Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MODUL 3A KAREN WISTOFT PROFESSOR, INSTITUT FOR LÆRING, ILISIMATUSARFIK LEKTOR, INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK, AU Involvering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MODUL 3A KAREN WISTOFT PROFESSOR, INSTITUT FOR LÆRING, ILISIMATUSARFIK LEKTOR, INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK, AU Involvering."— Præsentationens transcript:

1 MODUL 3A KAREN WISTOFT PROFESSOR, INSTITUT FOR LÆRING, ILISIMATUSARFIK LEKTOR, INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK, AU Involvering

2 Spørgsmål 2 Hvad vil det sige at være involveret i sundhedsfremme og forebyggelse – set fra befolkningens (voksne, børn og unges) side? Hvad betyder det i jeres perspektiv? Hvilke roller er der tale om? Hvordan kan man skabe rammer om involverende lærerprocesser, der har et sundhedsfremmende sigte?

3 Inddragelse som styringsteknologi 3 Sundhedsfremme planlægges ofte ud fra et politisk ønske om at inddrage befolkningen Særlig type politisk styring Vision: mennesker skal lære at styre sig selv/få bedre vaner gennem inddragelse Selvstyring bliver succeskriteriet (målet)

4 Begrebsafklaring 4 Tilknytning til et projekt (ikke nødvendigvis projektets målgruppe) Inddragelse i et projekt/program (målgruppen udpeges) Deltagelse (participation) i en proces (målgruppen inviteres/motiveres)  Graden af deltagelse varierer mht. hvem, der tager initiativ, beslutninger, foreslår aktiviteter m.m. Involvering i SF og FB (målgruppen handler)  Beslutning og handling er integreret, hvilket bidrager til målgruppens ejerskab, kompetenceudvikling og til vilje til sundhedsfremmende forandringer

5 Tre vigtige faktorer i involvering 5 a) at have et klart fokus på deltagerne/målgruppen b) at vide noget om, hvad deltagerne ved, tænker og ønsker c) at have kendskab til, hvordan man gør aktiviteter og informationer relevante for dem, der skal involveres

6 Sundhedspædagogisk involvering 6 Involvering i lære- og udviklingsprocesser Mennesker kan kun lære at leve sundere, hvis det, de involveres i, giver mening for dem! Midlet må derfor være involvering i meningsfulde aktiviteter Målet er at kvalificere menneskets egne beslutninger og styrke dets opmærksomhed på et sundt liv

7 Involvering i danske kommuner 7 Involvering er tæt knyttet til viden, værdier og dialog (Wistoft & Højlund 2007-2010) Graden af involvering er afhængig af: a. projekternes/aktiviteternes art b. de professionelle resurser og kompetencer c. målgruppens alder d. tværfaglige kompetencer og samarbejde

8 Involveringens hovedudfordring 8 a. Mennesker (også børn og unge) har ofte viden og meninger om, hvad der er godt for dem og for deres sundhed b. Deres måder at tackle sundhedsmæssige udfordringer på afhænger af, hvordan de sorterer i den information og viden, de præsenteres for c. De har som regel forskellige sundhedsstrategier afhængigt af, hvor de befinder sig, og hvem de er sammen med d. Mange giver udtryk for, at det er positivt at blive taget med på råd og blive anset som deltagerne for samarbejdspartner e. Udfordringen ligger i at udnytte menneskers ressourcer og involvere dem i såvel de kreative faser som i fastlæggelse af mål og gennemførsel af aktiviteter

9 Andre udfordringer 9 Ledelse og strategi: hvis der er ressourcemangel, bliver der ikke er taget så mange skridt i retning af at involvere målgrupperne Praksis  I Grønland er der talrige eksempler på at borgerne bliver hørt  De fleste steder er man også opmærksom på, at borgerne har forskellige opfattelser af, hvad sundhed er, og hvordan man tager udgangspunkt i dem  Disse opfattelser afviger nogen gange fra det de sundhedsprofessionelle selv tænker og ved om sundhed  Det er derfor nødvendigt at forholde sig til de såvel værdier som til forskellige sundhedsopfattelser som en del af arbejdet

10 Principper uden samklang 10 Mange eksempler på projekter, hvor en involverende tilgang og en adfærdsmodificerende tilgang søges kombineret… I sådanne projekter er de mål, som deltagerne skal leve op til, defineret på forhånd  De involverede skal leve op til forhåndsudstukne mål, rammerne er lagt fast osv.  De skal lære at træffe ’de rigtige valg’ Involveringen tager ikke afsæt i deltagernes viden og værdier De er ikke med til at tage beslutning om, hvordan de vil ændre ting i en sundhedsfremmende retning…

11 Konklusion 11 Involvering skal ses som et alternativ til mere traditionelle roller i sundhedsvæsenet (patienter, klienter, brugere...) De politiske og styringsmæssige ønske om inddragelse er som regel fokuseret på adfærdsændring (inddragelse = middel) Den pædagogiske involvering er fokuseret på læring og personlig udvikling (involvering = mål) Virkningsfulde resultater opnås bedst ved, at mennesker involveres i både idé fasen, målsætningsarbejdet, gennemførsel og evaluering.


Download ppt "MODUL 3A KAREN WISTOFT PROFESSOR, INSTITUT FOR LÆRING, ILISIMATUSARFIK LEKTOR, INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK, AU Involvering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google