Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pædagogens univers Fra vugge til krukke… En generalist uddannelse – Børn og unge – Mennesker med sociale problemer – Mennesker med nedsat funktionsevne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pædagogens univers Fra vugge til krukke… En generalist uddannelse – Børn og unge – Mennesker med sociale problemer – Mennesker med nedsat funktionsevne."— Præsentationens transcript:

1

2 Pædagogens univers

3 Fra vugge til krukke… En generalist uddannelse – Børn og unge – Mennesker med sociale problemer – Mennesker med nedsat funktionsevne

4 Pædagogik Dansk, Kultur og Kommunikation Individ, Institution og Samfund Uddannelsen

5 Liniefag – Sundhed, Krop og Bevægelse – Udtryk, Musik og Drama – Værksted, Natur og Teknik

6 De 4 pligter Tavshedspligten Omsorgspligten Oplysningspligten Underretningspligten

7 Hvad kan vi? -Relationsarbejde – ikke nødvendigvis rundkreds -Empati – ikke nødvendigvis sympati -Anerkendelse – ikke nødvendigvis ros -Kreativitet – ikke nødvendigvis perler

8 Vi kan mere…. Omsorg – ikke nødvendigvis bleskift Omstillingsparat – ikke nødvendigvis nedskæringsparat Dannelsesarbejde – ikke nødvendigvis opdragelse Refleksion, iagttagelse og observation

9 Hvordan gør vi det? Metoder/redskaber – Didaktik- Har en intention med alle aktiviteter – Aktiviteter – Iagttagelser/observationer – Praksisfortællinger / Refleksion

10 Hvorfor gør vi det? – § 8a i lov om social service – Læreplaner (0-6 år) Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Natur og naturfænomener Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Krop og bevægelse

11 Handleplaner (§ 141 lov om social service) – Indenfor specialområdet – Øge brugerinddragelse – Sikre at indsatsen er tilpasset brugerens ønsker, behov og livssituation – Tydeliggøre indsatsen for brugeren

12 Bæredygtighed Økonomisk Pædagogisk Miljømæssig

13 Innovation På grund af nedskæringer og forandringer skal vi som pædagoger hele tiden være omstillingsparat Nytænkning, vi skal følge udviklingen i samfundet. Være åben overfor tværfagligt samarbejde med nye faggrupper

14 Tværfagligt samarbejde Lærere Fysioterapeuter Talepædagoger Psykologer Socialrådgivere Læger Bandagister Diætister Arkitekter

15 3 P’er Professionel Personlig Privat

16 Brugerens advokat At handle ud fra brugerens bedste interesse Være opmærksom på definitions-magten. Vi er ligeværd - men ikke ligestillet.

17 Konklusion Man skal kunne være omstillingsparat Have fokus på egen praksis og være selvreflekterende Være samarbejdsvillig – indgå i tværfaglige samarbejde Vi skal tænke innovativt i forhold til læreprocesser og dannelse Have et højt fagligt niveau

18 Tak fordi i lyttede…


Download ppt "Pædagogens univers Fra vugge til krukke… En generalist uddannelse – Børn og unge – Mennesker med sociale problemer – Mennesker med nedsat funktionsevne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google