Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

28-03-2015vlp1 Velkommen til Generalforsamling Foerlev vandværk Tirsdag 27-3-2012 kl. 19.00 Kulturhuset.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "28-03-2015vlp1 Velkommen til Generalforsamling Foerlev vandværk Tirsdag 27-3-2012 kl. 19.00 Kulturhuset."— Præsentationens transcript:

1 28-03-2015vlp1 Velkommen til Generalforsamling Foerlev vandværk Tirsdag 27-3-2012 kl. 19.00 Kulturhuset

2 28-03-2015vlp2 Generalforsamling Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse Budget for det kommende år forelægges til godkendelse Vedtægtsændringer (Udvidelse af bestyrelsen fra 3 til 5) Pause med et let traktement Evt. Ekstraordinær generalforsamling (Hvis fremmøde er mindre end 2/3) Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen Eventuelt

3 28-03-2015vlp3 Udpumpet vandmængde –2011 21068m³ oppumpet 20210 m³ -4,25% –2010 23926m³ oppumpet 25210m³ 5,1% –2009 24262m³ oppumpet 25486m³ 4,8% –2008 30.999m³ oppumpet 29.438m³ +5% –2007 27.957m³ oppumpet 29.808m³ -1,7% Drift stop –Udskiftning af hovedmåler på vandværk –Utæt bore rør 1 DEC bore rør 2 JAN (kr. 35.000,00) Renovering bygning –Renovering af bygning ( Kr. 150,000,00 ) –Lufttårn, tag, loftbeklædning, vindue, ny dør, trappe, fuger, tagrender, sten osv. –BillederBilleder Vand kvalitet –Fint se link på hjemmeside www.foerlevvand.dk Analysewww.foerlevvand.dkAnalyse Nyt fra Vandrådet / Skanderborg Kommune –Samarbejde med Skanderborg vandforsyning om driftopgaver Status af vandværk –1 ny forbruger. 62 forbruger i 2011 med 75 stk. vandmåler BERETNING

4 28-03-2015vlp4 Takster for 2012 –Foerlev vandværke Uændret 12 år pr. m³ kr.3,48 + (0,30) + kr. 500,- i fast måler afgift. Fast siden 1997 –Skanderborg kommune pr. m³ 2012 kr 6,00 + kr. 902,- i fast måler afgift. pr. m³ 2011 kr 6,48 + kr. 850,- i fast måler afgift. pr. m³ 2010 kr 4,85 til + kr. 296,- i fast måler afgift. –Aftale med foreningscentralen virker godt med flere oplysninger på PBS opkrævningen. Ingen skyldner Fremtid = forsynings sikkerhed –Sikkerhedsledning/forsyning til Skanderborg kommune –Ny boringer –Nødstrømsanlæg –Fornuftig økonomi –Ny revisor i 2012 –Total renovering pumpehus 2012 Regnskab BERETNING

5 28-03-2015vlp5 Regnskab

6 28-03-2015vlp6 Regnskab

7 28-03-2015vlp7 Resultatbudget

8 28-03-2015vlp8 Takstblad

9 28-03-2015vlp9 Vedtægts ændring Ændring fra 3 til 5 bestyrelses medlemmer Nedlægger vandværkets egen revisor funktion Nye vedtægter Let traktement Vedtægts ændring

10 28-03-2015vlp10 100 års jubilæum næste år Eventuelt Spørgsmål


Download ppt "28-03-2015vlp1 Velkommen til Generalforsamling Foerlev vandværk Tirsdag 27-3-2012 kl. 19.00 Kulturhuset."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google