Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Maria Barrett Sensus ApS 26. januar 2011 l.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Maria Barrett Sensus ApS 26. januar 2011 l."— Præsentationens transcript:

1 Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Maria Barrett Sensus ApS 26. januar 2011 l

2 Net-dokumenter •Web Content Accessibility Guidelines: http://www.w3.org/TR/WCAG20/ http://www.w3.org/TR/WCAG20/ •Den danske oversættelse af retningslinjerne: http://www.wcag20.dk/wcag20-da/ http://www.wcag20.dk/wcag20-da/

3 Opbygning af WCAG 2.0 •Alle succeskriterier er mærket med –A - vigtigste –AA - vigtige –AAA – mindre vigtige •Retningslinjerne siger, at en overholdelse på WCAG AAA ikke altid er realistisk, men disse kan inddrages, hvis man har særlige målgrupper •I Danmark er niveau AA obligatorisk for offentlige myndigheders netsteder

4 4 principper for tilgængelighed 1.Opfattelig (perceivable) – information og brugergrænseflader skal præsenteres for brugere på måder, som de kan opfatte 2.Anvendelig (operable) – brugergrænsefladen og navigationen skal være anvendelig 3.Forståelig (understandable) – information og brugergrænsefladen skal være forståelig 4.Robust (robust) – indholdet skal være tilstrækkelig robust til at det kan præsenteres pålideligt på en bred vifte af brugeragenter, herunder kompenserende teknologier

5 OPFATTELIGHED Succeskriterier der vedrører indholds

6 WCAG 1.1.1 - A 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold: Alt ikke-tekstbaseret indhold, der præsenteres for brugeren, har tilknyttet et tekstbaseret alternativ som har samme formål. Fx: –Tidsafhængigt media –Grafik –Dynamisk indhold –Rammer

7 Billeder Alle billeder skal have et tekstligt alternativ, der svarer til billedets formål http://synref.dk/ http://synref.dk/nyheder/2008/Billeder_fra_Synscenter_Refsnaes_110_aars_jubilaeumsfest_for_ boernene/

8 Øvelse •Samme billede, men forskellige alt- tekster til forskellige situationer: 1.Billedet er et link til en artikel om skoleområdet 2.Billedet er en illustration til en artikel om punktskriftlæsere 3.Billedet er en illustration på en side, der sælger punktskriftdisplays 4.Billedet er illustration på en instruktion til betjening af punktskriftdisplayet

9 Komplekse billeder •Eksempelvis diagrammer, instruktioner etc. •Flere løsningsmuligheder –Beskriv billedets formål i alt-teksten (ikke for langt) –Beskriv billedets formål i teksten og skriv i alt-teksten at dette er gjort –Link til en anden fremstillingsform og beskriv i alt-teksten at denne løsning er valgt http://www.kk.dk/Nyheder/2009/December/KSStatistikBefolkUdvikl3Kvt09.aspx http://synref.dk/om_refsnaes/organisationsdiagram/

10 WCAG 1.2.1 - A Rent lydindhold (audio only) og rent videoindhold (video only) (forudindspillet): For forudindspillet rent lydindhold og forudindspillet rent videoindhold gælder følgende, undtagen når video eller lyd udgør et mediealternativ til tekst og klart er markeret som sådan.

11 WCAG 1.2.1 - A •Forudindspillet rent lydindhold: Der skal leveres et alternativ til tidsafhængige medier, som præsenterer information, der svarer til forudindspillet rent lydindhold.

12 WCAG 1.2.1 - A Forudindspillet rent videoindhold: Der skal leveres enten et alternativ til tidsafhængige medier eller et lydspor, som præsenterer information, der svarer til forudindspillet rent videoindhold.

13 WCAG 1.2.2 - A Undertekster (forudindspillet): Der skal leveres undertekster til alt forudindspillet lydindhold i synkroniserede medier, undtaget når medier fungerer som medie- alternativ til tekst og er klart markeret som sådan.

14 WCAG 1.2.3 - A Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet): Der skal leveres et alternativ til tidsafhængige medier eller synstolkning af forudindspillet videoindhold i synkroniserede medier, undtagen når medierne er mediealternativ til tekst og er klart markeret som sådan.

15 WCAG 1.2.4 - AA Undertekster (live): Der skal leveres undertekster til alt lydbaseret live- indhold i synkroniserede medier.

16 WCAG 1.2.5 - AA Synstolkning (forudindspillet): Der skal leveres synstolkning til alt forudindspillet videoindhold i synkroniserede medier.

17 WCAG 1.3.1 - A Information og relationer: Information, struktur, og relationer der formidles via præsentationen, kan bestemmes programmeringsmæssigt eller er tilgængelige som tekst.

18 1.3.1 gælder eksempelvis: •Sammenknytning af etiketter til kontroller i formularelementer •Citater •Overskrifter •Tabelinformation •Listeelementer

19 WCAG 1.3.1 – A: Formularer En etiket skal knyttes eksplicit til hver kontrol Det skal gøres sådan kodemæssigt: Fornavn: http://www.synref.dk/raadgivningsomraadet/?videresend=1 http://synref.dk/advanced_search/

20 WCAG 1.3.1 A – Citater •Der er to typer citater: inline-citater og blok-citater. Browseren renderer som udgangspunkt blokcitater med linjeskift og indrykning http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/CyklernesBy.aspx http://www.odense.dk/Topmenu/Kommunen/Job/Den%20attraktive%20arbejdsplads/Ledelsesgrundlag.aspx http://www.sensus.dk/Nyhedsbrev_maj_2010

21 WCAG 1.3.1 – A: Overskrifter H-elementer må ikke bruges til at opnå et bestemt visuelt udtryk men skal bruges til at markere forskellige niveauer af overskrifter. Niveauet skal svare til den funktion, indholdet har http://synref.dk/skole-sfo/sfo/ http://synref.dk/tvaeromraader/sundheds-omraadet/ergo/http://synref.dk/skole-sfo/sfo/ http://synref.dk/tvaeromraader/sundheds-omraadet/ergo/ http://www.synref.dk/search/?op=search&q=fyrreh%F8j

22 Overskrifter •Skal nestes korrekt, således at der ikke springes niveauer over •Overskrifterne skal inddele siden i logiske afsnit •Overskrifter må ikke bruges til styling af tekst – eks. manchettekster •Hvis noget tekst er visuelt fremhævet som en overskrift (med eksempelvis fed skrift), så overvej om det ikke bør have et overskriftniveau

23 Lister •Skal opmærkes med de dertil egnede funktioner –Brug ikke almindelige tegn til punkter - eks. - eller > –Skriv ikke numrene selv i en nummereret opstilling –Brug ikke punkter fra tidligere dokumenter –Anvend ikke billeder af punkter http://synref.dk/skole-sfo/skolen1/forretningsordenforskolebestyrelsen/ http://www.synref.dk/sitemap/ http://synref.dk/skole-sfo/sfo/

24 Datatabeller •Anvend kode til at skelne dataceller fra overskriftceller •TD til dataceller •TH til at identificere tabeloverskrifter •Anvendt caption såfremt tabellen har en titel /overskrift http://www.ballerup.dk/get/45416.html#45417 http://www.aarhuskommune.dk/borger/familie-boern-og-unge/Skole/SFO/Takster-og- betaling/Takster-2011.aspx

25 Datatabeller – et eksempel 200720082009 København10.00015.00012.000 Århus10.000 12.000 Odense5.0002.5005.000 Oversigt over…

26 Note vedr. layouttabeller •Layouttabeller er blot en visuel positionering af tekst, men udtrykker ikke et forhold imellem cellerne •Brug layouttabeller med forsigtighed – de skal give mening, når de lineariseres •Ved layouttabeller, skal der ikke anvendes tabeloverskrifter og caption

27 WCAG 1.3.2 - A Meningsfuld rækkefølge: Når den rækkefølge, som indhold præsenteres i, påvirker indholdets mening, kan en korrekt læserækkefølge bestemmes programmeringsmæssigt. http://www.digitalsignatur.dk/visArtikel.asp?artikelID=698

28 WCAG 1.3.3 - A Sensoriske egenskaber: Instruktioner, der vedrører forståelse og betjening af indhold, er ikke udelukkende afhængige af komponenternes sensoriske egenskaber såsom form, størrelse, visuel placering, orientering eller lyd.

29 Sensoriske egenskaber i instruktioner Hvad er den tilgængelighedsmæssige forskel mellem disse to formuleringer? •Læs mere om de forskellige bo- enheder via navigationen til venstre. •Læs mere om de forskellige afdelinger under Boområde 2 via navigationen til venstre http://synref.dk/bo-enheder/ http://synref.dk/Boomraade_2/

30 WCAG 1.4.1 - A Anvendelse af farve: Farve er ikke det eneste visuelle middel, der anvendes til at formidle information, gøre opmærksom på en handling, anmode om respons eller udskille et visuelt element. http://www.kk.dk/Nyheder/2010/December/SjaellandsgadeBad.aspx http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/9FDFA9AE-B9AA-49E0-87C3- CBA935650430/0/Badeforbud.pdf

31 WCAG 1.4.2 - A Kontrol af lyd: Hvis eventuel lyd på en webside spiller automatisk i mere end tre sekunder, skal der enten være en mekanisme, som kan anvendes til at afbryde lyden helt eller midlertidigt, eller der skal findes en mekanisme, som kan regulere lydstyrken uafhængigt af systemets generelle lydniveau.

32 WCAG 1.4.3 - AA Kontrast (minimum): Den visuelle præsentation af tekst og billeder af tekst skal have et kontrastforhold på mindst 4,5:1, undtagen i følgende situationer: –Stor tekst: Forstørret tekst og billeder af forstørret tekst har et kontrastforhold på minimum 3:1. –Ikke betydningsbærende –Logoer http://synref.dk/

33 WCAG 1.4.4 - AA Ændring af tekststørrelse: Tekst kan, med undtagelse af undertekster og billeder af tekst, forstørres op til 200 % uden brug af kompenserende teknologi uden tab af indhold eller funktion. http://synref.dk/

34 WCAG 1.4.5 - AA Billeder af tekst: Hvis de anvendte teknologier kan håndtere den visuelle præsentation, anvendes tekst frem for billeder af tekst til formidling af information, undtagen i følgende tilfælde: –Kan tilpasses: Billedet af tekst kan tilpasses visuelt til at imødekomme brugerens krav; –Nødvendig: En særlig præsentation af tekst er nødvendig for den information, der formidles. http://synref.dk/ http://su.dk/Sider/default.aspx

35 ANVENDELIGHED Succeskriterier der vedrører indholds

36 WCAG 2.1.1 - A Tastatur: Alle indholdets funktioner kan betjenes via en tastaturgrænseflade uden at der er behov for specifik tidsindstilling af individuelle tastetryk, undtaget tilfælde, hvor den underliggende funktion kræver input, der er afhængige af at kunne følge hele rækken af brugerens bevægelser og ikke blot slutpunkterne. http://synref.dk/ http://www.kk.dk/Borger/JobOgUddannelse/Ungejobpakke/Praktikpladser.aspx

37 WCAG 2.1.2 - A Ingen tastaturfælde: Hvis tastaturfokus kan flyttes til en af sidens komponenter ved hjælp af en tastaturgrænseflade, kan fokus fjernes fra denne komponent udelukkende ved hjælp af en tastaturgrænseflade. Hvis det kræver mere end utilpassede pile- eller tab-taster eller andre standard lukkemetoder, skal brugeren rådgives om metoden til at fjerne fokus.

38 WCAG 2.2.1 - A •Man skal skulle ændre tidsindstillinger: For hver tidsbegrænsning, der er givet i indholdet, gælder mindst et af følgende punkter:

39 WCAG 2.2.1 – A: fortsat •Slå fra: Brugeren kan slukke for tidsbegrænsningen, før den udløber; eller •Tilpasse: Brugeren kan tilpasse tidsbegrænsningen, før den udløber, over en bred skala, der er mindst ti gange varigheden af standardindstillingen; eller •Udvide: Brugeren advares, før tiden udløber, og får mindst 20 sekunder til at forlænge tidsbegrænsningen ved hjælp af en simpel handling (for eksempel ”tryk på mellemrumstasten”), og brugeren har mulighed for at forlænge tiden mindst ti gange; eller

40 WCAG 2.2.1 – A: fortsat •Undtagelse ved real-time: Tidsbegrænsningen er en nødvendig del af en begivenhed i real-time (for eksempel en auktion), og der findes ikke noget muligt alternativ til tidsbegrænsningen; eller •Nødvendig undtagelse: Tidsbegrænsningen er nødvendig, og en forlængelse vil gøre handlingen ugyldig; eller •20 timers undtagelse: Tidsbegrænsningen varer længere end 20 timer.

41 WCAG 2.2.2 - A Pause, stop, skjul: Ved bevægelse, blinken, rulning eller automatisk opdatering af information gælder samtlige følgende punkter:

42 WCAG 2.2.2 – A: fortsat •Bevægelse, blinken, rulning (scrolling): Ved enhver form for bevægelse, blinken eller rulning (scrolling) af information, der (1) starter automatisk, (2) varer mere end 5 sekunder og (3) præsenteres samtidigt med andet indhold, findes der en mekanisme, så brugeren kan stoppe skjule eller sætte informationen på pause, medmindre bevægelsen, blinket eller rulningen (scrolling) er en del af en handling, hvor dette er nødvendigt; og

43 WCAG 2.2.2 – A: fortsat •Automatisk opdatering: Ved enhver form for automatisk opdatering af information, der (1) starter automatisk og (2) præsenteres samtidigt med andet indhold, findes der en mekanisme, som gør det muligt for brugeren kan stoppe skjule eller sætte opdateringen på pause, eller at kontrollere opdateringsfrekvensen, medmindre den automatiske opdatering er en del af en aktivitet, hvor dette er nødvendigt. http://www.odense.dk/Topmenu/Kommunen/Job/Den%20attraktive%20arbejdsplads/Ledelsesgrundlag.aspx http://www.aarhuskommune.dk/

44 WCAG 2.3.1 - A Grænseværdi på tre glimt eller derunder: Intet indhold på en webside glimter mere end tre gange på et sekund, eller glimtet ligger under grænseværdien for generelt glimt og rødt glimt.

45 WCAG 2.4.1 - A Spring over blokke: Der findes en mekanisme til at springe over blokke af indhold, der gentages på flere websider. http://synref.dk/skole-sfo/sfo/

46 WCAG 2.4.2 - A Sider har titler: Websider har titler, der beskriver emne eller formål http://synref.dk/skole-sfo/skolen1/foraeldrerepraesentanter/

47 WCAG 2.4.3 - A Fokusrækkefølge: Hvis der kan navigeres sekventielt på en webside, og hvis navigationssekvenserne påvirker mening eller betjening, skal fokuserbare komponenter opnå fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne. http://bibzoom.shop2download.com/ http://bibzoom.shop2download.com/

48 WCAG 2.4.4 - A Formål med links (i kontekst): Formålet med ethvert link kan bestemmes ud fra link-teksten alene eller ud fra link-teksten sammen med den link-kontekst, der er programmeringsmæssigt bestemt; undtaget herfra er tilfælde, hvor linkets formål vil forekomme flertydigt for alle brugere. http://www.synref.dk/om_refsnaes/Relevante_links/ http://bibzoom.shop2download.com/ http://www.synref.dk/ http://www.aarhuskommune.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid.aspx

49 Tekst - Linktekster •Den tekst, der er klikbar skal beskrive formålet for linket, når den læses for sig selv

50 Tekst - Linktekster

51 Linktekster •Sørg for at hver enkelt linktekst beskriver formålet for linket uden den kontekst, linket står i •Alt-tekster er linktekst for billeder, der linker •Overvej eksempelvis følgende linktekster

52 WCAG 2.4.5 - AA Flere måder: Der findes mere end en måde at lokalisere en webside på inden for en samling af websider. Undtaget er tilfælde, hvor websiden udgør et resultat af eller et trin i en proces.

53 WCAG 2.4.6 - AA Overskrifter og ledetekster: beskriver emne eller formål. http://www.synref.dk/advanced_search/

54 WCAG 2.4.7 - AA Synligt fokus: Enhver tastaturbetjent brugergrænseflade har en betjeningstilstand, hvor tastaturfokusindikatoren er synlig http://www.synref.dk/

55 FORSTÅELIGHED Succeskriterier der vedrører indholds

56 WCAG 3.1.1 - A Sproget på siden: Det menneskelige standardsprog for hver side kan bestemmes programmeringsmæssigt. Dette gøres med lang og / eller xml:lang http://www.synref.dk/ http://www.synref.dk/english/

57 WCAG 3.1.2 - AA Sprog, der anvendes til dele af indhold: Det menneskelige sprog, der anvendes i hver passage eller frase i indholdet, kan bestemmes programmeringsmæssigt; undtaget herfra er egennavne, tekniske termer, ord med ubestemmeligt sproglig baggrund samt ord eller vendinger, der er blevet en del af sprogbrugen i den tekst, de umiddelbart indgår i. http://synref.dk/nyheder/2008/2008/ http://www.sensus.dk/juni2009

58 WCAG 3.2.1 - A I fokus: Når en komponent kommer i fokus, medfører dette ikke en ændring af kontekst.

59 WCAG 3.2.2 - A Ved input: Ændring af indstillingerne i en hvilken som helst brugergrænsefladekomponent medfører ikke automatisk ændring af kontekst, medmindre brugeren er blevet advaret herom, inden komponenten anvendes. http://www.horsenskom.dk/ http://www.aarhuskommune.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/Fritid-og-Idraet.aspx

60 WCAG 3.2.3 - AA Konsekvent navigation: Navigationsmekanismer, der gentages på flere websider inden for en samling af websider, skal optræde i samme relative rækkefølge, hver gang de gentages, medmindre brugeren selv foretager en ændring. http://odense.dk/Topmenu/Kommunen.aspx

61 WCAG 3.2.4 - AA Konsekvent identifikation: Komponenter med samme funktion inden for en række websider skal defineres konsekvent.

62 WCAG 3.3.1 - A Identifikation af fejl: Hvis en inputfejl registreres automatisk, skal det fejlbehæftede element identificeres, og fejlen beskrives for brugeren ved hjælp af tekst http://www.folkesundhed.dk/Nyhedsmail.43.aspx

63 WCAG 3.3.2 - A Ledetekster eller instruktioner: Der findes ledetekster eller instruktioner, når indhold kræver brugerinput http://www.billetlugen.dk/musik/list/dato/

64 WCAG 3.3.3 - AA Fejlforslag: Hvis en inputfejl registreres automatisk, og der findes forslag til retning af fejlen, skal forslagene præsenteres for brugeren, medmindre dette ville undergrave sikkerheden eller indholdets formål. http://www.nationalbanken.dk/C1256BAE005B1FFE/dlgEmail?OpenForm

65 WCAG 3.3.4 - AA •Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data): For websider som medfører juridiske forpligtelser eller økonomiske transaktioner for brugeren, som tilpasser eller sletter data, som kan kontrolleres af brugeren i datalagringssystemer, eller som afleverer svar på test udført af brugeren, skal mindst et af følgende punkter gælde:

66 WCAG 3.3.4 – AA (fortsat) •Reversibel: Det sendte er reversibelt. •Tjek: Data, der indtastes af brugeren, tjekkes for inputfejl, og brugeren får mulighed for at rette fejlene. •Bekræftelse: Der findes en mekanisme som gør det muligt at gennemse, bekræfte eller rette information, før forsendelsen afsluttes.

67 ROBUSTHED Succeskriterier der vedrører indholds

68 WCAG 4.1.1 - A Parsing: I indhold, der er implementeret ved hjælp af markup- sprog, har elementer afsluttede start- og slut-tags, elementer er nestet efter deres specifikationer, de indeholder ikke attribut-dubletter og ID’er er unikke; undtaget herfra er tilfælde, hvor specifikationerne tillader disse funktionaliteter http://validator.w3.org http://jigsaw.w3.org/css-validator/ http://htmlhelp.com/tools/validator/

69 WCAG 4.1.2 - A Navn, rolle, værdi: For alle brugergrænsefladekomponenter gælder det, at navn og rolle kan bestemmes programmeringsmæssigt. Tilstande, egenskaber og værdier, der kan indstilles af brugeren, kan indstilles programmeringsmæssigt, og besked om ændringer i disse elementer kan tilgås af brugeragenter, herunder kompenserende teknologier.

70 Spørgsmål, kommentarer ?!

71 Øvelse •Find to billeder og tekst på sensus.dk/kursus/SRoevelse •Opret en artikel i jeres CMS med tekst og billeder •Opmærk overskrifter •Opret mindst en unummereret og en nummereret liste •Lav et link i teksten til en anden side på synref.dk •Det ene billede skal linke til en anden side på synref.dk •Skriv alt-tekster til begge billeder •Lav en henvisning til at læseren kan finde mere information om bo-områderne på samme side


Download ppt "Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Maria Barrett Sensus ApS 26. januar 2011 l."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google