Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Helene Nørgaard Bech Sensus ApS

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Helene Nørgaard Bech Sensus ApS"— Præsentationens transcript:

1 Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Helene Nørgaard Bech Sensus ApS http://webtjek.itst.dk/vurderinger

2 Tilgængeligheden til offentlige danske netsteder I efteråret 2008 blev en større undersøgelse foretaget af tilgængeligheden til offentlige danske netsteder. Undersøgelsen viste at ingen kommunale, regionale eller ministerielle netsteder i Danmark er fuldt tilgængelige. En nylig undersøgelse viser at 97% af alle offentlige netsteder på Europæisk plan er utilgængelige.

3 WCAG - Web Content Accessibility Guidelines Undersøgelsen af tilgængeligheden til offentlige danske netsteder blev foretaget med baggrund i WCAG - Web Content Accessibility Guidelines prioritet 1 og 2 (A & AA). Nye krav om anvendelse af åbne standarder i det offentlige fra januar 2008 – overholdelse af WCAG i nye løsninger.

4 Krav i de nye åbne standarder – hvem gælder det for? (kilde: ITST) Aftalen omfatter generelt de samme forvaltningsmyndigheder som f.eks. eDagene Den kommunale forvaltning –rådhuset men ikke skolen Den regionale forvaltning –regionen men ikke sygehuset Den statslige forvaltning –ministeriets koncern med departement, styrelser og direktorater, men ikke universitetet Selvejende institutioner er ikke omfattet

5 4 principper for tilgængelighed 1.Opfattelig (perceivable) – information og brugergrænseflader skal præsenteres for brugere på måder, som de kan opfatte 2.Anvendelig (operable) – brugergrænsefladen og navigationen skal være anvendelig 3.Forståelig (understandable) – information og brugergrænsefladen skal være forståelig 4.Robust (robust) – indholdet skal være tilstrækkelig robust til at det kan præsenteres pålideligt på en bred vifte af bruger agenter, herunder kompenserende teknologier

6 WCAG 1.1 Retningslinje: Tekstlige alternativer: Anvend tekstlige alternativer for alt ikke-tekstligt indhold således at dette kan ændres til andre formater alt efter brugernes behov, herunder stortryk, punktskrift, tale symboler eller enklere.

7 WCAG 1.1.1 - A Ikke-tekstligt indhold: Alt ikke- tekstligt indhold, som præsenteres for brugeren, har et tekstligt alternativ, der har samme formål. FX: –Tidsafhængigt media –Grafik –Dynamisk Indhold –Rammer

8 Hyppige brud på retningslinierne Manglende alternativer til grafik (90%) Brugere af skærmlæsere får ikke information om hvad billedet indeholder. Det er et stort problem hvis billedet også er et link. Hvis grafik ikke bærer information så lav tom alternativ tekst. http://www.nnit.dk/DA/Pages/home.aspx http://www.nnit.dk/EN/AboutNNIT/Facts/Pages/profile.aspx https://www.borger.dk/Emner/oekonomi-og-skat/Skat/bopael-eller-job-i-udlandet/Sider/skat-i-flere-lande- dobbelbeskatning.aspx https://www.borger.dk/Emner/pension-og-efterloen/Sider/beregn-din-pension.aspx

9 Hyppige brud på retningslinierne Manglende alternativ til utilgængeligt indhold (95%) Hvis indholdet ikke er tilgængeligt, skal der som minimum være en alternativ side, som har det samme indhold som den oprindelige og bliver opdateret lige så ofte. Ex.: Objekter såsom Flash-filer, appletter etc. Docs.: http://viewer.zmags.com/showmag.php?linksid=1266&a=1

10 WCAG 1.2 Retningslinje: Tidsafhængigt media: Medtag alternativer for tidsafhængigt media.

11 WCAG 1.2.1 - A Indhold, som udelukkende består af lyd (audio only) og indhold, som udelukkende består af video (video only) (forudindspillet): For forudindspillet indhold, som udelukkende består af lyd (audio only) og indhold, som udelukkende består af video (video only) media skal forsynes med alterntiv. http://vtu.dk/nyheder/radio/2008/galathea-3-personlige-oplevelser

12 WCAG 1.2.1 Forudindspillet indhold, som udelukkende består af lyd (audio only): Der er medtaget et alternativ til tidsafhængigt media som rummer den samme information som det forudindstillede lydlige indhold.

13 WCAG 1.2.1 Forudindspillet indhold, som udelukkende består af video (video only): Der er medtaget enten et alternativ til det tidsafhængige indhold eller et lydspor som rummer den samme information som det forudindstillede videoindhold.

14 WCAG 1.2.2 - A Captions (forudindspillet): Der findes captions (synkroniserede visuelle og/eller tekstlige alternative til talt og ikke-talt indhold) til alt forudindspillet lydindhold. https://www.borger.dk/MinSide/Sider/forside.aspx

15 WCAG 1.2.3 - A Auditive beskrivelser eller Alternativt Media (forudindspillet): Der er medtaget et alternativ for tidsafhængigt media eller en auditiv beskrivelse af forudindspillet video for synkroniseret media. Med mindre det i er et mediaalternativ for tekst.

16 WCAG 1.2.4 - AA Captions (direkte): Der findes captions (synkroniserede visuelle og/eller tekstlige alternativer til talt og ikke-talt indhold) for alt direkte (live) lydindhold. http://www.ft.dk/Aktuelt/FolketingetLive/Video1.aspx

17 WCAG 1.2.5 - AA Auditive beskrivelser (forudindspillet): Der findes auditive beskrivelser af alt forudindspillet video indhold i form af synkroniseret media.

18 WCAG 1.3 Retningslinje: Kan tilpasses. Skab indhold, som kan præsenteres på forskellige måder (eksempelvis med et enklere layout) uden at man mister information eller struktur.

19 WCAG 1.3.1 - A Information og relationer: Information, struktur og relationer, som fremgår af den visuelle præsentation, kan også blive fastslået programmeringsmæssigt eller er tilgængelig som tekst. Fx. –tabelinformation –H-overskrifter –Sammenknytning af etiketter til kontroller i formularer –Listeelementer –Særlig tekst, herunder citater og fremhævet tekst

20 Hyppige brud på retningslinierne Manglende/ukorrekt anvendelse af overskriftelementer (87%) H-elementer må ikke bruges til at opnå et bestemt visuelt udtryk men skal bruges til at markere forskellige niveauer af overskrifter og de skal samtidig nestes korrekt. https://www.borger.dk/Emner/bolig-og- flytning/ejerbolig/Byggeri/Sider/naar-du-har-bygget.aspx https://www.borger.dk/Emner/bolig-og- flytning/ejerbolig/Byggeri/Sider/naar-du-har-bygget.aspx https://www.borger.dk/FOA/Sider/default.aspx https://www.borger.dk/Nyheder/Sider/Ny50-kroneseddel.aspx

21 Hyppige brud på retningslinierne Formularelementer som ikke er knyttet explicit sammen med deres labels (81%) https://www.borger.dk/FOA/Sider/default.aspx Fieldset og legend: https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Soeg.aspx https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Soeg.aspx Det kan gøres sådan kodemæssigt: First name:

22 Fornavn

23 Utilgængeligt Vej/Husnr./Etage/Dør

24 Hyppige brud på retningslinierne Manglende titler til rammer (57%) Titler kan hjælpe en bruger af eksempelvis skærmlæser til at finde ud af hvad de indeholder. https://www.borger.dk/FOA/Sider/default.aspx http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

25 Hyppige brud på retningslinierne Manglende overskrifter til datatabeller (59%) Anvend eksempelvis TD til at identificere data celler og TH til at identificere overskrifter i HTML. https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Soeg.aspx

26 WCAG 1.3.2 - A Meningsfuld rækkefølge: Når den rækkefølge, som indhold præsenteres i, har indflydelse på indholdets betydning, kan den korrekte læserækkefølge fastslås programmeringsmæssigt. Sørg for at alt indhold har en fornuftig rækkefølge – også i kode Undgå layouttabeller som ikke giver mening når de liniariseres Undgå whitespaces (fx i ord)

27 WCAG 1.3.3 - A Sansemæssige egenskaber: Instruktioner, som er medtaget af hensyn at kunne forstå og anvende indholdet er ikke udelukkende afhængig af sansemæssige egenskaber såsom form, størrelse, visuel placering, orientering eller lyd.

28 WCAG 1.4 Retningslinje: Adskillelig: Gør det lettere for brugere at se og høre indhold, herunder at skelne mellem forgrund fra baggrund.

29 WCAG 1.4.1 - A Brug af farver: farver bliver ikke anvendt som den eneste visuelle metode til at videregive information, indikere en handling, anmode om et svar eller skelne et visuelt element. http://www.nnit.dk/EN/Services/ByIndustry/life- sciences/ClinicalDevelopment/Pages/life- sciences.aspx

30 WCAG 1.4.2 - A Lydkontrol: Såfremt der findes lydindhold på en side, som afspilles automatisk i mere end tre sekunder, findes der enten mulighed for at stoppe eller pause lyden, eller der er mulighed for at justere volumen uafhængig af den overordnede volumenkontrol på system.

31 WCAG 1.4.3 - AA Kontrast (minimum): den visuelle præsentation af tekst og billeder af tekst har et kontrastforhold på minimum 4,5:1. Stortekst: Forstørret tekst og billeder af forstørret tekst har et kontrastforhold på minimum 3:1. (ikke logoer)

32 WCAG 1.4.4 - AA Skalerbar tekst: Med undtagelse af undertekster og billeder af tekst er det muligt at skalere tekst op til 200% uden brug af kompenserende teknologi og uden at indhold eller funktionalitet går tabt.

33 Hyppige brud på retningslinierne Indhold som ikke forstørres hensigtsmæssigt (88%) Fx. ved at undgå at angive størrelser i pixels, men i stedet angive størrelser i procent, så fx. kolonner og tekst skalerer ordentligt (ombrydes på skærmen) og så teksteskalering virker. http://www.dsb.dk/ http://vtu.dk/nyheder/abonner

34 WCAG 1.4.5 - AA Billeder af tekst: Hvis det er muligt at opnå den ønskede visuelle præsentation ved hjælp af den anvendte teknologi så anvendes tekst snarere end billeder af tekst.

35 Hyppige brud på retningslinierne Brug af grafik som burde være mark up (51%) Fx. billeder som bliver anvendt som overskrifter. Kan ikke søges på, læses op eller forstørres som skrift. http://www.frederiksberg.dk/ www.su.sk

36 WCAG 2.1 Retningslinje: Tilgængelig med tastatur. Gør al funktionalitet tilgængelig fra tastatur.

37 WCAG 2.1.1 - A Tastatur: Al funktionalitet i indholdet kan anvendes ved hjælp af en tastaturgrænseflade idet der ikke stilles særlige krav til tastehastigheden.

38 WCAG 2.1.2 - A Ingen tastaturfælde: Hvis tastatur fokus kan flyttes til en komponent på siden ved hjælp af tastaturgrænsefladen, så kan fokus flyttes væk fra komponenten alene ved hjælp af tastaturgrænsefladen.

39 WCAG 2.2 Retningslinje: Tilstrækkelig tid: Giv brugeren tilstrækkelig tid til at læse og anvende indholdet.

40 WCAG 2.2.1 - A Tidsindstillinger er justerbare: For hver tidsbegrænsning, som defineres af indholdet, er mindst et af følgende udsagt sande: Slå fra: Brugeren har mulighed for at slå tidsbegrænsninger fra før disse optræder; eller…

41 WCAG 2.2.1 Juster: Brugeren har i vidt omfang mulighed for at justere tidsbegrænsninger før disse optræder således at tiden kan øges til minimum 10 gange standardtidsindstillingen; eller

42 WCAG 2.2.1 Forøg: Brugeren advares før tiden udløber og har minimum 20 sekunder til at forlænge tidsbegrænsningen med en enkel handling (fx ”tryk på mellemrumstasten”), og brugeren har mulighed for at forlænge tidsbegrænsningen mindst ti gange; eller

43 WCAG 2.2.1 Undtagelse i real tid: Tidsbegrænsningen er en nødvendig del af en hændelse i virkeligheden (eksempelvis en auktion), og det er ikke muligt at finde et alternativ til tidsbegrænsningen; eller Essentiel undtagelse: Tidsbegrænsningen er essentiel og en forlængelse ville ødelægge aktiviteten; eller

44 WCAG 2.2.1 Essentiel undtagelse: Tidsbegrænsningen er essentiel og en forlængelse ville ødelægge aktiviteten; eller 20 timers undtagelse: Tidsbegrænsningen er længere end 20 timer.

45 WCAG 2.2.2 - A Pause, Stop, Skjul: Følgende udsagn er alle sande i forbindelse med bevægelse, blink, bladrende (scroll) eller auto-opdaterende information:

46 WCAG 2.2.2 - A Bevægelse, blink, bladring (scroll): For alle bevægelser, blik og bladrende informationer som (1) starter automatisk, (2) varer mere end fem sekunder, og (3) vises samtidig med andet indhold, er det muligt for brugeren at pause, stoppe eller skjule disse med mindre bevægelse, blink eller bladring er en essentiel del af en aktivitet; og

47 WCAG 2.2.2 - A Auto-opdatering: For alt auto- opdateret information som (1) starter automatisk og (2) præsenteres samtidig med andet indhold, er det muligt for brugeren at pause, stoppe eller skjule denne, eller at styre frekvensen af opdateringen med mindre auto- opdatering er en essentiel del af en aktivitet.

48 WCAG 2.3 Retningslinje: Anfald: Design ikke indhold på en måde, som er kendt for at forårsage (epileptiske) anfald.

49 WCAG 2.3.1 - A Grænseværdi på tre eller færre blink: Netsider har ikke indhold, som blinker mere end tre gange pr sekund.

50 WCAG 2.4 Retningslinje: Navigerbar: Hjælp brugerne med at navigere, finde indhold og afgøre hvor de er.

51 WCAG 2.4.1 - A Spring over blokke: Der findes mulighed for at springe over blokke af indhold, som gentages på en række netsider. https://www.borger.dk/Sider/default.aspx http://vtu.dk/ministeren/taler/2009/aabning-af-forskningens-doegn-2009 https://www.borger.dk/Emner/pension-og-efterloen/pensionsbehov-aendrer- sig/arbejdsliv-og-pension/Sider/selvstaendige-og-pension.aspx

52 WCAG 2.4.2 - A Sider har titler: Netsider har titler, som beskriver emne og formål. https://www.borger.dk/emner/oekonomi-og-skat/oekonomi-under- uddannelse/Sider/default.aspx https://www.borger.dk/FOA/Sider/default.aspx

53 WCAG 2.4.3 - A Fokus rækkefølge: Komponenter, som kan komme fokus, kommer i fokus i en rækkefølge som bevare meningen og anvendeligheden hvis en netside kan navigeres sekventielt og navigationssekvensen har betydning for meningen eller anvendelsen.

54 WCAG 2.4.4 - A Formål med link (i kontekst): Formålet med hvert link kan afgøres alene ud fra linkteksten eller fra linkteksten i kombination med dens programmeringsmæssigt bestemmelige linkkontekst, undtagen når formålet med linket ville være generelt tvetydigt for brugerne.

55 Hyppige brud på retningslinierne Mangel på klare definitioner af målet til et link (93%) Linkteksten skal give mening også når den læses ude af kontekst. Undgå links såsom ’Læs mere’ og ’Klik her’. http://www.frederiksberg.dk/ https://www.borger.dk/FOA/Sider/default.aspx

56 WCAG 2.4.5 - AA Der findes mere end en vej til at finde en netside blandt et sæt af netsider med mindre netsiden er resultatet af eller et trin i en proces.

57 WCAG 2.4.6 - AA Overskrifter og etiketter: Overskrifter og etiketter beskriver emne eller formål.

58 WCAG 2.4.7 - AA Fokus er synligt: Enhver grænseflade, som kan styres fra tastaturet, har en synlig indikator for tastaturfokus.

59 WCAG 3.1 Retningslinje: Læselig: Gør tekstligt indhold læsbart og forståeligt.

60 WCAG 3.1.1 - A Sprog på side: På hver netside er det muligt programmeringsmæssigt at bestemme det naturlige standardsprog for siden.

61 WCAG 3.1.2 - AA Sprog af dele: Det er muligt programmeringsmæssigt at bestemme det naturlige sprog af hver passage eller frase i indholdet med undtagelse af egenavne, tekniske termer, ord på ukendte sprog, og ord eller fraser som har vundet indpas i den umiddelbart omgivende tekst.

62 Hyppige brud på retningslinierne Manglende angivelse af sprogskift lokalt på en side (50%) Anvend eksempelvis "lang" attributten i HTML og "xml:lang" iXML. https://www.borger.dk/selvbetjening/sider/fakta.a spx?sbid=21343

63 WCAG 3.2 Retningslinje: Forudsigelig: Sørg for at netsider præsenteres og fungere forudsigeligt.

64 WCAG 3.2.1 - A Ved fokus: Når en komponent får fokus initierer den ikke en ændring i konteksten.

65 WCAG 3.2.2 - A Ved input: Ændringer i en komponent i brugergrænsefladen medfører ikke automatisk ændringer i konteksten med mindre brugeren på forhånd er blevet gjort opmærksom på dette.

66 WCAG 3.2.3 - AA Konsistent navigation: Navigationsredskaber, som gentages på flere netsider på et sæt af netsider forekommer i samme relative rækkefølge hver gang de gentages, med mindre dette ændres af brugeren.

67 WCAG 3.2.4 - AA Konsistent identifikation: Komponenter, som har samme funktionalitet på et sæt af netsider er identificeret konsistent.

68 WCAG 3.3 Retningslinje: Input hjælp: Hjælp brugeren med at undgå og rette fejl.

69 WCAG 3.3.1 - A Identifikation af fejl: Hvis inputfejl bliver fundet automatisk, bliver det pågældende element identificeret og fejlen beskrives for brugeren ved hjælp af tekst. http://vtu.dk/nyheder/abonner http://www.nnit.dk/DA/om- nnit/nyheder/Pages/Sundheddk.aspx

70 WCAG 3.3.2 - A Etiketter eller instruktioner: Der er anvendt etiketter eller instruktioner når indholdet kræver brugerinput.

71 WCAG 3.3.3 - AA Forslag ved fejl: Hvis en fejl i input bliver fundet automatisk og der findes kendte forslag til rettelse, bliver disse forslag præsenteret for brugeren med mindre det ville virke ødelæggende for sikkerheden eller formålet med indholdet.

72 WCAG 3.3.4 - AA Forebyggelse af fejl (juridisk, finansiel, data): For netstedet, som får brugeren til at indgå juridiske forpligtelser eller gennemføre finansielle transaktioner, som ændrer eller sletter brugerkontrollerede data i databaser, eller som sender brugerens testresultater, er mindst et af følgende udsagn sande:

73 WCAG 3.3.4 Reversible: Indsendelsen kan fortrydes. Kontrolleret: Brugerens data bliver kontrolleret for fejl i input og brugeren får mulighed for at rette dem. Bekræftet: Det er muligt at gennemse, bekræfte og rette information før indsendelsen gennemføres.

74 WCAG 4.1 Retningslinje: Kompatibel: Maksimer kompatibiliteten med nuværende og fremtidige brugeragenter, herunder kompenserende teknologier.

75 WCAG 4.1.1- A Parsing: I indhold, som implementeres ved hjælp af mark-up sprog, har elementer fuldstændige start og slut tags, elementer er nestet i overensstemmelse med deres specifikationer, elementer indeholder ikke attribut-dubletter, og alle ID’er er unikke bortset fra i de situationer hvor specifikationer tillader denne praksis.

76 Hyppige brud på retningslinierne Invalid kode (100%) Netstedet skal kunne bestå en HTML validering og en validering af CSS- kode for at sikre bedst mulig browserkompatabilitet. Fx. med WDG: http://www.htmlhelp.com/tools/validatorhttp://www.htmlhelp.com/tools/validator Og W3C: http://jigsaw.w3.org/css-validator/http://jigsaw.w3.org/css-validator/

77 WCAG 4.1.2 - A Navn, rolle, værdi: For alle brugergrænsefladekomponenter (herunder men ikke begrænset til formularelementer, links og komponenter, som er skabt af scripts) kan navn og rolle bestemmes programmeringsmæssigt;

78 WCAG 4.1.2 tilstande, egenskaber og værdier kan sættes programmeringsmæssigt; og notifikation af ændringer i disse størrelser er tilgængelige for brugeragenter, herunder kompenserende teknologier. Overhold specifikationer En tjekboks er tjekket etc. Labels og etiketter er knyttet sammen

79 Spørgsmål, kommentarer ?!


Download ppt "Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Helene Nørgaard Bech Sensus ApS"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google