Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr"— Præsentationens transcript:

1 Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr
Svampesygdomme i spinat til frø Klaus Paaske Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr DJF - Flakkebjerg

2 Projekt Frøkvalitet Delprojekt 2 i AP2
Formål: At screene udvalgte fungiciders effekt overfor sygdomsangreb i marken For at opnå optimalt udbytte For at imødekomme de skærpede krav til frøkvalitet For at skaffe dokumentation med henblik på at kunne søge off-label godkendelse for egnede midler

3 Svampemidler til spinatfrø Status 1/1 2007
 Dithane NT Off-label godkendelse ophørt  Sportak EW  Folicur EC Off-label godkendt mod gråskimmel  Opera Off-label godkendt i 2005 mod spinatskimmel  Signum Godkendt i 2006 mod gråskimmel

4 Svampesygdomme i spinat til frø
De vigtigste: Spinatskimmel - Peronospora farinosa Bladpletsvampe Cladosporium variable Stemphylium botryosum Visnesyge – Verticillium dahlia Fusarium Fusarium oxysporum f.sp. spinaciae

5 Lindsey du Toit

6 Gulbrune, afgrænsede pletter < 5 mm med mørk kant
Lindsey du Toit

7 Gulbrune pletter med diffus kant Kan brede sig hurtigt
Lindsey du Toit

8 Spinatblad med både Stemphylium
og Cladosporium Overlappende læsioner forårsaget af Stemphylium og Cladosporium Små afgrænsede læsioner forårsaget af Cladosporium Hurtigt voksende diffuse læsioner forårsaget af Stemphylium Lindsey du Toit

9

10 Lindsey du Toit

11 Cladosporium på spildplanter af spinat Stemphylium på planterester
efter spinatfrøkultur Lindsey du Toit

12 Forsøgsplan DJF 2006 2 forsøg. Forsøgsplan
Produkt Dosering 1.sp sp. 3.sp. Ubehandlet Dithane NT 2,0 kg x x Opera 1,0 l x x Signum 0,5 kg x x Signum 1,0 kg x x Cantus 0,25 kg x x Cantus 0,5 kg x x Ridomil Gold 1,0 kg x x Ridomil Gold 2,0 kg x x Signum 0,5 kg x x x Cantus 0,25 kg x x x Ridomil Gold 1,0 kg x x x Sprøjtedato: forsøg / /7 25/7 forsøg / /7 24/7

13 Bedømmelser af svampeangreb Forsøg 06790-1 og 06790-2

14 Udbytter Forsøg og Høstdato: 7. August 8. august

15 Svampe på høstet frø DJF forsøg 06790-1
Indeks bladangreb: 34 Bladplet 34

16 % angreb på høstet frø DJF forsøg 06790-2
Indeks bladangreb: 47 Skimmel 13 + bladplet 34

17 Er der sammenhæng mellem udbytteniveau og merudbytte efter svampesprøjtningerne ?

18 Udbytte og merudbytte 8 Landsforsøg + 2 DJF forsøg 2003-2006
Udvalgte forsøgsled

19 Er der sammenhæng mellem angreb af svampesygdomme på bladene og merudbytte efter svampesprøjtningerne ?

20 Indeks for svampeangreb 8 Landsforsøg + 2 DJF forsøg 2003-2006

21 Sammenhæng mellem merudbytte og svampeangreb

22 Sammenhæng mellem merudbytte og svampeangreb

23 Hvilke sprøjtningerne 1: har givet merudbytte
Hvilke sprøjtningerne 1: har givet merudbytte? 2: Har reduceret angreb af svampe på det høstede frø? 3: Har forbedret spireevnen?

24 Merudbytter Antal forsøg

25 % frø med Stemphylium Antal forsøg

26 % frø med Cladosporium Antal forsøg

27 % frø med Cladosporium Uden DJF-forsøg
Antal forsøg

28 % frø med Alternaria Antal forsøg

29 % Spireevne Antal forsøg

30 Konklusion på forsøg Ingen sammenhæng mellem udbytteniveau og merudbytte Ingen sammenhæng mellem svampeangreb på blade og merudbytte Ingen sammenhæng mellem bladangreb og angreb på frø Angrebs af Cladosporium på frø reduceres i de fleste forsøg, især af Signum og Opera Angreb af Stemphyllium reduceres i nogen grad af Signum Ingen reduktion i angreb af Verticillium eller Fusarium på frøet Svampeangreb på frøene har ingen negativ virkning på spireevnen

31 Fremtidige arbejde Flere forsøg nødvendigt med de nye midler som Signum, Cantus og Ridomil Gold Strategiforsøg til belysning af optimale bekæmpelsestidspunkt, dosering og antal behandlinger nødvendigt Bedre og sikre diagnosticeringsmetoder til bedømmelser i marken ønskelige


Download ppt "Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google