Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til tilgængelighed og tilgængeligt webdesign lbc/5.12.2011/2.5.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til tilgængelighed og tilgængeligt webdesign lbc/5.12.2011/2.5."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til tilgængelighed og tilgængeligt webdesign lbc/5.12.2011/2.5

2 Tilgængeligt Webdesign ”Web’ens styrke ligger i, at den er universel. Det er helt grundlæggende, at alle mennesker — uanset funktionsnedsættelser — har adgang” Tim Berners-Lee Opfinder af WWW, direktør for W3C Tilgængelighed er et spørgsmål om at give flest mulige mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige browser-teknologier adgang til web-baseret information

3 Det officielle fokus 1.Tilgængelighed af hensyn til mennesker med en række handicaps: –Syn, hørelse, bevægelse, tale, kognition, sprog, læring, neurologiske –Kombinationer af disse 2.Tilgængelighed af hensyn til ældre mennesker med aldersbetingede behov 3.Tilgængelighed af hensyn til brugere i al almindelighed

4 Status •Op imod 25% af alle brugere oplever problemer med tilgængeligheden •MeAC 2007 –5,3% af offentlige netsteder –0% af private netsteder •Danmark ligger ikke øverst •Lovkrav giver generelt lidt mere fokus og lidt bedre resultater

5 Status – Seneste undersøgelser •Nationale kortlægninger 2006, 2008, 2010 20082010 Godt tilgængeligt0%6% Jævn tilgængeligt6%42% Mangelfuld tilgængeligt70%44% Dårligt tilgængeligt24%8%

6 Status – Seneste undersøgelser •eHandelkortlægning 2010 2010 Godt tilgængeligt4% (1) Jævn tilgængeligt12% (3) Mangelfuld tilgængeligt62% (16) Dårligt tilgængeligt23% (6)

7 Det handler om mennesker

8 Susan er svagsynet

9 Rolf er ordblind

10 Problemets omfang •Mennesker er meget forskellige, og de anvender web’en forskelligt –Mangler sanser eller motorik –Mange (ca 15%) er læsesvage, ordblinde, blinde, svagsynede, hjerneskadede,... –Mange (ca 10%) Anvender en anden platform (kompenserende hjælpemidler, Mac, Linux, ingen mus, SmartPhone, tablets, mobiltelefon,...) –Mere end 1.500 browsere og browser-versioner i omløb •I Danmark har op mod 1 mio mennesker problemer med utilgængelighed •Problemet bliver større når web’en skal være sikkerhedsnet

11 Danske projekter

12

13 Tilgængelighed er et krav FN •FN’s handicapkonvention om handicappedes rettigheder (2006, 2009)FN’s handicapkonvention •FN’s Standardregler om lige muligheder for handicappede (1993) EU •EU 2010-2020 strategi … •Jun ’06: I 2010 skal det være •Sep ’05: Resultater, tak! •e-Inclusion (2003) •e-Government, Europæisk handicapår (2003) •e-Accessibility (2001, 2002) •Målsætning for eEurope (2000) •W3C retningslinjer USA •Præsidentdekret (2000) •Access Board retningslinjer •Section 508, 504, ADA Danske beslutninger •Åbne standarder incl. tilgængelighed obligatorisk (2008)Åbne standarder incl. tilgængelighed obligatorisk •IT og Telestyrelsens kortlægning af problems omfang (2006) •Regeringens handlingsplan for handicappedes it- og telebrug (2002) •Krav til alle statslige netsteder (2000) •Netpublikationer v2 (1999) •Det digitale Danmark (1999) •Regeringens IT-politiske handlingsplan på handicapområdet (1996) •Regeringsbeslutning om ligestilling og ligebehandling af handicappede (1993)

14 Retningslinjer og prioriteter •Internationale retningslinjer fra World Wide Web Consortium (W3C) –Web Accessibility Initiative (WAI) –Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) –Authoring Tools Accessibility Guidelines (ATAG) –User Agents Accessibility Guidelines (UAAG) Brugeren oplever tilgængelighed UAAG Browsere, Media players ATAG Redigerings- værktøjer, editors, CMS WCAG Indhold, struktur, layout, interaktion

15 Retningslinjer og prioriteter •W3C prioriteter og overholdelse –Prioritet 1 – Skal overholdes (niveau A) –Prioritet 2 – Bør overholdes (niveau AA) –Prioritet 3 – Kan overholdes (niveau AAA) •Niveau AA (prioritet 1 og 2) er minimum; niveau AAA er ikke altid realistisk •EU anvender ligeledes W3C/WCAG •http://www.wcag20.dk/wcag20-da/http://www.wcag20.dk/wcag20-da/

16 Obligatoriske standarder

17 4 principper for tilgængelighed 1.Opfattelig (perceivable) – information og brugergrænseflader skal præsenteres for brugere på måder, som de kan opfatte 2.Anvendelig (operable) – brugergrænsefladen og navigationen skal være anvendelig 3.Forståelig (understandable) – information og brugergrænsefladen skal være forståelig 4.Robust (robust) – indholdet skal være tilstrækkelig robust til at det kan præsenteres pålideligt på en bred vifte af bruger agenter, herunder kompenserende teknologier

18 Retningslinjer og prioriteter 2 •Ikke-W3C retningslinjer –Ikke-W3C teknologier •Indhold fra eksempelvis Microsoft (Office), Adobe (PDF, Flash), Open Office, andre •Hvis utilgængelige, så skal findes tilgængelige alternativer •Dokumenterne skal følge retningslinjerne for det pågældende format •Leverandører er på vej med WCAG 2 supplement til sikring af tilgængeligheden til fx Word og PDF

19 Hvorfor utilgængelighed? •Buttom-up, ikke top-down •Uvidenhed –Forudsætter, at alle er som os selv –Anvender en top-1/top-2 browser –Har den samme opfattelse af ”intuitivt” •Arrogante designere –Vi prioriterer ”lækkert” design og teknologi over tilgængelighed og brugervenlighed –Kan læse 7½pt grå på lys grå baggrund •Misforståelser –Vi tror, at tilgængelighed og design udelukker hinanden

20 Type af problemer (Web) •Nogle problemer skabes af systemerne og af udviklerne –Fx tabel-layout, HTML-fejl, linktekster/URL- genbrug, scripts, … •Andre skabes af designerne –Fx ringe kontrast, små bogstaver, dårlig navigation, … •Atter andre problemer skabes af redaktørerne –Fx dokumentproduktion, copy/paste fra Word, billeder uden ALT, uforståeligt sprog

21 Type af problemer (dokumenter) •Nogle problemer skabes af systemerne –Fx utilgængelige auto-generede dokumenter, dårlige skabeloner, forkerte pdf værktøjer, … –Manglende skabeloner •Andre problemer skabes af medarbejdere –Fx forkert anvendelse af skabeloner og værktøjer, uheldig publiseringspraksis •Atter andre skabes af eksterne leverandører af dokumenter –Konsulenter, grafikere, … –Syndikerede dokumenter, …

22 Tilgængelighed Top Tre (Web) 1.Navigation ved hjælp af tastaturet 2.Sammenhørende elementer er knyttet sammen 3.Alt ikke-tekstligt indhold er forsynet med alternativ tekstlig beskrivelse 4.Valid kode

23 Tilgængelighed Top Tre (dok) 1.Velstrukturerede dokumenter 2.Korrekt opmærkning –Adskillelse af præsentation og indhold/struktur –Opmærkning af struktur –Opmærkning af sprog 3.Tekstlige alternativer til illustrationer 4.Meningsfuld læserækkefølge

24 Hvordan sikrer man ikke tilgængelighed? Eksempler fra virkeligheden •Tror på, at det sker af sig selv •Satser på ildsjæle i organisationen •Nøjes med at skrive det i kravspecifikationen •Får en blind til at teste •Tror på leverandørerne •Tror på, at man kan teste sig selv

25 Hvordan sikrer man tilgængeligheden? •Tilgængelighed kræver en strategisk beslutning •Tilgængelighed kræver prioritering •Tilgængelighed forudsætter en politik •Sikring af tilgængelighed er en proces Retningslinjer Tilgængelig løsning Definer standarder Implementer/køb i overensstemmelse med standarder Test i overensstemmelse med standarder Ledelse Uddannelse

26 Automatisk validering? •Kan anvendes til at finde fejl •Kan ikke anvendes til at godtgøre tilgængelighed –Indiskutable brud –Mulige brud, som forudsætter manual validering –Mulige brud, som kræver fortolkning

27 Spørgsmål, kommentarer ?!


Download ppt "Introduktion til tilgængelighed og tilgængeligt webdesign lbc/5.12.2011/2.5."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google