Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Plantekongres januar 2015 Herning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Plantekongres januar 2015 Herning"— Præsentationens transcript:

1 Plantekongres 14.-15. januar 2015 Herning
Efilor – et nyt svampemiddel specielt udviklet til anvendelse i raps under blomstring Plantekongres januar Herning Efilor nyt svampemiddel specielt udviklet til raps under blomstring Efilor er godkendt og kan anvendes til vækstsæsonen 2015 v/Klaus Nielsen, BASF Crop Protection

2 Optimering af udbyttet i raps
Det genetiske potentiale er over 10 tons pr. hektar TKV Antal frø pr. skulpe Antal skulper pr. m2 Det genetiske udbytte i raps er højt og vurderes til at være over 10 ts/ha Landgennemsnittet ligger på 3,9 ts/ha Nye muligheder med nye produkter til sæson 2015 med Caryx og Efilor for at øge udbyttet yderligere i Danmark Caryx + Efilor giver mulighed for at danne flere skulper/frø og udbytte

3 Caryx og Efilor – mere energi til din raps!
Vækst efterår Effekten - Caryx - efterår Bedre overvintring Mere rodudvikling Effekten - Caryx tidligt - forår Flere og kraftigere sideskud ‘Ready to Grow’ Effekten - Caryx + Efilor - blomstring Flere skulper og frø Højere udbytte Vækst forår Blomstring Caryx anvendt i efteråret er grundlaget for effektiv vintersikring (lavtsiddende vækstpunkt) og bedre rodudvikling inden vinter. Caryx anvendt i foråret: medvirker til at give flere (2-4 sideskud) og kraftigere sideskud fra vækststart. Reducere plantehøjden cirka 30 cm og og lejesæd, samt ensarter planterne hvilket giver bedre sprøjtevilkår under blomstring samt lettere høstarbejde. Efilor anvendes under blomstring og beskytter både mod knoldbæger- /skulpesvamp og gråskimmel. Yderligere påvirker planternes fysiologiske egenskaber, så skuddannelsen øges med op til 30%. Høst

4 Caryx® anvendelse i foråret
Caryx ændrer rapsens arkitektur Caryx® anvendelse i foråret Behandlet med Caryx tidligt forår, rapsen cm høj Få sideskud = færre skulper Her ses effekten af Caryx anvendt til i foråret når rapsen er cm høj. Flere og kraftigere sideskud Sideskud bliver kraftigere og danner flere sekundære sideskud En typisk rapsplante danner mellem 7 til 10 sideskud afhængig af plantetæthed og vækstvilkår. Med en Caryx behandling opnås 2-4 sideskud mere pr plante. Det er vigtigt at sprøjte tidligt, når væksten starter tidlig i foråret og planterne er cm høj. Caryx er ikke temperatur afhængig og selv med udsigt til nattefrost kan der sprøjtes. Ved udsigt til flere dage med frost over længere periode trækkes sprøjtningen. Flere og kraftigere sideskud = flere skulper til høst 1,4 l/ha Caryx 0,7 l/ha Caryx Ubehandlet

5 Video fra Kalsbøl raps forår Caryx – Cantus og Efilor
Video fra Kalsbøl Gods, Juelminde som viser hvordan vi udnytter vores produkter i + 1 ton/ha + 1 ton/ha er et samarbejde mellem BASF, Monsanto og Yara Formålet er at øge udbyttet i raps

6 Efilor – nyt svampemiddel til raps
Nyt svampemiddel udviklet specielt til raps To aktive stoffer (133 g/l boscalid + 60 g/l metconazol) Flydende formulering Bredspektret effekt Forebyggende og helbredende virkning Positive fysiologiske effekter Efilor – nyt svampemiddel til anvendelse under blomstringen Specielt udviklet til raps i flydende SC formulering (suspensionskoncentrat) Indeholder to aktivstoffer, hvoraf boscalid tilhører SDHI gruppen og metaconazol tilhører triazol gruppen. Udover at være et effektiv svampemiddel, besidder Efilor også positive fysiologsike effekter, så hjælper planterne til at producere bedre under stressede forhold som feks. varme og tørke. Billedet til højre viser fine krystaller af aktivstoffer som ligger på bladfladen, og beskytter mod sporspiring af svampe.

7 Knoldbægersvamp Sclerotinia Skulpesvamp Alternaria
Svampesygdomme i fokus Knoldbægersvamp Sclerotinia Skulpesvamp Alternaria Gråskimmel Botrytis De vigtigste svampesygdomme i foråret er knoldbæger-/skulpesvampe samt gråskimmel. Knoldbægersvampen udvikler sig under blomstring. Smitten sker når kronbladene falder af og sætter sig i bladskafterne. Regn og fugt før og under blomstring øger risiko for angreb. Gråskimmel kan angribe planterne både tidligt og sent i vækstsæsonen Skulpesvampe udvikler sig når skulpene er dannet Normalt anbefales en sprøjtning under fuld blomstring (dvs. når halvdelen af blomsterne på topskud er faldet). Dvs. at beskyttelse mod skulpesvamp må sige ikke at være tilstrækkelig, da en sprøjtning kun har en virkningstiden på cirka 10 til 14 dage. En split-sprøjtning er mere optimal, sikre en bedre dækning mod svampesygdomme over længere periode fra begyndende blomstring til høst. Perioden fra begyndende blomstring til høst strækker sig ofte fra 75 til 85 dage. Svampesprøjtning i raps er vanskelig. Ved sprøjtning i fuld blomst afsættes cirka 55% af sprøjtvæsken på kronbladene, 40% på blade og sideskud og 5% på hovedstænglen.

8 Efilor – mere effektiv effekt på knoldbægersvamp
Mycelium Sporer Ubehandlet kontrol Cantus 0,5 kg/ha (boscalid - SDHI) Juventus 1,0 l/ha (metconazol - triazol) Efilor 1,0 l/ha (boscalid+metconazol) Mycelium udvikling Nogen reduktion  God reduktion  Efilor indeholder to aktivstoffer boscalid (SDHI) og metconazol (triazol) Aktivstoffet boscalid hindre effektivt sporspiringen og infektion på bladfladen Aktivstoffet metaconazol stopper effektivt mycelium udviklingen, såfremt sporspiringen fra bladfladen er brudt ind i bladet. Det er vigtig at anvende aktivstoffer med forskellig virkemekanisme for at beskytter effektiv og da aktivstoffer virker forskelligt. Den specielle formulering i Efilor gør at dråberne hurtig fordele sig på bladfladen og beskytter effektiv Hurtig indtørring efter udsprøjtning Sporespiring God reduktion  Nogen reduktion  To aktive stoffer med forskellig virkningsmekanisme Boscalid har ingen krydsresistens til strobiluriner og triazoler

9 Akkumulering af biomasse - påvirkning frøantal og frøstørrelse
Kilde: HGCA, Oil Seed Rape Guide Frøvægt Antal frø frø Fuld blomst skulpevæg Det er vigtig at planternes produktion evne holdes intakt over lang periode Indtil fuld blomstring er det plantens blade og stængler som er vigtige for at opretholde optimal produktion. Fra blomstring (cirka 5000 blomster/plante) til skulpedannelse (ca skulper/plante) er det vigtigt at få udviklet blomster til skulper. Her er blade og stængler fortsat katalysatoren til maximal optagelse af lys, vand og næringsstoffer Når skulpene er dannet er skulpevæggene vigtige at holde sunde for at frøindlejringen kan maximeres helt ind til høst Størstedelen af olieindlejringen sker i den sidste halvdel af frøfyldningen, dage efter blomstring. stængel blade 15 marts 14 april 14 maj 13 juni 13 juli Fotosyntese, vand-/ og næringstofoptagelse er nøgleordet!

10 Efilor - øger antallet af skulper
Kilde: BASF Antal skulper +30% I forsøg hos BASF, Tyskland er undersøgt at Efilor øger antallet af skulper, selvom der ikke er sygdom. I forsøget var under 2% sygdomsangreb. Planterne er behandlet både efterår og forår med Caryx for at sikre bedst rodudvikling og flest sideskud Efilor er sprøjtet ud i stadie 63 i blomstring og har øget andelen af udviklede skulper Forsøget er gennemsnit af 3 gentagelser med 10 planter pr gentagelse, hvor der analyseres for aborterede og udviklede skulper. Resultat: En sprøjtning med Efilor under blomstring reducere skulpetab efter blomstring og øger andelen af udviklede skulper med 30% Reducerer skulpetab efter blomstring Gennemsnit af 3 gentagelser og 10 planter pr. gentagelse Sort: Visby: Caryx efterår og tidlig forår 1,0 l/ha Efilor stadie 63 Ingen sygdomme i forsøget

11 Fordeling af skulper på hoved- og sideskud
Kilde: BASF Antal skulper Sideskud tælles op fra hovedskud og nedefter i raps. En plante afsætter cirka 7-10 sideskud og udvikler cirka skulper afhængig af plantetæthed og vækstvilkår Planter behandlet med Caryx og Efilor øger både sideskud og skulpedannelse og øger udviklingen af skulper efter blomstring. Efilor øger andelen af skulper efter blomstring mest på 4 til 9 sideskud. I dette forsøg blev antallet øget med 30% 11

12 Øget stresstolerance Boscalid reducerer ethylen-produktion
Kilde: BASF 0,5 kg/ha Cantus 20 40 60 10 30 50 70 Timer efter induceret stress % Ethylen % ethylen reduktion Aktivstoffet boscalid som er det ene aktivstof i Efilor, reducerer plantens ethylen-produktion. Ved at reducerer ethyl-produktionen i planten, øges plantens produktion even og dermed reduceres f.eks. abortering af skulper, modstår bedre tørke og skulpestabiliteten øges og modvirker opspring af skulper til høst. Reduktion af ethyl er cirka 20-30%, målt i timerne efter udsprøjtning og til 70 timer efter (=3 døgn)

13 Präsentation 16. September 2004
Boscalid øger tørke tolerance Kilde: ADAS Rosemaund, 2003 LSD = 0.24 (P = 0.1) Når planter tørkestresset nedsættes produktionsevnen. Aktivstoffet boscalid sørger for at fotosyntesen i planten opretsholdes, og forsøget fra ADAS, UK viser signifikant forskel i udbytte, hvor planterne udsættes for tørkestresse. I forsøget er planterne afdække efter svampesprøjtning med Cantus (aktivtoffet i Cantus er boscalid) for at undersøge boscalid’s evne til produktion, når planterne udsættes for tørkestress. Vand er den begrænsene faktor i forsøget. Lys, CO2, næringstoffer mv. er det samme både i udækket og dækket parceller. Resultat: I ubehandlet falder produktion og indlejringen af frø og frøvægt, hvor ved der tabes 0,35 tons/ha. Hvor planterne er behandlet med aktivstoffet boscalid opretsholdes en normal produktion, selvom planterne mangler vand og udsættes for tørkestress. Parcel størrelse: 4m x 24m. Sort: Winner Ingen sygdom i parcellerne (<2%) Behandlet med svampemiddel efterår og forår ppt

14 Boscalid øger skulpestabiliteten
Kilde: University of Kiel, Germany (%) Åbne skulper I forsøg fra Tyskland har man undersøgt de fysiologsike egenskaber med aktivstoffet boscalid i raps. Her måles skulpestabilitet ved at ryste skulper i en maskine, for at undersøge hvor når skulperne åbner sig under belastning. Resultat: Skulpestabilieten øges op til 40%, og risiko for opspring minimeres derved op til høst. Det betyder at planter som er behandlet med aktivstoffet boscalid, bedre tåler at blive udsat for hård vind, regn eller hagel uden at springe op, samt mulighed for vente med at høste rapsen indtil indlejringen af frøvægt er så optimale som muligt. Rapsen indlejre cirka kg frø pr dag de sidste uger indtil høst. Tid i sekunder Mekanisk behandling af skulper i ryste maskine. Skulper talt hver 15 sekunder Sort: Talent. Sået 23/8, Behandlet med Cantus 12/5, høstet 16/8, Udbytte 38 hkg/ha

15 Antallet af frø øger udbyttet
Kilde: delresultat fra + 1 tons/hektar (BASF, Monsanto, Yara) 6,8 t/ha 6,3 t/ha 6,0 t/ha 5,8 t/ha 5,6 t/ha 5,1 t/ha 4,8 t/ha 4,6 t/ha 4,9 t/ha 4,2 t/ha Antal frø m2 BASF/Monsanto og Yara har i samarbejde projektet + 1 ton/ha, som går ud på at øge udbyttet i raps. I 2014 på 5 lokalitet, hos rapsdyrker som i forvejen ligger på et højt niveau, blev gennemsnitsudbytte i alle + 1 tons parcellerne på 5,7 ts/ha. Der blev i forhold til standard høstet kg/ha i gennemsnit af alle parcellerne Der taget prøver af alle parceller, målt olie og tusindekornsvægt m.m. og omregnet til standardanalyse. Udfra tusindekornsvægten kan beregnes antallet af frø/m2 på basis af udsået 35 planter/m2. HGCA i England har belyst at for at opnå 5 tons/ha i raps skal der dannes mellem frø/m2. Disse forsøg viser ganske godt at jo flere frø der udvikles i skulper, desto mere høstes der. På Gavnø kom der kun 40 mm vand i foråret indtil høst, alligevel ligger frøantallet på over frø/m2 På Micheal Levy, Kalsbøl Gods var vandforsyningen god i foråret, og her blev der også høstet de højeste udbytter tæt på 7 tons/ha

16 Caryx® og Efilor ® - nye muligheder i raps om foråret
Beg. blomstring st. 61 Fuld blomstring st. 65 Rapsen cm høj Caryx® Cantus ® Efilor ® 0,7 l/ha 0,35-0,5 kg/ha 0,7-1,0 l/ha Vigtigheden i foråret med Caryx, Cantus og Efilor. Caryx udsprøjtes tidligt, når planterne er cirka cm høj (meget tidligt). Cantus indeholder aktivstoffet boscalid og anvendes fra begyndende blomstring for at mod gråskimmel og knoldbægersvamp, samt øge plantens produktionevne ved at reduceres ethyldannelsen i planterne. Efilor anvendes i fuld blomstring og i + 1 tons/ha tilsættes 0,25 l/ha “strobilurin” for at øge effekten mod skulpesvamp samt øge indlejringen af frø og olie. vinter Udviklingsstadier BBCH Caryx , Cantus og Efilor = reg. varemærke tilhørende BASF Caryx er på nuværende tidspunkt kun godkendt med 0,7 l/ha pr. vækstsæson. Caryx forventes godkendt primo 2015 til efterårs- og forårsanvendelse med 1,4 l/ha pr. vækstsæson

17 Størrelse betyder noget…
Antallet af frø og størrelsen på frøene har stor betydning for udbyttet. + 1 gram i tusindekornsvægt øger udbyttet med cirka 1000 kg/ha. Det gælder derfor om at holde planterne sunde og i produktion i helt vækstsæsonen. ES 59/60 ES 63/65 + 1 gram i TKV = + 1 tons pr. hektar


Download ppt "Plantekongres januar 2015 Herning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google