Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Calaris® - et nyt bredspektret ukrudtsmiddel til majs

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Calaris® - et nyt bredspektret ukrudtsmiddel til majs"— Præsentationens transcript:

1 Calaris® - et nyt bredspektret ukrudtsmiddel til majs
Inspireret af naturen... Også inspireret af naturen Kommentarer Når der sprøjtes på småt ukrudt med max. 2 løvblade og under optimale virkningsforhold vil 1,0 l Lido give en tilstrækkelig effekt uanset ukrudtssammensætning. Lido anvendes uafhængig af majsens størrelse. Har kulde medført en total vækststandsning i majsen, bør sprøjtningen udskydes, indtil temperaturen igen er oppe på ca. 12°C. Har ukrudtet i mellemtiden vokset sig stort, øges dosering af Lido. Kristian Lybek Witt Syngenta Crop Protection A/S

2 Ukrudtsbekæmpelse i majs
Generelt baseret på Terbuthylazin-holdige produkter – f.eks. Lido® SC – udbragt som split for at sikre effekt mod ukrudt som fremspirer over lang tid Ønsket om både jord- og bladeffekt tilgodeses

3 Hvad er Calaris? Bredspektret herbicid med såvel blad- som jordeffekt
Bekæmper bredbladet ukrudt og visse græsser på kimbladstadiet Særdeles skånsom overfor afgrøden Indeholder aktivstofferne Mesotrione og Terbuthylazin Mesotrione tilhører den kemiske gruppe af triketoner Terbuthylazin tilhører den kemiske gruppe af triaziner

4 Hvad er Calaris? Mesotrione hæmmer enzymet HPPD (hydroxy phenylpyruvate dioxygenase) Dette enzym er nøglekatalysator for dannelsen af carotenoider Når dette enzym hæmmes, dannes ingen klorofyl, ukrudtet afbleges og planten dør Virkemekanismen af Mesotrione er ny Effekten af Mesotrione er primært via bladoptagelse (80%), men der er tillige en vis jordeffekt (20%)

5 Hvad er Calaris? Terbuthylazin bindes til QB i fotosystem II, hvorved Hill reaktionen i kloroplasterne blokeres og fotosyntensen forhindres Den akkumulerede energi anvendes i stedet til dannelsen af frie radikaler, som bl.a. ødelægger cellemembranerne, hvorved planten nekrotiseres og dør Terbuthylazin optages primært gennem rødderne (90%), men tillige ved bladoptagelse (10%). Bladoptagelsen øges væsentligt i det færdigtformulerede produkt

6 Hvorfor skånsom overfor afgrøden?
Majsen tåler Mesotrione primært fordi aktivstoffet hurtigt nedbrydes til inaktive forbindelser sekundært fordi der optages mindre aktivstof i majs end i ukrudtet Nedbrydning af Mesotrione er tillige væsentligt hurtigere i majs end i ukrudt Majsen tåler Terbuthylazin fordi aktivstoffet hurtigt omdannes til inaktive forbindelser

7 Sådan anvendes Calaris
Den bredeste og mest sikre effekt opnås når Calaris udbringes som split (2 x 0,75 l/ha) fra ukrudtets kimbladstadie 2. sprøjtning udføres ca. 10 dage efter første behandling – herved opnås effekt på ukrudt som spirer frem over en lang periode Calaris er – afhængig af ukrudtsfloraen –særdeles fleksibel mht dosering

8 Calaris – som enkelt eller split?
Agrolab 2002, gns. 4 forsøg

9 Calaris – som enkelt eller split?
Visse ukrudtsarter, f.eks. hanespore og grøn skærmaks, lader sig bedst bekæmpe ved en enkelt behandling 2x0,09 2x0,19 2x0,38 2x0,75 Ubeh Potteforsøg DJF 2003 1x0,19 1x0,38 1x0,75 1x1,5

10 Dosis-respons for Calaris
Agrolab 2003, 4 forsøg

11 Dosis-respons for Calaris
Ubehandlet 2 x 0,375 2 x 0,5 2 x 0,75 Røjleskov, Agrolab 2003

12 Calaris – bedste effekt mod bredbladet ukrudt
Dansk Landbrugsrådgivning, Gns. 5 forsøg

13 Resistens risiko med Calaris
Risikoen for resistensdannelse overfor Mesotrione anses for meget lille Der er ikke fundet krydsresistens Til gengæld udviser Calaris synergi – f.eks. overfor triazin-resistent ukrudt

14 Calaris – Synergi mellem aktivstoffer
Meso- trione Calaris TBA Synergi-effekt overfor triazin-resistent Amaranthus retroflexus

15 Konklusion Calaris Calaris er effektiv mod 2-kimbladet ukrudt og vigtige græsser Calaris er særdeles fleksibel i anvendelse: med hensyn til applikationstidspunkt med hensyn til dosering (afhængig af ukrudtsflora) Calaris er skånsom overfor afgrøden Calaris har synergistisk virkning Calaris har lille resistensrisiko Calaris afløser Lido som standard i ukrudtsbekæmpelsen


Download ppt "Calaris® - et nyt bredspektret ukrudtsmiddel til majs"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google