Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage."— Præsentationens transcript:

1 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 21-03-2015 Side 1 Nyt fra Undervisningsministeriet Steffen Jensen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5135 sj@uvm.dk

2 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Indhold Organisering i UVM Vejledningsreform: Baggrund og indhold EUD-struktur og adgangskrav Ny 10. klassesformer Kombineret ungdomsuddannelse – status Produktionsskoler - nyt EGU – nyt Spørgsmål Side 2

3 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Kontor for Vejledning og Overgange Del af Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Ansvar for: Uddannelses- og erhvervsvejledning Uddannelsesområder Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsen Kombineret ungdomsuddannelse Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ungdomsskoler 10. klasse Uddannelse og Job i folkeskolen Administration af ministeriets puljer Pt. 19 medarbejdere Side 3

4 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Vejledningsreform Side 4

5 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Politisk baggrund I ”Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen” peges på initiativer, der skal lette overgangen til ungdomsuddannelse: Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering i 8. kl. Klare kriterier for uddannelsesparathed Forbedret Uddannelses- Erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 Analyse af UU-sektoren gennemført i foråret 2013  Regeringens udspil ”Faglært til Fremtiden” med fokusering af vejledningsindsatsen, særligt i form af nedtoning af individuel vejledning, efterår 2013  Politisk aftale februar 2014  Lovforslag vedtaget juni 2014 21-03-2015 Side 5

6 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Regeringens målsætninger for uddannelse I 2015 skal mindst 95 % gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, 60 % gennemføre en videregående uddannelse, heraf 25 % en lang videregående uddannelse Nye mål: I 2020 skal mindst 25 % vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. kl. (I 2025: 30 %) 60 % fuldføre den. (I 2025: 67 %) 21-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 6

7 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Uddannelsesprofilen 2012 21-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 7

8 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Videreførelse af Ungepakke 2 Bortfald af særlige kommunale tilbud til 15-17-årige Uddannelsesparathedsvurderingen fortsætter med væsentlige ændringer Fortsætter med justeringer: Tilpasning af 20/20 modellen til den nye grundforløbsstruktur Introduktionskurser gøres obligatoriske Vejledningen i overgangen Fortsætter uændret eller med små justeringer: Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller andet for 15-17-årige, og kommunen skal følge op herpå eVejledning Ungedatabase Bortfald af vejledning fra 6. klasse Afskaffelse af gennemførelsesvejledning EUX, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og befordringstilskud til 15-17-årige 21-03-2015 Side 8

9 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Introduktionskurser og Brobygning Introduktionskurser i 8. kl.: Obligatorisk for elever i folkeskolen og ungdomsskolen – andre skoleformer kan deltage Varighed på 5 dage samlet eller spredt over skoleåret Skolen har ansvar for for- og efterbehandling (for UU-skoler i samarbejde med UU) – uden for de 5 dage. Skal for den enkelte elev omfatte erhvervsuddannelsernes grundforløb eller en erhvervsgymnasial uddannelse (hhx eller htx) Brobygning i 9. kl.: Obligatorisk for ikke-uddannelsesparate elever i folkeskolen og ungdomsskolen – andre skoleformer kan deltage Kun ikke-uddannelsesparate elever kan deltage, men mulighed for fritagelse i særlige tilfælde Varighed på 2-10 dage og for § 9, stk. 4, og § 33, stk. 4 og 5 – elever op til 4 uger Skolen har ansvar for for- og efterbehandling (for UU-skoler i samarbejde med UU). Gælder fra 2015/16 Side 9

10 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Uddannelsesplaner, ansøgning og uddannelsesparathedsvurdering Uddannelsesplaner: Uddannelsesparate elever: Forældrene har ansvaret Ikke-uddannelsesparate elever: UU har ansvaret 10. kl.: Hvis behov, ændres uddannelsesplanen af UU (eller den frie skole) Uddannelsesparathedsvurdering Første gang i 8. kl. Kriterier: Faglige i 8. kl.: Mindst 4,0 i gennemsnit i standpunktskaraktererne Faglige i 9. og 10. kl.:  eud: 2,0 i gennemsnit i dansk og i matematik  gym: Generel vurdering Personlige: Motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparat Sociale: Samarbejdsevne, respekt og tolerance Overgangsordning: 9. og 10. kl i 2014/15 og 10. kl. i 2015/16 vurderes efter hidtidige regler Side 10

11 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Proces Proces: Senest 1/12: Elevens skole markerer i elevplanen/optagelse.dk om elever opfylder de personlige og sociale forudsætninger og overfører elevens standpunktskarakterer til optagelse.dk Senest 15/1 UU revurderer dem, der ikke opfylder alle kriterierne (§ 12, stk., 2) Revurdering i 9., hhv. 10. kl. af de ikke-uddannelsesparate og for de uddannelsesparate, hvis det faglige niveau er faldet eller de personlige og sociale forudsætninger ikke længere er opfyldt. K0nsekvens: Ikke-uddannelsesparate elever skal have en indsats i et samarbejde mellem skolen og UU: Af skolen for at løfte de faglige, personlige og sociale forudsætninger Af UU: en vejledningsmæssig indsats, herunder individuel og/eller gruppevejledning Vurderes løbende om eleverne er blevet uddannelsesparate. Revurdering i 9. og 10. kl. af ikke-uddannelsesparate efter forældreønske:  gym.: som hidtil (§§ 21 og 22)  eud: sker sammen med optagelsesprøven  Side 11

12 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Adgangskrav til erhvervsuddannelserne Mindst 2,0 i gennemsnit i dansk og i gennemsnit i matematik ved 9. eller 10. kl. prøven Gælder i alle tilfælde bortset fra ved optagelse gennem en uddannelsesaftale Optagelse til grundforløbets 1. del: Direkte fra 9. eller 10. kl. eller Senest i august året efter undervisningspligtens ophør Men ikke, ansøgeren har 1) været optaget på grundforløbets 1. del, 2) modtaget undervisning på en produktionsskole af mindst 1 års varighed rettet mod optagelse til en erhvervsuddannelse eller 3) gennemført 1 år af en gymnasial uddannelse. Overgangskrav til hovedforløb Side 12

13 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Proces fra UPV til optagelse på eud Adgangskravet er, at eleven både er uddannelsesparat og har mindst 2, 0 i gennemsnit i dansk og i matematik ved 9. eller 10. kl. prøven Elever, der er vurderet uddannelsesparate til eud: Hvis karakterkravet opnås ved 9. kl. prøven: Eleven optages Hvis karakterkravet ikke opnås ved 9. kl. prøven: Eleven får tilbudt optagelsesprøve på erhvervsskolen primo juli Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til eud: Hvis karakterkravet opnås ved 9. kl. prøven: Eleven revurderes af erhvervsskolen ved en samtale primo juli Hvis karakterkravet ikke opnås ved 9. kl. prøven: Eleven får tilbudt optagelsesprøve på erhvervsskolen primo juli 21-03-2015 Side 13

14 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Logistik ved optagelsen Folkeskoleprøverne i dansk og matematik afholdes først blandt alle prøver - og bedømmes først med separat meddelelse til skolerne Optagelsesprøverne på erhvervsskolerne afholdes ultimo juni/primo juli - og bedømmes i løbet af en uge UU får besked om de elever, der ikke består  vejledning / anden uddannelse 21-03-2015 Side 14

15 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Forsøg med faglige (sommer)kurser For elever fra 9. og 10 klasse, der ikke helt er kvalificerede til erhvervsuddannelse er motiverede for at opnå kvalifikationerne Forsøg med sommerkurser i 15 kommuner eleven får en betinget optagelseskontrakt til eud op til 4 ugers sommerkursus i dansk og matematik afsluttes med faglig prøve på erhvervsskolen (som optagelsesprøven) forsøg i 15 udvalgte kommuner over 2 år 15 kommuner udvælges efter udbud Krav til indhold og organisering af kurserne Modeller for sommerkurserne skal variere, så der kan opsamles erfaringer Undervisningsministeriet opstiller succeskriterier, kvalitetsmål og effektmål 21-03-2015 Side 15

16 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Kollektiv vejledning Præcisering af kollektiv vejledning 7-10 klasse Klassebaseret (eller andet) aktiviteter, der skal forberede valget af ungdomsuddannelse Udfordre elevernes forestillinger om valget samtænkes med undervisningen i emnet Uddannelse og Job Præcisering af indholdet af den kollektive vejledning Indføring i ungdomsuddannelserne Udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod optagelse på en ungdomsuddannelse Introduktion til www.ug.dk og eVejledning ( 9) Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job Side 16

17 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Særlig indsats Gruppevejledning og individuel vejledning til ikke-uddannelsesparate elever Særlig indsats for ikke-uddannelsesparate elever i samarbejde med skolens leder Opsøgende vejledning for de 18-24-årige, der ikke er i gang med eller har afsluttet en uddannelse, skal ikke længere omfatte fuldtidsbeskæftigede, i.e. mere end 30 timer/uge (§ 6) UU får mulighed for at give vejledning til unge op til 30 år, der har fået uddannelsespålæg - henvist fra og finansieret af jobcentrene (§ 8) UU får adgang til samme data som jobcentrene for de unge, UU får ansvar for Jobcentrene kan få data om unge under 30 år fra UU’erne Side 17

18 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Uddannelse og Job UU skal inddrages i skolens tilrettelæggelse af emnet UU kan inddrages i gennemførelsen af emnet UU’s vejledning skal ses i sammenhæng med og bygge på emnet Formål og kompetencemål udstedt i en bekendtgørelse (del af Fælles Mål) Læseplan og undervisningsvejledning udsendt Materiale på http://www.emu.dk/omraade/gsk/fag/uddannelse-og-jobhttp://www.emu.dk/omraade/gsk/fag/uddannelse-og-job Side 18

19 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Overgangsordninger 9. klasse i skoleåret 2014/15 Brobygning følger de hidtidige regler, dvs. for de uafklarede Uddannelsesparathedsvurderes efter de hidtidige regler i så god tid, at forældrene til de uddannelsesparate har rimelig tid til at afslutte og sende ansøgningen elever i 9. kl. der søger 10. kl. skal ikke uddannelsesparathedsvurderes i år 10. klasse i skoleåret 2014/15 Uddannelsesparathedsvurderes efter de hidtidige regler i så god tid, at forældrene til de uddannelsesparate har rimelig tid til at afslutte og sende ansøgningen 10. klasse i skoleåret 2015/16 Uddannelsesparathedsvurderes efter de hidtidige regler i så god tid, at forældrene til de uddannelsesparate har rimelig tid til at afslutte og sende ansøgningen Side 19

20 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Erhvervsuddannelsernes struktur Side 20

21 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Enklere og mere overskuelig struktur Side 21 4 hovedområder i stedet for 12 fællesindgange Grundforløb i to dele – et-årigt for de unge Ny grundmodel for eud

22 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Det merkantile område Side 22

23 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Eux Side 23

24 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Bedre videreuddannelses- muligheder Alle erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst 3 år vil give adgang til erhvervsakademiuddannelserne. Højniveaufag på eud sidestilles med gymnasiale fag ift. at opfylde specifikke adgangskrav på videregående uddannelser. Bedre overgang til professionsbacheloruddannelser og universitetsbacheloruddannelser. Side 24

25 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Ny erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover (euv) Side 25

26 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Styrket uddannelsesgaranti Side 26

27 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Nye 10. kl. former Side 27

28 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" EUD 10 Erhvervsrettet 10. klasse-tilbud for unge, som ikke opfylder adgangskravene eller er usikre på, om en eud er det rette valg Skal tilbydes af kommunerne. Den alm. 10. klasse ændres ikke. Obligatorisk del: som alm. 10. kl. dog visse dele målrettet erhvervsuddannelserne 6 ugers obligatorisk brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse Hele den valgfri del skal introducere til erhvervsuddannelserne Krav om samarbejde med en erhvervsskole i mindst 30 pct. af undervisningstiden, herunder brobygningen. Ikrafttræden 1. august 2015

29 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 10. klasse – 20/20 model Både 10. klasse og grundforløb 1 Skal opfylde adgangskravet til eud for at blive optaget Mere fri kombination end tidligere Bekendtgørelse om begge og overenskomster med kommuner i høring Side 29

30 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Kombineret ungdomsuddannelse - status Bekendtgørelsen har været i høring – udstedes snart Udbud af undervisningsopgaven i gang – afsluttet 24. november Foreløbige tilkendegivelser fra alle 20 udbudsområder Godkendelses-/forhandlingsproces i gang derefter Godkendelse ultimo januar Side 30

31 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Produktionsskoler Side 31

32 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 12. november 2014 Side 32 Produktionsskoler - nyt To ændringer af produktionsskoleloven: 1.i forbindelse med eud-reformen 2.under behandling i Folketinget

33 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 6.4 Styrkelse af produktionsskolernes rolle Med aftalen styrkes produktionsskolernes rolle i forhold til unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Produktionsskolerne skal i vidt omfang forestå eller indgå i de lokale institutionssamarbejder, der skal udbyde Kombineret Ungdomsuddannelse. Desuden skal skolerne på hidtidige vilkår tilrettelægge eller medvirke til erhvervsgrunduddannelse, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og aktiveringsforløb. 12. november 2014 Side 33 Aftale om: Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af 24. februar 2014

34 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" UU skal efter erhvervsuddannelsesreformens gennemførelse have skærpet opmærksomhed på at vejlede unge, der ikke umiddelbart lever op til adgangsforudsætningerne, til opkvalificering gennem almen undervisning og kombinationsforløb på produktionsskoler. Aftalepartierne er derfor enige om at styrke produktionsskolernes muligheder for at målrette produktionsskoleforløb til unge, som er motiveret for erhvervsrettet uddannelse, men som på grund af mangelfulde skolekundskaber har brug for opkvalificering for at kunne optages i en erhvervsuddannelse samtidig med, at de deltager i meritgivende erhvervsrettede kombinationsforløb. Dette gøres muligt ved en ændring af produktionsskoleloven. 12. november 2014 Side 34 Styrkelse af produktionsskolernes rolle

35 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Det foreslås, at produktionsskolerne i højere grad får mulighed for at målrette produktionsskoleforløb for de deltagere, der ønsker at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Forslaget vil medføre, at den erhvervsrettede kombinationsundervisning ikke indgår i beregningen af undervisning gennem 1/3-reglen. Det foreslås, at erhvervsskoler og produktionsskoler får mulighed for at varetage og indgå i administrative fællesskaber efter en samarbejdsmodel og en vederlagsmodel med hinanden. 12. november 2014 Side 35 Ændring af produktionsskoleloven (1. juni 2014)

36 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" § 2, stk. 7: Indtil 1/3 af et produktionsskoleforløb kan anvendes til undervisning, uddannelser og kurser, som er oprettet ved eller i medfør af en uddannelseslov. »I beregningen indgår kombinationsforløb, jf. stk. 4, ikke.« Efter § 20 indsættes: »§ 20 a. En produktionsskole kan efter aftale med en eller flere produktionsskoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om varetagelsen af de administrative opgaver, jf. stk. 1.« 12. november 2014 Side 36 Ændring af produktionsskoleloven

37 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Vi planlægger at indarbejde ændringerne i indholdsbekendtgørelsen i løbet af foråret 12. november 2014 Side 37 Ændring af produktionsskoleloven

38 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" (L 33) Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v). Lovforslaget indebærer, at ordningen med, at alle produktionsskoledeltagere kan få et kompetencebevis, når de har afsluttet deres produktionsskoleforløb, bliver gjort permanent. UVM vil i samarbejde med Produktionsskoleforeningen igangsætte udviklingsarbejde med fokus på, hvorledes styrkede personlige og sociale kompetencer med betydning for de faglige kompetencer kan beskrives i kompetencebeviset. 12. november 2014 Side 38

39 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" (L 33) fortsat Det foreslås, at der gives undervisningsministeren bemyndigelse til, hvor ministeren har delegeret sine kompetencer efter lov om produktionsskoler til en styrelse under Undervisningsministeriet, at afskære klageadgangen eller fastsætte regler om fremgangsmåden ved klagen. Der foreslås to ændringer af produktionsskoleloven som konsekvens af ændringer af konkursloven og revisorloven. 2. behandling den 20. november 2014– 3. behandling de 2. december 2014 12. november 2014 Side 39

40 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Forsøg og udviklingsmidler Forsøg, der understøtter styrkelsen af produktionsskolernes rolle. Dels i forhold til målrettede forløb, som kvalificerer til opfyldelse af adgangskravene på eud, og dels at UU skal have skærpet opmærksomhed på at benytte produktionsskolerne til denne relevante målgruppe. Forsøg, der afdækker, hvordan styrkede personlige og sociale kompetencer med betydning for de faglige kompetencer kan beskrives i et kompetencebevis. Ansøgningsfrist forventes at blive 9. december 2014 12. november 2014 Side 40

41 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Erhvervsgrunduddannelsen Side 41

42 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Egu - nyt Ny pjece om standardiserede egu-forløb Findes på uvm.dk under nyheder eller direkte link: http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/141031%20U VM%20Standardiserede%20egu%20forloeb.pdf http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/141031%20U VM%20Standardiserede%20egu%20forloeb.pdf Vi forventer en ændring af egu-bekendtgørelsen i løbet af foråret 12. november 2014 Side 42

43 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Egu-aktivitet Bestand af elever på EGU opgjort ultimo året Bestand31.12.201031.12.201131.12.201231.12.201330.06.2014 Antal elever1.8682.2362.2752.2222.245 Note: Data for perioden 2010-2013 er trukket fra EGU-portalen 17. januar 2014 Tallet for ultimo juni, er udtrukket fra EGU-portalen pr. 3. september 2014 12. november 2014 Side 43 Tilgang til EGU i løbet af året Tilgang20102011201220131. halvår 2014 Antal elever1.4731.5291.7111.485779 Note: Data for perioden 2010-2013 er trukket fra EGU-portalen 17. januar 2014 Tallet for ultimo juni, er udtrukket fra EGU-portalen pr. 3. september 2014

44 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Spørgsmål? 12. november 2014 Side 44


Download ppt "Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google