Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fosfor – fagligt grundlag for VMP III

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fosfor – fagligt grundlag for VMP III"— Præsentationens transcript:

1 Fosfor – fagligt grundlag for VMP III
Jørgen F. Hansen og Hanne Damgaard Poulsen Danmarks JordbrugsForskning

2 Fosfor dyr og planter) livsnødvendigt næringsstof for alle
naturligt forekommende grundstof (jord, vand, dyr og planter) livsnødvendigt næringsstof for alle levende organismer miljøfaktor

3 Fosforbalance i jordbruget år 2000

4 To indsatsområder: reduktion af det årlige fosforoverskud begrænsning af fosfortabet fra landbrugsarealet til vandmiljøet

5 Begrænsning af fosforoverskuddet
mindske fosforindholdet i husdyrgødning mindske forbruget af handelsgødning ( tons (midt i 70’erne); tons (2000/01)

6 Husdyrgødningens fosforindhold

7 Fosforudskillelse fra husdyr
Fosfor i foder – fosfor i produkt = fosfor i gødning Bidrag fra foderstoffer Bidrag fra foderfosfater ( tons/år)

8 Husdyrs fosforudnyttelse
1) Slagtes ved 40 dage 2) Konsumægshøner

9 Reduceret udskillelse – fodringsmæssige muligheder
Forbedrede fodringsanbefalinger (tilpasset fysiologisk behov) – alle husdyrarter Brug af foderfosfater med høj tilgængelighed af fosfor – alle husdyrarter (pånær pelsdyr) Erstatning af foderfosfat med fytase – især enmavede husdyr (svin, fjerkræ m.v.) Forøget produktivitet (mere produkt pr. kg foder) – alle husdyrarter

10 Potentiale for reduktion i fosforudskillelsen
Reduceret forbrug af foderfosfat uden negativ effekt på produktion, sundhed og velfærd Forbedrede fodringsnormer (mindre sikkerhedsmargen) Brug af fytase Kræver dokumentation gennem forskning og forsøg Omfang: ca tons fosfor/år ca. 5 kg fosfor/ha/år

11 Effekt på overskud (gennemsnit på landsplan)
Husdyrgødning Overskud 2000/01 22,0 kg/ha 13,4 kg/ha 2002 -1,2 kg 2010 -5,0 kg 7,2 kg/ha Handelsgødning kg Slam kg 9 kg Forudsætter uændret produktmængde Mulighed for balance på landsplan ……. Men regionalt?


Download ppt "Fosfor – fagligt grundlag for VMP III"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google