovedstaden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google