Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Agenda – ERFA 2008-08-27 13:00Velkommen 13:10 (20 min) General status i projektet v/Claus Andreasen 13:30 (20 min) Borger.dk – portalintegrationen v/Rasmus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Agenda – ERFA 2008-08-27 13:00Velkommen 13:10 (20 min) General status i projektet v/Claus Andreasen 13:30 (20 min) Borger.dk – portalintegrationen v/Rasmus."— Præsentationens transcript:

1 Agenda – ERFA 2008-08-27 13:00Velkommen 13:10 (20 min) General status i projektet v/Claus Andreasen 13:30 (20 min) Borger.dk – portalintegrationen v/Rasmus Espholm a)PIP test af iFrame – sådan foregår det! b)Nyt testvindue! 13:50 (10 min) Ny komponent på vej: Kortapplikation v/Rasmus Espholm 14:00 (30 min) PAUSE + sparring med “de andre” 14:30 (40 min) SSO a)Beredskab på FOBS v/Peter Flemming Borg b)Brugerfladen – Layout og styling af NEM log-in v/Kristian Ring c)Status toolkits og test-IdP v/Søren Peter 15:10 (10 min) Udviklingstarget v/Claus Andreasen a)Orientering: Justeret analyserapport til beslutning 15:20 (10 min) Erfaringsopsamling v/Claus Andreasen a)Ønsker om feed back 15:30 (10 min) Annoncering af byggekonference v/Jens K Røyen 15:40Spørgsmål/diskussion omkring dagens emner

2 Generel status i projektet •Hvor skal vi være? –Dette er næst-sidste ERFA møde. Kun et møde til erfaringsopsamling udestår! –Tidsplanen siger (se næste slide) …

3 Generel status i projektet

4 •Hvor skal vi være? –Tidsplanen siger: •Vi har afsluttet (service)udvikling •Vi har afsluttet SSO test •Vi nærmer os afslutning af portalintegrationstest –Antagelsen under projektplanlægningen …

5 Generel status i projektet - antagelsen Et samlet felt Men virkeligheden …

6 Generel status i projektet - virkeligheden Stor spredning !

7 Generel status i projektet - virkeligheden •Serviceudvikling –Nærmest alle har afsluttet (service)udvikling –Nogen har valgt at udskyde og ”være med på en lytter”

8 Generel status i projektet - virkeligheden •SSO –SSO test er et broget billede –De fleste har længe ”været i gang” –Få er helt gennem oprindelig test (og nye muligheder er kommet til) –SSO og SAML2 og ikke mindst praktisk konfiguration og interoperabilitet giver fortsat nogle vanskeligheder!

9 Generel status i projektet - virkeligheden •Portalintegration –Portalintegrationstest er også et lidt broget billede –1. testvindue: INGEN! –Var en overraskelse på baggrund af efterspørgsel –2. testvindue: 2 tilmeldinger –Var igen en overraskelse på baggrund af efterspørgsel –3. testvindue: 3 tilmeldinger –Der er konstateret efterspørgsel efter et 4. testvindue i september –Tilbagemeldinger: Test virker set fra begge parter. Rasmus vil senere fortælle mere om, hvordan det i praksis foregår …

10 Generel status i projektet •Min opfattelse af hvor langt de enkelte er nået: –Har faktisk udvekslet metadata med logintjenesten: •Borger.dk (NNIT & Safewhere) •EBST (LBE information) •SKAT/Servicefællesskabet •Velfærdsministeriet (NNIT) •Statsforvaltningerne (Logiva) •CSC Scandihealth m/div kommunalløsninger •KMD m/boligstøtte til kommuner + gen. nemlogin proxy •Tabulex m/skoleindskrivning til kommunerne •Rødovre Kommune (IBM)

11 Generel status i projektet •Min opfattelse af hvor langt de enkelte er nået: –Har også gennemført test op mod logintjenesten (ikke nødvendigvist afsluttet 100%): •Borger.dk (NNIT & Safewhere) •SKAT/Servicefællesskabet •Velfærdsministeriet (NNIT) •Statsforvaltningerne (Logiva) •CSC Scandihealth m/div kommunalløsninger •KMD m/boligstøtte til kommuner + gen. nemlogin proxy •Rødovre Kommune (IBM) •Andre: Mangler I på listen???

12 Generel status i projektet •Min opfattelse af hvor langt de enkelte er nået: –Er 100% klar til at gå i produktion på SSO: •Mangler I på listen???

13 Generel status i projektet •Min opfattelse af hvor langt de enkelte er nået: –Har foretaget integrationstest op mod Borger.dk •Statsforvaltningerne (Logiva) •(Slagelse kommune) •CSC Scandihealth m/div kommunalløsninger •KMD m/boligstøtte til kommuner + gen. nemlogin proxy •Velfærdsministeriet (NNIT) •Andre: Mangler I på listen???

14 Generel status i projektet •Mine konklusioner –Vi får ikke alle i mål indenfor projektets rammer. Dvs. testet på portal inden uge 37 og med erfaringsopsamling inden uge 42! –Vi får indenfor PIP regi en række løsninger igennem, men det bliver – ærlig talt - på et hængende hår (OBS eks. fortsatte SSO udfordringer)  –Vi har et rimeligt grundlag for at samle erfaringer (godt som skidt) –Der er behov for en slutspurt: •Vær opmærksom på nye SSO konfigurationer og evt. testbehov •Stadig småfejl i SSO mange steder, som skal rettes før produktion •Bedre koordinering er fortsat et behov. Ikke mindst i forhold til SSO. Behovet går nok begge veje! •Lyt til Rasmus om lidt – der er stadig håb forude for de der mangler et testvindue (tror jeg  )

15 Generel status i projektet •Vigtige datoer forude: –SSO drift er 15. september 2008 •Når du skal i produktion: Der er et arbejde med certifikater og common domain (i forhold til alm. idriftsættelse) –Borger.dk drift er 20. oktober 2008

16 Status – set fra Portalsiden •Ordet til Borger.dk …

17 Erfaringsopsamling •Hvem? –Vi ønsker feed back fra alle PIP deltagere •Form? –Feed back ønskes på skrift men suppleres af det afsluttende ERFA møde 24/09. Mail til: claa@r-m.com –Gerne struktureret i nogle hovedpunkter (se følgende slides) •Indhold og omfang? –Kvalitativ feed back –Brug evt. de stillede spørgsmål som inspiration (se følgende slides) –Omfang ikke afgørende, men send ”noget”. Absolut minimum en mail med Taskforce (jro@fm.dk) cc, hvor I skriver, at I ikke har gjort nogen erfaringer!

18 Erfaringsopsamling Primært fokus iflg. projektets formelle formål •Integrationsmodellen (OIM) –Tekniske retningslinier (Eks. konkret brug af iFrame, styling/CSS og plug- ins) –Proces (Eks. tilslutning af en portalservice) Vi ønsker også feed back omkring •SSO føderationen (FOBS) –Tekniske retningslinier (”Kogebog”, test cases mv. og DK-SAML) –Proces (”Kogebog”) •Portalintegrationsprojektet –Fik I værdi af at deltage? –Hvad kunne have været bedre?

19 Erfaringsopsamling Spørgsmål I kan bruge som udgangspunkt for tilbagemelding •Hvor var de tekniske retningslinier utilstrækkelige? •Hvor gav sammenhængen mellem forskellige fællesoffentlige løsninger/initiativer problemer? •Har procesbeskrivelser (fra OIM, SSO og portaler) været en støtte i jeres planlægning og udførelse af eget projekt? •Har I aktivt brugt OIM? – hvis myndighed: har jeres tekniske leverandør? •Er der konkrete områder, hvor OIM efter jeres opfattelse bør ændres? •Er der konkrete områder, hvor klassemodellen eller den specifikke CSS implementering/HTML guide efter jeres opfattelse bør ændres? •Er der konkrete områder, hvor SSO ”kogebogen” efter jeres opfattelse bør ændres? •Fik I generelt værdi af at deltage i Portalintegrationsprojektet?


Download ppt "Agenda – ERFA 2008-08-27 13:00Velkommen 13:10 (20 min) General status i projektet v/Claus Andreasen 13:30 (20 min) Borger.dk – portalintegrationen v/Rasmus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google