Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

OIM CSS Klassemodel | Side 1 OIM CSS-klassemodel-projektet Status pr. 9. april 2008: -version 0.9 af CSS-klassemodellen og et oplæg til revisionsprocessen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "OIM CSS Klassemodel | Side 1 OIM CSS-klassemodel-projektet Status pr. 9. april 2008: -version 0.9 af CSS-klassemodellen og et oplæg til revisionsprocessen."— Præsentationens transcript:

1 OIM CSS Klassemodel | Side 1 OIM CSS-klassemodel-projektet Status pr. 9. april 2008: -version 0.9 af CSS-klassemodellen og et oplæg til revisionsprocessen er afleveret til OIM-styregruppen -OIO-høringen er efter borger.dk’s ønske udskudt 5-6 uger: -borger.dk er ved at udarbejde CSS og HTML-guide -virk.dk benytter chancen til at undersøge nogle detaljer -der forventes derfor mindre justeringer inden OIO-høringen -Tidsplanen er ellers stort set overholdt Udgangspunkt og formål: ”Det er værdifuldt, at der bliver udarbejdet en fælles ’standard’ for anvendelsen af CSS-klasser i den offentlige sektor, så der ikke – som nu – eksisterer mange forskellige notationer hos myndigheder og leverandører som gang på gang skal ”mappes” til hhv. borger.dk og virk.dk’s CSS- klassedefinitioner.”

2 OIM CSS Klassemodel | Side 2 Proces OIO-høring Version 1.0 Interessentgruppen er: EDB-gruppen KMD DBC Kommuneinformation Styregruppen er: Borger.dk (og NNIT) SKAT (og netcompany) Taskforcen og Virk.dk (og capgemini) Alle udbydere indenfor Portalintegrationsprojektet

3 OIM CSS Klassemodel | Side 3 En kort præsentation af CSS-klassemodellen –Vi har brugt en ’attribut-baseret’ navngivningspolitik –Klasserne inddeler sig i flg. grupper: –bredder af felter –knapper –indkapslinger, afsnit og (tvungne) linjebrud –venstre/højrestilning –navigation (frem/tilbage, venstremenu) –særlige markeringer (obligat. felter, readonly, markering af hver anden linje) –hjælpe-navigation (til toppen, information/hjælp) –inputfelter –lister, der kan foldes ud/ind –systembeskeder (hårde fejl, valideringsfejl, kvitteringer) –ofte brugte ikoner

4 OIM CSS Klassemodel | Side 4 Hvilke justeringer kan forventes inden OIO-høringen? Flg. kendte emner kan føre til ændringer: -Der er et ønske om, at hver portal må kunne bestemme om ledetekster og inputfelter skal stå over hinanden eller på samme linje. Dette har vi forsøgt at efterleve, men om det er gjort rigtigt undersøger virk.dk i øjeblikket. -Borger.dk har forudset at der bliver brug for både en topmenu og en venstremenu samtidigt. Dette vil i givet fald betyde en tilføjelse af topmenu-klasse(r) -Der dukker formentlig nogle få standard-ikoner/formattering af ofte brugte funktioner op. Pt. er fundet: print og vis printvenlig side. Der er tale om udvidelser eller småjusteringer – ikke gennemgribende ændringer!

5 OIM CSS Klassemodel | Side 5 Ibrugtagning og revisionsproces Der er lagt op til, at ibrugtagning sker fremadrettet, fra det tidspunkt at version 1.0 foreligger, og både borger.dk og virk.dk har en offentliggjort CSS-implementation og HTML-guide. Der er i oplægget til OIM-styregruppen om revisionsproces foreslået at OIM-CSS-klassemodellen revideres i takt med OIM’en selv. Revisionsprocessen vil primært bestå i tilføjelser – ikke omlægninger.

6 OIM CSS Klassemodel | Side 6 Hvad sker der nu ? OIM-styregruppen modtager i løbet af 5-6 uger de sidste input fra borger.dk og virk.dk. Herefter sendes OIMCSS-klassemodellen i en OIO-høring. Resultatet herfra opløfter modellen til version 1.0.


Download ppt "OIM CSS Klassemodel | Side 1 OIM CSS-klassemodel-projektet Status pr. 9. april 2008: -version 0.9 af CSS-klassemodellen og et oplæg til revisionsprocessen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google