Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den perfekte undervisning - ifølge eleverne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den perfekte undervisning - ifølge eleverne"— Præsentationens transcript:

1 Den perfekte undervisning - ifølge eleverne
Undervisningsorganisering,- former og – medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Den perfekte undervisning - ifølge eleverne Formidlingskursus 2. september 2014 Helle Mathiasen Professor, forskningsprogramleder

2 Forsknings-, udviklings- og netværksprojektet:
Undervisningsorganisering, - former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Et elevperspektiv IT-forstyrrelser: Gode råd til lærere/elever diskussion Den perfekte undervisning Lektielæsning: Omfang og fagligt niveau

3 It-anvendelser i undervisningen
De gymnasiale uddannelser: : Den elektroniske skole, stx : Fjernundervisningsforsøg på Aalborg Studenterkursus : Personlige bærbare computere i undervisningen, stx : Det virtuelle gymnasium, stx : Elevproducerede pod-/vodcast i gymnasiet (Pilot, et fag, hhx) : Ikraft: Gymnasier i samarbejde med virksomheder, stx, hhx, htx (it) : Clickers i undervisningen, science-fag i gymnasiet (stx) : Pod-/vodcast i gymnasiet (flere fag, stx) : Nationalt forsknings,- udviklings og netværksprojekt, UV-org,- former, -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser : Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen De videregående uddannelser: Grundskole, gymnasium, universitet: : It på lærerseminarierne (”NovoNordisk-projektet”) : Overgangsproblematikker som udfordringer i uddannelsessystemet : Studerendes brug af konferencesystem/social software, AU : Podcast/video/konferencesystem som undervisningsmedie, AU : Den netbaserede pædagoguddannelse, midt-vest Viborg, UC : Clickers i fysikundervisningen på universitetet It-anvendelser i undervisningen

4 De bærbare i klassen kræver selvdisciplin:
“computeren gør det nemmere at være psykisk fraværende i undervisningen” (E:18, p 27) “fagrapporterne peger entydigt på, at der under klasseundervisning ikke skal være aktive computerskærme involveret” (Ns98:20, p 27) “Erfaringerne har vist, at det selv for en 3.g.’er er vanskeligt, at disciplinere sig i klasserummet med åben computerskærm […] de er konsekvent borte i en personlig fordybelse, der kan have såvel faglig som mere adspredende ting at gøre […] Nærværsproblemerne vil kunne vokse sig store, hvis ‘reguleringen’ af computerbrugen frit overlades til eleverne […] Didaktisk bør hele lærergruppen nøje fastlægge rammerne for arbejdsvilkårerne I klassen” (FNda:1-2) I/e-bøger, læringsressourcer på nettet, ny situation helle mathiasen,

5 Fokus på nytænkning og it- inddragelse
organiseringer af undervisning undervisnings-/evalueringsformer undervisningsmidler/afleveringsformater ”undervisnings- og elevtid” skriftlighed og mundtlighed elev/lærer - roller og funktioner nye kompetencer - kompetenceudvikling Ledelsesforankring af skoleprojekter ”Sammenbrud mellem konfrontationstid, forberedelsestid, skriftlighed, mundtlighed – det flyder fuldstændig sammen.” lærercitat

6 Didaktisk ramme

7 Overordnet didaktisk perspektiv

8 It-anvendelser i undervisningen - optikker, udfordringer, indsatsområder, forandringsprocesser
Administrative rutiner Generel information/materialedistribution (Konferencesystem, ”LMS”, ”CMS” etc.) UV-organisering, UV-former (Diverse mix af F2F og net-fora) Redskab til produktion (Kontorpakke, pod-/vodcasts, simulerings-/”eksperimenterings”-programmel etc.) Faglig formidling (i-/e-bøger, -tavler, podcast etc.) Samarbejdsfacilitator (Web 2.0, ”social software” etc.) Læreprocesfacilitator Individuel dimension (Færdighedstræning, fagprogrammer, podcast, vejledning etc.) ”Didaktiske valg” ”Kommunikativ rettethed” – ”Studiekultur” – ”Forventningsafklaring”

9 It-anvendelser i undervisningen - optikker, udfordringer, indsatsområder, forandringsprocesser
Administrative rutiner Generel information/materialedistribution (Konferencesystem, ”LMS”, ”CMS” etc.) UV-organisering, UV-former (lærings-/undervisningsmiljøer, f2f/net-fora) Redskab til produktion (Kontorpakke, screen-/pod-/vodcasts, simulerings-/”eksperimenterings”-programmel etc.) Faglig formidling (i-/e-bøger, -tavler, podcast etc.) Samarbejdsfacilitator Social dimension (Social medier i bredeste forstand) Læreprocesfacilitator Individuel dimension (Færdighedstræning, fagprogrammer, podcast, vejledning etc.) ”Kommunikativ rettethed” – ”Studiekultur” – ”Forventningsafklaring”

10 Et elevperspektiv Forsknings-, udviklings- og netværksprojektet:
Undervisningsorganisering, - former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Et elevperspektiv

11 Empirisk undersøgelse
Observationer af undervisning Gruppeinterviews Net-kommunikation Medieproduktioner Spørgeskema Samme empiriske undersøgelsesdesign for alle 4 runder af forskningsprojektet

12 Et nationalt projekt, 2010-2014 Deltagende: Elever: 5081 Lærere: 548
Ca5081 Deltagende: Elever: 5081 Lærere: 548

13 Teknologibrug – en kategorisering
Delingsværktøjer Net-medierede kommunikationsfora (dialog/feedback) Produktionsværktøjer Digitale undervisningsmaterialer Delingsværktøjer: elever/lærer dele og samarbejde om dokumenter og andre produkter (fx Google Docs/Drive og Dropbox) Net-medierede kommunikationsværktøjer: elever/lærer anvender til tale eller skrive sammen (fx Skype og Facebook) Produktionsværktøjer: til produktion af medieprodukter i form af tekst, video, lyd, etc. (fx PowerPoint og screencastsoftware) Digitale undervisningsmaterialer: fx i- og e-bøger og pdf-filer, og fagspecifikke læringsressourcer

14 Elevernes svar på spørgsmål om
IT-forstyrrelser: Gode råd til lærere/elever Den perfekte undervisning Lektielæsning: Omfang og fagligt niveau

15 IT-forstyrrelser: Gode råd til lærere/elever

16 ”Hvad er dit bedste råd til at undgå, at forstyrrelser fra it-baseret tidsfordriv som Facebook, spil, video mv. bliver et problem i undervisningen?” 1495 elever har valgt at svare på dette spørgsmål. Ca 50% -50%, elevernes eget valg af fokus på hvem - lærerne og eleverne der skal have råd om undgåelse af it-relaterede forstyrrelser Råd til lærerne (lærerne/skolen temaet for ”bedste råd”) (42%) Råd til eleverne (elevernes valg og handlinger er temaet for ”bedste råd”(42%) Svar, hvor eleverne skriver, at de ikke har nogle råd til nogen,Svar, som både indeholder råd til lærere og elever,Svar, der ikke handler om råd.8%

17 Elevernes råd til lærerne:
”Hårdere konsekvenser” ”[…]Læren skal træde i karakter …En intet-internet knap som læren har […]” ”At lærere forstår at autoritet er det eneste der fungerer[…]” ”mere magt til lærerne”

18 Elevernes råd til eleverne
”tag på kursus i selvkontrol” ”vær stærk” ”læg computeren væk” ”jeg sætter mig forrest i klassen og prøver at synes emnet er intersant selvom jeg måske synes det er dødens pølse :-)”

19 Diskussion IT-forstyrrelser: Gode råd til lærere og elever fra elever
IT-forstyrrelser og ”forebyggelse”: Hvordan?Hvem? Hvorfor? Nye lærerroller/– funktioner? Hvilke? Nye elevroller/-funktioner? Hvilke? Læreren som udøver af Straf?, kontrol?”trykke på “intet-internet-knap” Elevens som udøver af selvdisciplin?, ansvarlighed? Tilgang til skole? Deltagelse i underviningen? Udvikling af elevers studiekompetence, hvordan? Klassekultur Lærer-elev og gensidig “kontrakt”

20 Den perfekte undervisning, ifølge eleverne
Hvis du skal beskrive den perfekte undervisning i Hvis du skal beskrive den perfekte undervisning i gymnasiet, hvordan foregår den så? Hvilke materialer, undervisningsformer, it-værtøjer skal/skal ikke indgå? 3605 elever har svaret

21 Den perfekte undervisning, ifølge eleverne
Variation Undervisningsformer Læringsressourcer, papirbårne og digitale medier Lærerroller og –funktioner Deltagelse i undervisningen Lektier og afleveringer ”Fysiske” og ”kreative” aktiviteter Fagligt niveau og organisering af aktiviteter

22 ”Tavleundervisning 75% af tiden. Arbejde 25%.
Variation, undervisningsformer ”[…]Surprise me!” ”Tavleundervisning 75% af tiden. Arbejde 25%. ”Uden IT-værktøjer, med tavleundervisning, alle skriver noter mens læren dikterer” ”Ikke for meget tavle undervisning. Ens grupper skal være af folk med samme ambitionsniveau. Alle bidrager til undervisningen.” Generelt: ”faglig succes” og ”succesoplevelser”

23 Variation, Læringsressourcer, papirbårne og digitale medier
”facebook (til at kommunikere med lærere og elever) Word (til at skrive noter, afleveringer mm i) Prezi (til fremlæggelser) Imovie (til at lave film) Wiki (til at skrive en fælles blog) I-bøger Ipads (til at læse på) Onenote (til noter) Smartboard (til fremlæggelser, film, opgaveretning med hele klassen)” ”[…]Jeg synes ikke det fungerer så godt med mange af de e-bøger vi har.”

24 Variation, lærerroller og -funktioner
”Det hele afhænger desværre af læren. ked af at skulle sige det, men hvis ikke læren er god og har klassens opmærksomhed, så er det altså begrænset hvor effektivt it-værktøjer er. Hvis læreren er god vil it-værktøjerne blot hæve det faglige niveau, men det er vigtigt at kombinere it, tavle, individuel, gruppe og klasse-undervisning […]” ”En glad og forberedt lærer, en interesseret klasse”

25 Deltagelse i undervisningen
”Engageret lærer, mere behøves ikke. Respekt er gengældt.” ”Alle er med, alle bidrager, alle læser deres lektier, alle gør sit bedste for at inkludere alle og ikke ekskludere nogen, bare fordi de er mindre fagligt begavede eller ikke har læst lektier […].” ”sjovt” at deltage i undervisningen, ”sjove medier”, en ”sjov lærer”, ”sjove emner”, ”sjovt gruppearbejde” m.m., og at det betyder meget, at læreren er ”glad”. Gensidig respekt, lærere-elever, og elever i mellem Aktivieterne skal give mening, - fortæl ved start af et undervisningsforløb, hvad formålet er, hvilke forventninger lærer har til eleverne under forløbet, og hvad eleverne forventes at kunne fagligt efter endt undervisningsforløb ”Opdelt klasse med folk, der har lavet lektier og folk, der ikke har lavet lektier. Så får man mest ud af det. Blanding af gruppearbejde og tavleundervisning.”

26 Lektier og afleveringer
”[…]Lærene burde være mere skrappe i forhold til, at tjekke op på hvem har lavet lektier. Mere hjælp til afleveringer i timerne.” ”Opdelt klasse med folk, der har lavet lektier og folk, der ikke har lavet lektier. Så får man mest ud af det[…]” ”Færre lektier, helt klart! Utrolig mange får ikke lavet dem alligevel og det ved lærerne godt (det skyldes at vi i forvejen skal lave en del afleveringer) […]. ” Hvad kan der gøres, hvis situationen er som beskrevet I 1. citat,- både lærere og elever er klar over situationen, der er ikke læst lektier I forventet omfang er løsningen elevcitat 3? lærerne på banen –skulle der spørges til, hvorfor eleven ikke laver sine lektier. Måske er det ikke “nok” at læreren er “skrap”? Hvilke faktorer kan være i spil?og hvilke muligheder har lærerne for ad andre veje at hjælpe eleven?

27 ”Indlæring via fysisk aktivitet. INGEN TAVLEUNDERVISNING!”
”Fysiske” og ”kreative” aktiviteter ”Undervisning, der inkluderer noget audiotivt, visuelt og praktisk. At eleverne skal bruge sig selv og stimulere sin kreative sans, i stedet for blot at sidde og modtage undervisning fra tavlen. MOTIVÉR eleverne!” ”[…] Det er fedt, når der kommer et produkt ud af det.” ”Indlæring via fysisk aktivitet. INGEN TAVLEUNDERVISNING!” Frisk luft og ud af klasseværelset

28 Fagligt niveau og organisering af aktiviteter
”[…]Man har grundforløb sammen, derefter deles klasserne op i niveau efter Dygtige/midtergruppen/dårlige. Sådan at alle får undervisning på deres niveau. Det sikrer at de dårlige elever får hjælp og de gode ikke sidder og keder sig. Længere skole og færre hjemmeopgaver var også at foretrække.[…]”

29 Diskussion Den perfekte undervisning, - ifølge eleverne
Variation af hvad? hvordan? hvornår? og hvorfor? Fokus: undervisningsorganisering undervisningsformer medier/læringsressourcer/produktformater -udgangspunkt den enkelte elevs forudsætninger Eleverne er ikke enige om, hvordan den perfekte undervisning i gymnasiet skal foregå, hvilke undervisningsmaterialer, hvilke undervisningsformer og -organiseringer samt hvilke it-værktøjer, der skal indgå. De er heller ikke enige, når det handler om formater for afleveringer og mængden af lektier og hvor disse skal laves. Enige om Variation er godt Det skal være ”sjovt” at deltage i undervisningen, ”sjove medier”, en ”sjov lærer”, ”sjove emner”, ”sjovt gruppearbejde” m.m., og at det betyder meget, at læreren er ”glad”. Nogle elever ønsker, at bruge læreren som ressourceperson og vejleder, når de ser behovet for dette. Andre elever ønsker en elev-lærer-interaktion, som er velkendt. (tryghed) comfort zone eller ud af den? – ”tilpas”-kompleksitet? Studiekompetencevinklen? Mening med uv-aktiviteter/formål og forventet fagligt udbytte

30 Lektielæsning: Omfang og fagligt niveau

31 Hvor ofte laver du dine lektier/opgaver?
Elevernes svar på hvor ofte de laver lektier/opgaver viser, at der er en anden prioritering, end når de laver afleveringer. Kun 15% laver altid lektier, mens 45% ofte gør det. 8% laver sjældent lektier og 7% prioriterer fagene, når det gælder lektielæsning/opgaver. Der er altså 40% af eleverne, der ikke laver deres lektier i fuldt omfang.

32 Hvordan vil du generelt vurdere dit faglige niveau?

33 Sammenstilles spørgsmålet ”Hvordan vil du generelt vurdere dit faglige niveau?” med spørgsmålet ”Hvor ofte laver du dine lektier/opgaver?” fås følgende resultat. Blandt de elever, der vurderer sig selv som blandt de fagligt svageste i klassen, er der 35%, der altid (3%) eller ofte laver deres lektier (32%). Tilsyneladende er der ikke umiddelbart en sammenhæng mellem denne gruppe elevers lektieindsats og deres faglige niveau. Dette inviterer til overvejelser om, hvordan denne gruppe elevers undervisningsrelaterede aktiviteter kan tænkes understøttet. Mange parametre kan komme i spil. (it-brug, nye lærer/elev roller/funktioner, formativ evaluering, f2f/net, organiserings og uv-former osv). Mange andre temaer kan udledes af figuren.

34 Sammenstililng:”Hvor ofte laver du dine lektier/opgaver
Sammenstililng:”Hvor ofte laver du dine lektier/opgaver?” og ”Hvordan vil du generelt vurdere dit faglige niveau?” Blandt de elever, der ifølge dem selv sjældent eller aldrig laver lektier, er der henholdsvis 26% og 21% der vurderer, at de tilhører de fagligt stærkeste i klassen. Disse tal viser, at på trods af den manglende lektieindsats, vurderer eleverne, at de har et højt fagligt niveau. Dette inviterer bl.a. til overvejelser om, hvorvidt denne gruppe skal udfordres fagligt med alternative undervisningsaktiviteter i den daglige undervisning. Andre temaer som fx de fagligt svage og ”udviklingen” fra ”ALTID TIL ALDRIG”

35 Lektier og afleveringer
Diskussion Lektier og afleveringer Omfang? På skolen/hjemme – ”vejledningsfora”? Nytænkning af opgaveformater? “Sammensmeltning” af lektier og afleveringer? Differentiering af opgaveaktiviteter i fht. elevers faglige niveau, hvordan i fht. faglig progression?

36 Projektets forskningsrapporter:
p%C3%A5-det-gymnasiale-omr%C3%A5de

37 Materiale til gruppeopgave - elevcitater

38 Variation- Undervisningsformer
”Tavleundervisning af en uddannet lærer. Gider ikke høre mine klassekammerater stå at forsøge og forklare noget svært tilgængeligt stof. Jeg vil have en dygtig udannet, som kan fange essensen og formidle information og undervisningen ordenligt. Dertil kan IT-værktøjer i form af lectio, powerpoint eller hvad læreren nu finder brugbart, være en hjælp til at formidle stoffet.” ”Årh det er virkelig svært at bedømme. Det er SÅ forskelligt fra fag til fag og lærer til lærer. Nogle fag fungerer bedst med helt ordinær tavleundervisning og andre, hvor det virkelig giver meget til undervisningen at bruge diverse it-værktøjer såsom video, Powerpoint, blogs m.m.” ”En masse dialog og gruppearbejde. Minimalt tavleundervisning” helle mathiasen,

39 Variation- Undervisningsformer
”Vi anvender både computeren men også fysiske materialer – alle papirerne er samlet på computeren og udleveret før timen og lagt ud på lektionen to dage før, således at alle kan printe papirerne ud, hvis de vil. Dernæst henvender læren sig til os og beder os om at lukke computeren i fem minutter fordi vi skal samle op på fokuspunkterne fra sidste lektion og det væsentligste fra dagens lektie. Dernæst vil læren samle op på denne samtale og påbegynde en samtale om dagens lektie. Ca. hvert 10 minut skal der være en kort ’pause’, hvor eleverne snakker sammen indbyrdes om det faglige stof, derudover skal der helst være to omgange af gruppearbejde i en lektion, der ideelt fordeler sig over min og allerhøjest 45 minutter. Der skal helst foregå en lille form for fysisk aktivitet, og vi må rigtig besvare opgaver med andet end ord, dvs. tegne, bygge med legoklodser, synge eller visualisere med andre programmer osv. Desuden skal vi arbejde meget mere i Google Docs, hvor læren kan følge vores udvikling – vi kan følge hinanden. Det er åbenbart vigtigt, hvis man vil holde et højt koncentrationsniveau og højne arbejdsmoralen, at læren skal se et fysisk produkt. Tavleundervisning er en skandale.” helle mathiasen,

40 Læringsressourcer ”e-bøger eller papirbøger efter eget valg! gerne begge dele så man kan læse i papirbøger derhjemme og tager noter i skolen til siderne i e-bogen! gratis adgang til e-bøger - ELLERS SKAL DE IKKE BRUGES! Papir er det bedste. Matematik kræver TI-nspire eller ander hjælpemiddel. Jeg er tilhænger af tavle og kridt og papir (nok lidt konservativt, men det holder).” ”[…]Ang. afleveringer er jeg glad for at kunne lave afleveringer som f.eks. udføres i screencast-O-matic. Dette gør det lidt mere spændende at skulle lave en aflevering.” ”En god undervisning er varierende – både undervisningsformer (gruppearbejde, tavle, individuel, pararbejde) – der skal også være forskellige former for brug af it-værktøjer. DOG skal dette være konsekvent. Jeg tror fx Google Docs er et fantastisk produkt, det skal bare bruges ’hver gang’ til noter osv. – være gennemarbejdet og organiseret. Derudover synes jeg internetsider er gode materialer. Jeg synes dog også, gymnasiet skal åbne mere op for, at vi elever kan være bedre til at deltage i emnevalg og materialevalg. Både for at vi kan være mere deltagende – men også mere interesserede. Generelt synes jeg ikke, der er nogen it-værktøjer, der ikke skal indgå, for de er en del af vores fremtid. Skolerne skal bare være bedre til at informere os elever om programmerne, anvendelse osv. De burde uddele pakker til en god pris, så alle bruger de samme programmer – og så skal al it-undervisning bruges helhjertet og ikke halvhjertet, som jeg oplever rigtig meget.” helle mathiasen,

41 Lærerroller og –funktioner
”Den perfekte undervisning er når læren er glad og er god til at variere” ”En time der er ligesom en actionfilm. Ikke at der er eksplosioner over det hele, men at læreren gør den til noget der får dig til at glemme omverdenen. En time hvor tiden går for hurtigt. For mig er IT-værktøjerne lige meget. Hvis læreren er kedelig ryger jeg alligevel et andet sted hen. Selvfølgelig kan værktøjerne effektivisere undervisningen, og det går jeg ind for! Færre bøger. Flere i-bøger! Men fokuser på undervisningen.” ”En glad og forberedt lærer, en interesseret klasse Undervisningen er varieret. ”Det er en fornøjelse at modtage undervisning når der er ro i klassen. Det er vigtigt at læren sætter sig i respekt.” ”Kontant med høje krav fra en engageret, men autoritær lærer, som uundgåeligt indgyder respekt – ikke i form af frygt, nærmere en naturlig respekt, som skænkes vedkommende, grundet dennes selvrespekt og imødekommenhed overfor eleverne. Undervisningen skal set fra et fagligt perspektiv og være hård og disciplinær, der skal være konsekvenser, hvis man ikke forbereder sig til timerne eller afleverer sine ting! Ikke den nuværende blødsødne lejrbålstilgang, som de fleste lærere (og hele skolesystemet) praktiserer. I min klasse går en elev, som har forsømt op mod 20 afleveringer (og nærmest er stolt af det, hvilket illustrerer, at nutidens unge mennesker ikke har det nødvendige drive og den selvrespekt og ambition, der kræves, hvis det "bløde" undervisningsmiljø skal bestå). Hvordan kan det være muligt at forsømme et to-cifret antal afleveringer uden konsekvenser?! Drengen burde være smidt ud.” helle mathiasen,

42 Deltagelse i undervisningen
”Det er et svært spørgsmål. For mit vedkommende er den perfekte undervisning, når der er dialog i klassen, og man bliver revet med, og ikke kan lade være at diskutere. Dette sker specielt i samfundsfag. Når man glemmer, at man modtager undervisning, men det bare kommer til en af ren interesse. Jeg har lettere ved at være fokuseret i fag, jeg ellers ikke bryder mig om, hvis jeg kan relatere til det, vi laver. Lave hverdagsagtige forsøg og lignende.” ”Interessant og afvekslende undervisning, hvor eleverne har medbestemmelse i undervisningen, men der stadig er en respekt til lærerens rolle som lærer, samtidig respekterer læreren eleverne – et gensidigt respektforhold. Det er helt fint, at eksperimentere med it-værktøjer, men lad være med at gå helt væk fra traditionelle undervisningsformater.” helle mathiasen,

43 Deltagelse i undervisningen
”Først og fremmest starter det med noget så simpelt som gensidig respekt fra læreren til eleverne, og eleverne til læren. Læreren må gerne anstrenge sig ud til det mest pædagogiske og tænke, at vi som elever faktisk skal lære af den viden læreren har. En sløv lærer giver sløve elever. Så en fysisk aktivitet her og der ville være perfekt. Tavleundervisning er en god ting i en vis mængde – variation må der dog gerne være, da det nemlig kan give tendens til at falde i, i sine app's i stedet for at tage noter. Og en mindre opsummering af timen fra en tilfældig elev, kan give et godt koncentrationsudbytte.” ”Det er alligevel nytteløst, for der sker jo ikke nogen forbedring. Hverken fra lærernes eller elevernes side. Men jeg synes, at undervisning skal foregå som samtale mellem lærer og elev, i stedet for foredrag. Mindre brug af computer til noter, for det er de færreste, der tager noter.” helle mathiasen,

44 Lektier Fysisk og kreativ helle mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
”Lektierne skal afskaffes... der er aldrig nogen der laver den alligevel, og dermed kan man fokusere mere på afleveringerne :-)” ”Det skal være hårdt. Man skal ikke kunne slappe helt af. Personligt kan jeg lide, når andre ikke har lavet lektier, for at kunne se dem dumme sig.” Fysisk og kreativ ”Så er det undervisning hvor vi får lov til at bevæge os og arbejde sammen samt diskutere. E-tavler, google docs og powerpoints, faktisk de fleste IT-værktøjer gør virkelig undervisningen sjovere. Det er meget mere spænndende når man også får lov til at røre ved undervisningen og det synes jeg at man gør med IT-værktøjerne. Det er fedt når det kommer et produkt ud af det. Også noget man kan gå tilbage til som f.eks. en screencast. Andre ting som Nspire men også Facebook og Lectio gør det bare lettere at arbejde med fagene og dele materiale.” helle mathiasen,

45 Fagligt niveau og organisering
Fagligt niveau og organisering ”For det første er det meget mere afhængigt af den enkelte elev. For mig. Man møder kl. 9 for jeg er b menneske. Man har grundforløb sammen, derefter deles klasserne op i niveau efter Dygtige/midtergruppen/dårlige. Sådan at alle får undervisning på deres niveau. Det sikrer at de dårlige elever får hjælp og de gode ikke sidder og keder sig. Længere skole og færre hjemmeopgaver var også at foretrække. Flere kreative indslag ville også være rart (bruge noget leg og lær, bevægelse af kroppen) Den Digitale del det indeholder brug af first class, google docs, ludus, facebook. Lige som idag, det sikrer at man kan studere mere effektivt og man kan producere ting mere effektivt.” ”Der bliver taget hensyn til den enkelte elevs væremåde og niveau. Det ville være fint at niveauopdele i de enkelte fag en gang i mellem - så dem der f.eks. er helt bagud i matematik får undervisning på det niveau de er på og dem der er dygtige får undervisning på højt niveau. Jeg synes ikke det fungerer så godt med mange af de e-bøger vi har.” ”Undgå for meget tavle undervisning og fokuser mere på at vi selv skal finde ud af det der undervises om. Fx. i fysik ved at lave flere forsøg, eller i dansk at skulle lave en side eller to fra en bog som en film, bare på vores mobiltelefoner. Altså sådan så man "står med det i hånden", i stedet for bare at sidde og lytte, som ingen kan i 100 minutter i træk. Man kunne måske også lave undervisningen mere alsidig, så de boglige elever får mest ud af det, men så også dem som ikke er så boglige, men måske er gode til noget andet også kan få en chance.” helle mathiasen,


Download ppt "Den perfekte undervisning - ifølge eleverne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google