Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 1 29-03-2015 Genrer og andre tekstarter Ole Togeby Nordisk institut.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 1 29-03-2015 Genrer og andre tekstarter Ole Togeby Nordisk institut."— Præsentationens transcript:

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 1 29-03-2015 Genrer og andre tekstarter Ole Togeby Nordisk institut Aarhus Universitet

2 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 2 29-03-2015 Plan  I. Talehandlinger, tekstarter og genrer (historisk)  II. Form og funktion (sociologisk)  III.Emne, omsagn, udsigelse, konneksion (sprogligt)  IV.Funktion og kvalitet (kognitivt)  V. Tekstartdidaktik

3 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 3 29-03-2015 Talehandlinger – tekster - værker II  Der må sprogligt, sociologisk, historisk og kognitivt skelnes mellem  talehandlinger,  (fag- og skøn-)litterære værker  institutionelle tekster.

4 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 4 29-03-2015 Sprogligt, sociologisk, historisk og kognitivt  Sprogligt-stilistisk opfattes genrer som arkitektur og konstruktion.

5 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 5 29-03-2015 Sprogligt, sociologisk, historisk og kognitivt  Sprogligt-stilistisk opfattes genrer som arkitektur og konstruktion.  Sociologisk opfattes genrer som klodser i en puttekasse.

6 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 6 29-03-2015 Sprogligt, sociologisk, historisk og kognitivt  Sprogligt-stilistisk opfattes genrer som arkitektur og konstruktion.  Sociologisk opfattes genrer som klodser i en puttekasse.  Historisk-litterært opfattes genrer som fodstier på savannen.

7 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 7 29-03-2015 Sprogligt, sociologisk, historisk og kognitivt  Sprogligt-stilistisk opfattes genrer som arkitektur og konstruktion.  Sociologisk opfattes genrer som klodser i en puttekasse.  Historisk-litterært opfattes genrer som fodstier på savannen.  Kognitivt opfattes genrer som rammer om forventning og forståelse

8 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 8 29-03-2015 Sprogligt, sociologisk, historisk og kognitivt  Sprogligt-stilistisk opfattes genrer som arkitektur og konstruktion.  Sociologisk opfattes genrer som klodser i en puttekasse.  Historisk-litterært opfattes genrer som fodstier på savannen.  Kognitivt opfattes genrer som rammer om forventning og forståelse

9 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 9 29-03-2015 Hvad er tekstarter?  Typer af tekstfunktioner der udføres ved typer af fremstillingsformer i tekster.  Typer af (i historien udkrystalliserede) tekstfunktioner (i samfundets institutioner), der udføres ved (valg af) fremstillingsformer (for udsigelse af emner og omsagn i konnekse udsagn) i tekster.

10 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 10 29-03-2015 Typer af ytringer: talegenrer?

11 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 11 29-03-2015 Hvad er en tekst? Er en tekst det samme som en ytring, dvs. defineret ved skift i afsender? Normalt vil man ikke kalde den sidste ytring en tekst, men en replik eller tale- handling – eller måske to?

12 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 12 29-03-2015

13 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 13 29-03-2015

14 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 14 29-03-2015

15 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 15 29-03-2015

16 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 16 29-03-2015

17 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 17 29-03-2015

18 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 18 29-03-2015

19 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 19 29-03-2015

20 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 20 29-03-2015

21 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 21 29-03-2015

22  Situationalitet:  Det at befinde sig i en kommu- nikationssitua- tion med uni- versalpragmatis ke normer for hvordan man gør ting med ord.  Funktionalitet: Hensigtsmæssighed i retorisk situation med et påtræng- ende problem, et handlingsmægtigt publikum og historiske vilkår. A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 22 29-03-2015 Kvalitet: Egenskaber ved en tekst der giver læserne underholdning, kvalitative oplevelser, og budskab om livstydning og refleksion.

23 Talehandling A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 23 29-03-2015

24 Typer af talehandlinger A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 24 29-03-2015

25 Typer af litterære værker A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 25 29-03-2015

26 Typer af funktionelle tekster A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 26 29-03-2015

27 Typer af faglitteratur A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 27 29-03-2015

28  Diskursformer A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 28 29-03-2015

29 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 29 29-03-2015 Simple og sammensatte talegenrer

30 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 30 29-03-2015 Simple genrer transformeres og indgår i sammensatte genrer

31 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 31 29-03-2015 Simple genrer transformeres og indgår i sammensatte genrer

32 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 32 29-03-2015 Simple genrer transformeres og indgår i sammensatte genrer

33 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 33 29-03-2015 Dialektisk forhold mellem indre form og ydre funktion  II  II. En genre virker når teksten ved sin fremstillingsform i situationen har institutionel funktion.

34 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 34 29-03-2015 Metode  Fysisk (sproglig) form får social funktion  Kommutationsprøven  X tæller som Y i konteksten K  De forskelle der gør en forskel

35 Prædikation A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 35 29-03-2015

36 Prædikation = sagforhold A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 36 29-03-2015

37 Realitetsværdi A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 37 29-03-2015

38 Sagforhold med realitetsværdi = udsagn A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 38 29-03-2015

39 Illokutionær kraft A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 39 29-03-2015

40 Udsagn med illokutionær kraft = talehandling A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 40 29-03-2015

41 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 41 29-03-2015 Bestanddelene i en talehandling

42 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 42 29-03-2015 Udsagn degraderes til paragraffer værk

43 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 43 29-03-2015 Bestanddelene af en institutionel teksthandling

44 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 44 29-03-2015 Den hermeneutiske cirkel  Den hermeneutiske cirkel:  Kompositionalitet, nedefra og op.  Funktionalitet, oppefra og ned).

45 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 45 29-03-2015 Institutioner konstitueres af teksthandlinger

46 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 46 29-03-2015 Tekster i institutioner  Tekster skaber og opretholder samfundsmæssige institutioner.  En eksposition om aktuelle historiske emner tæller som en nyhedsartikel i et dagblad.  En kommentar om et generisk emne tæller som en reklame for en vare på markedet  En ”litterær artikel” tæller som en eksamensopgave i gymnasiet.  En bog hvorudenpå der står ”Roman” tæller som en roman i den litterære offentlighed.

47 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 47 29-03-2015 Sproglige kategorier  III III. Fremstillingsformer bestemmes ved emne, omsagn, udsigelse og kon- neksionsrelation

48 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 48 29-03-2015 Typer af tekstfunktioner der udføres ved typer af tekstformer  Fremstillingsformer  Emner  Omsagn  Udsigelse  Konneksionsrelationer

49 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 49 29-03-2015 Emner  Typer af henvisning til emner  Deiktisk (afsenderrelativ):  Gå din vej!  Historisk (absolut):  Michelle Obamas tiptipoldemor var slave i Sydstaterne – og 475 dollar værd  Fiktivt (på skrømt):  Der stod et ildsprudende Bjerg i Skovene, med sit sorte arrede Hoved ovenud af Skyerne, ved dets Fod voksede der Palmer;det var i de varme Aartusinder med endnu evig Sommer før Istiden  Generisk :  Silkehalen lever mest af kødbær og rønnebær. Den har aldrig ynglet i Danmark.

50 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 50 29-03-2015 Henvisning til emner

51 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 51 29-03-2015 Typer af omsagn  Et objektivt omsagn  om 3. personsforhold; sande, falske eller sandsynlige.  Hun gik hjem  Et subjektivt omsagn  1. personsperspektiv synes noget; ærlige og oprigtige eller forstilte og hykleriske.  Hun gik ret hurtigt  Et normativt omsagn  det sociale forhold mellem 1. og 2. person; retmæssige og gyldige eller uretmæssige og ugyldige.  Gå!

52 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 52 29-03-2015 Udsigelse om realitetsværdi  fremsat (sandt):  Hun er kommet  benægtet (falsk):  Hun er ikke kommet  spørgende:  Kommer hun?  hypotetisk:  Hvis hun kommer, går jeg  kontrafaktisk:  Hvis hun kom, ville jeg gå  ironisk:  Alle får ligeløn og månen er lavet af en grøn ost.

53 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 53 29-03-2015 Omsagn og realitetsværdi.

54 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 54 29-03-2015 Situering med illokutionær kraft  1. Konstative, sagforholdet skal passe til verden:  a. oplyse (relevans): Hun er kommet  b. hævde (sandhed): Jordens temperatur har været stigende i de sidste 10 år  c. antage (troværdighed): Hun kommer nok tilbage, for hendes taske står her  2. Ekspressive, udsagnet åbenbarer As ønsker, hensigter, følelser, vurderinger og tilbøjeligheder:  a. estimeringer: Det er koldere end i køleskabet  b. evalueringer: Det er hundekoldt  c. emotiver (intransitive vb): Jeg fryser  3. Regulative, verden skal passe til sagforholdet, retmæssighed:  a. direktiver (Ms handling): Kom herhen!  b. kommissiver (As handling): Jeg lover at komme med det samme.  c. aftaler (gensidige handlinger): Vi mødes kl. 16  d. regler (generelle): Man må ikke slå på en der er mindre end en selv  e. erklæringer (skaber og ændrer sociale institution): Jeg erklærer hermed konferencen for åben.

55 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 55 29-03-2015 Tekstualisering Information 11.11.1997  Tekstualisering sker ved at paragraffer sættes efter hinanden.

56 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 56 29-03-2015 Komposition Information 11.11.1997 Under forudsætning af at der gælder en semantisk konneksionsrelation mellem dem, fx en OG: -relation

57 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 57 29-03-2015 Komposition Information 11.11.1997

58 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 58 29-03-2015 Komposition Information 11.11.1997

59 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 59 29-03-2015 Komposition Information 11.11.1997

60 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 60 29-03-2015 Konneksionsrelationer Information 11.11.1997

61 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 61 29-03-2015 Argumentationskonneksioner Information 11.11.1997

62 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 62 29-03-2015 Konneksionstyper

63 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 63 29-03-2015  Alle sætninger i en tekst må indgå i konneksions- relationer med hinanden i en parentes- struktur

64 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 64 29-03-2015 Fremstillingsformer Fremstillingsformer er generiske konfigurationer af varianter af emner, omsagn, udsigelse og konneksioner :

65 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 65 29-03-2015

66 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 66 29-03-2015 Teksters funktionalitet og værkers kvalitet  IV  IV. Institutionelle tekster skal have en vellykket funktion, og litterære tekster skal give kvalitative oplevelser og livstydning.

67 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 67 29-03-2015 Den retoriske situation  En retorisk situation  Et påtrængende problem  et problem som kan løses af afsenderen gennem udsendelsen af en tekst,  publikum  modtagere som hvis de påvirkes af teksten, kan formidle løsningen på problemet,  retoriske vilkår  de roller og institutionelle betingelser der råder i situationen, og de ressourcer afsenderen har til rådighed.

68 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 68 29-03-2015 Teksters funktionalitet Samfundsmæssige sfære, fx skolesystemet Institutionen fx et gymnasium Situationen fx en dansktime Teksten fx dansk stil

69 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 69 29-03-2015 Teksters funktionalitet Samfundsmæssige sfære, fx den politiske offentlighed Institutionen fx et dagblad, fx Politiken Situationen fx dagens avis Teksten fx kronik

70 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 70 29-03-2015 Litterære værkers kvalitet Samfundsmæssige sfære, fx den kulturelle offentlighed Institutionen fx det litterære system Situationen fx samling Teksten fx novelle

71 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 71 29-03-2015 Litterære værkers kvalitet Samfundsmæssige sfære, fx den kulturelle offentlighed Institutionen fx det litterære system Situationen fx samling Teksten fx digt

72 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 72 29-03-2015 Funktion: formål  Hvis en institutionel tekst skal fungere i sin kontekst, kræver det:  1. anerkendt institutionelt formål,  2. sandhed: forankring af omtalte situation til kommunikationssituationen  3. vederhæftighed: kildeangivelser og etos  4. adressatrelevans: for modtagerne nødvendige og tilstrækkelige informationer  5. Institutionel tælle-som-relation mellem form og funktion

73 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 73 29-03-2015

74 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 74 29-03-2015 Her er eksplicit fortæller, kildedokumentation (selv om overskriften forudsætter en personlig relation mellem afsender og modtagere som ikke findes).

75 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 75 29-03-2015  Her er  ingen eksplicitering af fortælleren,  ingen kildedokumentation, og  den personlige relation signaleres også i brødteksten. Dette er i virkeligheden en del af en helsides annonce. Og altså en salgstilbud. Der er misforhold mellem form og funktion.

76 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 76 29-03-2015 Litterære tekster  Bemærk: ingen forankring af den omtalte situations tid og sted. Ingen dokumentation af informationernes kilde. The Crimson Candle, A man lying at the point of death said these words to his wife who had been constantly by his side throughout his long illness. ”I am about to say good-bye forever. I hope you know that I love you very much. In my desk you will find a crimson candle, which has been blessed by a High Priest. It would please me if, wherever you go and whatever you do, you would keep this candle with you as a small reminder of my love." The wife thanked him, assured him that, because she loved him too, she would do as he asked, and, after his death, she kept her word.

77 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 77 29-03-2015 Bedømmelse af litterære tekster  Prøv at gøre rede for:  Sker de begivenheder der sker i den fremstil- lede situation, med rimelighed og sandsynlig- hed. Er det sådan at det kunne ske? Hvad sker der fx sidenhen?  Hvordan er personernes karakter, og opfører de sig moralsk rigtigt? Bør man gøre som dem?  Er det en god historie? Hvordan er dens æstetiske kvalitet?

78 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 78 29-03-2015 The Crimson Candle (b)  The Crimson Candle,  A man lying at the point of death called his wife to his bedside and said:  "I am about to leave you forever; give me, therefore, one last proof of your affection and fidelity, for, according to our holy religion, a married man seeking admittance at the gate of Heaven is required to swear that he has never defiled himself with an unworthy woman. In my desk you will find a crimson candle, which has been blessed by the High Priest and has a peculiar mystical significance. Swear to me that while it is in existence you will not remarry."  The Woman swore and the Man died. At the funeral the Woman stood at the head of the bier, holding a lighted crimson candle till it was wasted entirely away. (Bierce 1946)

79 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 79 29-03-2015 Bedømmelse af litterære tekster  Prøv at gøre rede for:  Sker de begivenheder der sker i den fremstil- lede situation, med rimelighed og sandsynlig- hed. Er det sådan at det kunne ske? Hvad sker der fx sidenhen?  Hvordan er personernes karakter, og opfører de sig moralsk rigtigt? Bør man gøre som dem?  Er det en god historie? Hvordan er dens æstetiske kvalitet?

80 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 80 29-03-2015 Narrative bedømmelser  Læserne laver tre typer af bedømmelser af fortællinger som disse, bedømmelser der overlapper og påvirker hinanden:  Tolkningsbedømmelser af plot, handlinger og begivenheder i den fremstillede verden  Etiske bedømmelser af personernes karakter og handlinger, og  Æstetiske bedømmelser af den kunstneriske kvalitet af fortællingen og af dens dele  James Phelan 2007 Experiencing Fiction

81 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 81 29-03-2015 Funktion og kvalitet  Hvis en institutionel tekst skal fungere i sin kontekst, kræver det:  1. anerkendt institutionelt formål,  2. sandhed: forankring af omtalte situation til kommunikationssituationen  3. vederhæftighed: kildeangivelser og etos  4. adressatrelevans: for modtagerne nødvendige og tilstrækkelige informationer  5. Tælle-som-relation mellem form og funktion  Hvis et litterært værk skal have værdi (uden særlig kontekst), kræver det at værket udviser kvaliteter ved:  tolkningsbedømmelser af handlinger og begivenheder i den omtalte verden  etiske bedømmelser af personers karakter og handlinger, og  æstetiske bedømmelser af den kunstneriske kvalitet i værket og dets dele

82 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 82 29-03-2015 Tekstartdidaktik VV  V. Tekstartdidaktik kræver en autentisk retorisk situation, dvs. et påtrængende problem, et publikum og retoriske vilkår.

83 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 83 29-03-2015 Besvarelsen, som fik 12, er skrevet af Thøger Seidenfaden, og blev bragt som en kronik i Politiken 21. juni 2008

84 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 84 29-03-2015 Susan Mose: Ligheder og forskelle Litterær artikelKronikEssay FremstillingsformerAnalyse Fortolkning Perspektivering Dokumentation Redegørelse Diskussion Argumentation Afsøgning Undersøgelse Refleksion ”Stof”En eller flere teksterProblemstilling eller emneEmne eller begreb FormuleringSkriv en litterær artikel om tekst(er) Skriv en kronik om problemstilling Skriv et essay om a) emne el. b) hvor du … Fokus/bevægelseTekstfokusEmnet behandles mod afsluttethed Emnet behandles mod åbning Ideel afsender ”den danskfagligt velfunderede og alment orienterede eksaminand” Intenderet modtager ”den litterært og almenkulturelt interesserede læser” Linjetal ved citater (+), ”muligt”: ønskeligt-- Under- og mellemrubrikker (+) brug evt. ((+)) brug helst ikke Noteapparat ---

85 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 85 29-03-2015 Fremstillingsformer  Om fremstillingsformerne og deres underafdelinger

86 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 86 29-03-2015 Susan Mose: Hvad skal den skriftlige prøve i faget dansk?  Ap må ikke ende med at blive lutter elocutio og kunst for kunstens skyld.  Det skriftlige arbejde i gymasiets fag dansk og samfundesfag har til formål at gøre eleverne til myndige borgere der kan deltage i det demokratiske samfunds processer i skrift (og tale).

87 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 87 29-03-2015 Susan Mose: Hvorfor netop litterær artikel, kronik og essay?  Fordi genrerne, med en stor diversitet, findes i virkeligheden  autenticitetsintentionen i formidlingen er ikke kun postuleret, eleverne kan se autentiske modeller  receptivt og produktivt arbejde kan kombineres  transfer til et liv efter og uden for skolen

88 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 88 29-03-2015 Susan Mose: Typiske formuleringer i de 3 genrer Litterær artikelKronikEssay  ”forløbskomposition”  ”billedplan og realplan”  ”herved kommer fortælleren til at fremstå som utroværdig”  ”én fortolkningsmulighed er, at …”  ”forekommer at udtrykke en universalromantisk forestilling om …”  ”hovedsynspunktet”  ”modstridende opfattelser”  ”A hævder, at …”  ”argumentationen halter”  ”For det første (…) og for det andet …”  ”socialpornografiske dokumentarudsendelser kan siges at krænke, hvis …”  ”Derfor må vi konkludere …”  ”Det kan ved første øjekast forekomme paradoksalt, at …”  ”Ved nærmere eftersyn …”  ”I et andet perspektiv …”  ”Man kan forestille sig, at …”  ”Wittgensteins sprogspilsbegreb kan bruges her …”  ”Vi kan ikke uden videre afgøre …”

89 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 89 29-03-2015 OT: Klodsen passer ikke ind i puttekassen  Misforhold mellem form og funktion  ”Den litterært og almenkulturelt interesserede læser” er ikke tilstede  Funktionsperspektivet negligeres  Kvalitetsperspektivet er enerådende

90 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 90 29-03-2015 OT: Tekstartdidaktik  V. Tekstartdidaktik kræver en retorisk situation, dvs. et påtrængende problem, et publikum og retoriske vilkår.  påtrængende problem: et problem som kan løses af afsenderen gennem udsendelsen af en tekst,  publikum = modtagere som hvis de påvirkes af teksten, kan formidle løsningen på problemet,  retoriske vilkår = de roller og institutionelle betingelser der råder i situationen, og de ressourcer afsenderen har til rådighed.

91 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 91 29-03-2015 OT: Didaktiske genrer  Timereferater der som tekstart har mange adressater:  Feed back til læreren om hvad eleverne har fået ud af timen  Rapport til de fraværende om hvad der skete i timen  Referat og arkiv for alle til en senere eksamen.  Bogreferater som oplæg til diskussion i undervisningen.  Der er reelle og krævende modtagere som ikke har anden adgang til bogen  Eksamensopgaver hvor eksaminanden skal omarbejde dårlige institutionelle tekster til bedre i den samme situation.  Eleven optræder som konsulent for den oprindelige autentiske afsender  Elever kommenterer skriftligt hinandens skriftlige arbejder.  Både emnet og den skriftlige kommentar stiller autentiske krav til genren.

92 A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 92 29-03-2015 Genrer og andre tekstarter  I. Der må (sprogligt, sociologisk, historisk og kognitivt) skelnes mellem 1. talehandlinger, 2. arter af institutionelle tekster og 3. litterære værkers genrer.  II. En genre virker når teksten ved sin fremstillingsform i situationen har institutionel funktion.  III. Fremstillingsformer bestemmes ved emne, omsagn, udsigelse og konneksionsrelation.  IV. Institutionelle tekster skal have en vellykket funktion, og litterære tekster skal give kvalitative oplevelser og livstydning.  V. Tekstartdidaktik kræver en autentisk retorisk situation, dvs. et påtrængende problem, et publikum og retoriske vilkår.


Download ppt "A A R H U S U N I V E R S I T E T Nordisk Institut Ole Togeby: Genrer og andre tekstarter 1 29-03-2015 Genrer og andre tekstarter Ole Togeby Nordisk institut."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google