Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord"— Præsentationens transcript:

1 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

2 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Forældreinformation Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Vejledning for uddannelsesparate elever i 8. klasse Særlige forløb for ikke uddannelsesparate elever i 8. klasse Obligatoriske introduktionskurser Indhold af kollektiv vejledning Pligt til uddannelse 15 – 17 år Uddannelsesguiden og E-vejledning Vejledning i Ungdommens uddannelsesvejledning Praktiske oplysninger

3 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Fra 12 til 4 indgange: - omsorg, sundhed og pædagogik - kontor, handel og forretningsservice - fødevarer, jordbrug og oplevelser - teknologi, byggeri og transport I alt 107 erhvervsuddannelser For unge direkte fra klasse(+1 år) vil uddannelsen bestå af 2 grundforløb. Før øvrige vil der kun tilbydes ”grundforløb 2” (G2) Elever fra 9. eller 10. kl. + 1 år 1. del del  20 uger 20 uger Hovedforløb (3½ år) KUN MULIGT AT PÅBEGYNDE 3 GRUNDFORLØB

4 (Gælder for STX, HHX og HTX)
Gymnasiestruktur (Gælder for STX, HHX og HTX) Studieretning ( 2½ år) Grundforløb ( ½ år ) ( Teoretisk mulighed for skift til anden gymnasial uddannelse uden tab af tid ) 9/10. Klasse Gælder ikke HF

5 Hvad er specielt for de 4 gymnasiale uddannelser?
Studentereksamen – STX – Det almene gymnasium Giver en bred baggrund for at vælge studium senere. Du kan specialisere dig i en retning, du er mest interesseret i: f.eks. naturvidenskabelige fag, sprog, samfundsfag eller musik. Højere handelseksamen – HHX Er erhvervsrettet. Det vil sige, at den sigter på uddannelser og job inden for økonomi, sprog og samfundsforhold. Du tager en HHX på en handelsskole. Højere teknisk eksamen – HTX Er god mulighed, hvis du senere vil studere naturvidenskab eller teknologi. På HTX arbejder du også praktisk med emnerne, fx på værksteder. HTX tager du på en teknisk skole/gymnasium. Højere forberedelseseksamen - HF Er bred og almen som studentereksamen. Forskellen er, at den kan tages på 2 år. Du vælger selv en del af fagene og kan på den måde selv forme din eksamen, enten ud fra interesse eller ud fra hvilke fag, du skal have for at tage en bestemt uddannelse.

6 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Uddannelsesparathedsvurdering til EUD i 8. klasse Skolen har ansvar for i samarbejde med UU, at alle elever i 8. klasse får vurderet deres uddannelsesparathed. En elev i 8. klasse er foreløbig uddannelsesparat, hvis følgende kriterier er opfyldt: De faglige forudsætninger Elever med et karaktergennemsnit på 4 eller derover, er parate. De personlige forudsætninger Motivation, selvstændighed, ansvarsfuldhed, mødestabilitet og valgparat De sociale forudsætninger Samarbejdsevne, respekt og tolerance.

7 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Uddannelsesparathedsvurdering i klasse UU har ansvaret for, at alle elever i klasse får vurderet deres uddannelsesparathed. En elev i 9. – 10. klasse er uddannelsesparat hvis følgende kriterier er opfyldt: De faglige forudsætninger Elever med et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik eller derover er parate til EUD. De personlige forudsætninger Motivation, selvstændighed, ansvarsfuldhed, mødestabilitet og valgparat. De sociale forudsætninger Samarbejdsevne, respekt og tolerance. UU foretager en helhedsvurdering af, om elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger vurderes at være tilstrækkelige til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

8 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Vejledning for uddannelsesparate elever i 8. klasse Uddannelsesparate elever vil kun have krav på kollektiv vejledning af UU. I Mariagerfjord Kommune er det dog besluttet, at også parate elever med behov kan få individuel vejledning. Der fås nærmere oplysning herom fra vejlederne.

9 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Særlige forløb for ikke uddannelsesparate elever i 8. klasse For elever der i starten af 8. klasse og ved 1. standpunktskarakter inden december er ikke uddannelsesparate, vil der i et samarbejde mellem skole og UU blive lavet særligt tilrettelagte, individuelle undervisnings- og vejledningsforløb. Forløbet fortsætter i 9./10. klasse, hvis ikke eleven forinden er vurderet uddannelsesparat.

10 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Obligatoriske introduktionskurser 8. Klasse 5 dage/Mandag - fredag Mindst 2 ungdomsuddannelser EUD: Mandag-tirsdag EUD eller gympakken: Onsdag – fredag

11 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Indhold af kollektiv vejledning Gennemgang af vejledningssystemet Uddannelsesparat og faglige krav Hvordan vælger jeg, (ug.dk) Udfordringer i uddannelsesvalget Job- og uddannelsesmuligheder Krav, motivation og interesse Uddannelsesplan og tilmelding Muligheder for støtte i vejledningen

12 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Pligt til uddannelse 15 – 17 år 15-17-årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Den unge kan fritages fra pligten hvis det vurderes, at den unge som følge af sygdom, handicap eller væsentlige sociale problemer ikke er i stand til at opfylde pligten. Kommunalbestyrelsen skal, gennem UU, orientere den unge og forældremyndighedens indehaver om konsekvenserne af manglende overholdelse af pligten. Såfremt pligten til uddannelse m.v. ikke overholdes kan ungeydelse fratages. UU skal kontakte årige senest 5 arbejdsdage efter, at UU er blevet bekendt med, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan. UU skal tilbyde årige en ny aktivitet, senest 30 kalenderdage efter, at kontakten er etableret, dog under hensyntagen til sommerferieperioden på uddannelsesinstitutionerne.

13 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Uddannelsesguiden og e-vejledning Brug af it-baseret vejledning introduceres for alle elever.

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Vejledning i Ungdommens uddannelsesvejledning Individuel vejledning Kollektiv vejledning Introkurser i 8.klasse Individuel brobygning i 9.klasse Individuel praktik Optagelse.dk

15 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Praktiske oplysninger uu.mariagerfjord.dk brobygning.net minuddannelse.net Tlf.: Mail :


Download ppt "Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google