Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Planteværn Online - ukrudt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Planteværn Online - ukrudt"— Præsentationens transcript:

1 Planteværn Online - ukrudt
Per Rydahl Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantebeskyttelse

2 Indledning Planteværn Online:
internet baseret afløser for PC-Planteværn frigivet i 2003 findes på PlanteInfo og LandbrugsInfo målsætninger: sikker kontrol over skadevoldere lavt pesticidforbrug

3 Disposition Beregningsmodel Værktøjer Afprøvninger i landsforsøg Konklusioner

4 Beregningsmodel

5 Model trin 1 - effektkrav
varieres indenfor 0-99% efter: afgrøde forventet udbytte ukrudtsart ukrudtstæthed baseret på ekspert viden aktuelle værdier er fastlagt ved afprøvning af prototyper

6 Model trin 2 – dosis/respons funktion
herbicider afgrøder ukrudtsarter størrelse af ukrudt = kombinationer + temp. Rh og tørke = kombinationer

7 Model trin 3 – optimale herbicidblandinger
hvorfor? udvide arts spektre mindske herbicidforbrug hvordan? 2-3 midler i blanding doser kan variere frit automatisk minimering efter pris eller BI

8 Værktøjer Omfatter: 10 afgrøder (korn, vinterraps, bederoer)
anerkendte herbicider 79 ukrudtsarter

9 ’Problemløsning’ - let ukrudtsbestand
Betingelser: vårbyg st. 12, normale vejrforhold forglemmigej, fuglegræs, hanekro 2-10 planter pr. m2, 0-2 blade Løsningsforslag med laveste BI:

10 ’Problemløsning’ - svær ukrudtsbestand
Betingelser: vinterhvede, st. 31, normalt vejr vindaks, burre-snerre, stedmoder, kamille, kornblomst planter/m2, 5-6 blade Løsningsforslag med laveste BI:

11 ’Effektprofil’ Betingelser:
vinterhvede, st. 11, Boxer, N=4,0 l/ha, ukrudt 0-2 blade, normalt vejr

12 ’Brugers blanding’ Betingelser: bederoer, st. 11, ukrudt 0-1 blad
0,7 Goltix + 0,5 Betanal Optima + 0,3 Renol

13 Andre værktøjer ’Ukrudtsnøgle’

14 Andre værktøjer ’Sæsonplan’

15 Afprøvninger i landsforsøg

16 Omfang Prototyper Antal forsøg PVO version 2004 Ukrudt pr. m2 Vårbyg
702 12 263 Vintersæd 848 16 205 Bederoer 86 15 110 Markært 196 13 181 I alt 1.832 56 186

17 Sikkerhed PVO-version 2004:
ingen tilfælde af udbyttetab i forhold til referencebehandling ingen tilfælde af utilfredsstillende ukrudtseffekt

18 Herbicidforbrug (BI) Vintersæd Vårsæd Bederoer Salg 2000-2002 1,10
0,77 2,29 PVO, afprøvning 0,44 0,35 1,20 PVO, suppl.1) 0,14 0,58 0,08 0,43 - 1,20 Besparelse 0,52 0,34 1,09 Besparelse i % 48 44 1) rodukrudt: BI=0,80 på 10% af areal forårsbekæmpelse i vintersæd: BI=0,60 på 10% af areal

19 Konklusioner ’Sæsonplan’: opgaver og timing
’Ukrudtsnøgle’: artsbestemmelse ’Problemløsning’: sikker bekæmpelse i korn, ærter og bederoer stor dynamik i indsats: BI = 0,05 - 3,00 det aktuelle herbicidforbrug kan reduceres med ca. 50% ’Effektprofil’ og ’Brugers blanding’: overblik over midlers og blandingers virkning mulighed for at overstyre modellens effektkrav


Download ppt "Planteværn Online - ukrudt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google