Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DJF Beregning af behov for eftergødskning med DAISY Tove Heidmann, Hans S. Østergaard og Iver Thysen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. f. Planteproduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DJF Beregning af behov for eftergødskning med DAISY Tove Heidmann, Hans S. Østergaard og Iver Thysen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. f. Planteproduktion."— Præsentationens transcript:

1 DJF Beregning af behov for eftergødskning med DAISY Tove Heidmann, Hans S. Østergaard og Iver Thysen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. f. Planteproduktion og Miljø Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentret

2 DJF Disposition Beregningsmetode Eksempler fra 2003 Test af modellen Anvendelse af værktøjet til at reducere N-udvaskningen Muligheder for forbedring af værktøjet Konklusion

3 DJF Beregning af behov for eftergødskning Før 2003: regnearksprogram fra LC 2003: DAISY-program på Pl@nteInfo udviklet af DJF/LC

4 DJF Hvordan foregår beregningen Indtastning af navn, lokalitet Indtastning af jordtype (JB-nr.) Programmet finder selv aktuelt klimagrid ud fra oplysninger om lokaliteten Indtastning af oplysninger om markens afgrøder og behandlinger 5 år tilbage – eventuelt genbrug Indtastning af tidspunkter for behandling og gødningsmængder for årets afgrøde på marken

5 DJF

6 Hvordan foregår beregningen Programmet kører i baggrunden. Det beregner daglig N-udvaskning og plantevækst ud fra jordtype, klima, afgrøde og behandling. De daglige værdier af N-udvaskning summeres over den udvalgte periode. Der trækkes en ”baggrundsudvaskning” på 5 kg N/ha fra. Se resultatet et stykke tid efter. Det tager 2-3 minutter at køre programmet. Kun én kørsel ad gangen.

7 DJF

8 Hvordan gik det i 2003 Stort behov i Nord- og Vestjylland. Indgivet 2.500 ansøgninger svarende til en kvælstofmængde på godt 2.100 ton kvælstof. I gennemsnit lidt under 1.000 kg pr. ansøgning. Kun få ansøgninger afvist. 2.884 antal beregninger på DAISY-PlanteInfo. ”Normalt” modtager Plantedirektoratet 250-300 ansøgninger.

9 DJF

10 Eftergødskningsbehov ved nedbør 26/4 til 25/5 større end 160 mm GødskningJB 1JB 2JB 3JB 4 VårbygHandelsg. før 15.440252015 Husdyrg. før 7.42515108 KartoflerHandelsg. før 15.460302515 Husdyrg. før 15.44515 SilomajsHusdyrg. før 16.440252010 Husdyrg. 16.4 –21-42515100

11 DJF Eftergødskningsbehov ved nedbør 26/4 til 25/5 på 120-140 mm GødskningJB 1JB 2JB 3JB 4 VårbygHandelsg. før 15.420000 Husdyrg. før 7.415000 KartoflerHandelsg. før 15.435000 Husdyrg. før 15.430000 SilomajsHusdyrg. før 16.430000 Husdyrg. 16.4 –21-420000

12 DJF Test af modellen Forsøg hvor N-udvaskning måles Forår med megen nedbør, så der sker en udvaskning

13 DJF Test af modellen Daisy-modellen er tidligere blevet testet for mange afgrøder og jordtyper med godt resultat, men ikke med fokus specielt på forårsperioder med stor nedbør. Modellen blev i 2003 testet i forårsperioden for forsøg på JB1-jord ved Jyndevad. Der planlægges flere test i 2004 på andre jordtyper og klima

14 DJF Test af modellen på JB1 jord

15 DJF Flere testresultater på JB1jord

16 DJF Muligheder for at anvende programmet til at reducere N-udvaskningen i foråret Gødningstyper Tidspunkt for udbringning af gødning

17 DJF Udbringning af forskellige gødningstyper til kartofler på forskellige tidspunkter

18 DJF Muligheder for at forbedre programmet Flere jordtyper Ny version af model Flere og bedre gødningstyper Bedre afgrøder Flere test Større brugervenlighed, hastighed?

19 DJF Konklusion Programmet kan anvendes til at finde frem til hensigtsmæssige gødningsstrategier Flydende ammoniak og kombineret anvendelse af gylle og KAS giver mindre N- udvaskning end tilsvarende mængde ren KAS Sen udbringning af gødning ofte bedre end tidlig Værktøjet bør forbedres inden næste sæson


Download ppt "DJF Beregning af behov for eftergødskning med DAISY Tove Heidmann, Hans S. Østergaard og Iver Thysen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. f. Planteproduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google