Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 24-11-2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 24-11-2014."— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 24-11-2014 Side 1 Eksamensforsøg i udviklingsplanens 2. fase Hvilke formål og mål er der for forsøgene? Hvilke typer af forsøg er der? Hvordan søger man? Fra hvornår kan forsøgene finde sted? Hvordan skal forsøgene evalueres? Udvikling og fornyelse af prøver og eksamen 2012/14

2 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Eksamensforsøg Overordnede formål er bl.a. Mere tidssvarende og virkelighedsnære prøver Bedre sammenhæng mellem prøver og undervisning/arbejdsformer Understøtte udviklingen af elevernes faglige kompetencer og studiekompetencer Mundtlige prøver – tre typer forsøg, der kan søges om Projektorienterede prøver Gruppeprøver Lokalt emnevalg i AT på stx Tænketanke om digitalisering og netadgang Skriftlige prøver Digitalisering og netadgang i flere fag.

3 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 1. Projektorienterede mundtlige prøver Fag med udtræksprøver, DIO (hhx) samt SO (htx), NF og KS (hf) Projektorienterede individuelle prøver Fagene kan afsluttes efter 1., 2. eller 3. år Hvis der er tale om gruppeprøver/prøver med gruppefremstillet produkt mv. i udtræksfag, så: skal gruppefremstillet produkt mv. udarbejdes i uddannelsestiden efter offentliggørelse af prøveplanen skal fagene afsluttes efter 1. eller 2. år Mål i fokus for forsøget – og for ansøgning og evaluering Faglig fordybelse Elevmotivation og -medejerskab til undervisning og prøven Produktion af ny viden Evt. digitale elementer, evt. anvendelses- og praksisnære elementer Evt. hel eller delvis gruppeprøve.

4 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 2. Mundtlige gruppeprøver Fag med udtræksprøver, DIO (hhx) og AT (stx), SO (htx), NF og KS (hf) Hvis der er tale om udtræksfag, så: kan prøvegrupperne først dannes efter offentliggørelse af prøveplanen skal fagene afsluttes efter 1. eller 2. år kan fag med prøve med længere forberedelsestid (3 timer eller mere), til udarbejdelse af synopsis, forberedelse af faglige problemstillinger el. lign., også afsluttes på 3. år Mål i fokus for forsøget – og for ansøgning og evaluering Faglig dialog mellem eksaminanderne under eksaminationen Bedre sammenhæng mellem prøvens form og undervisning/arbejdsformer Medejerskab til undervisningen og prøven Produktion af ny viden Evt. anvendelses- og praksisnære elementer.

5 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fælles for eksamensforsøg 1 og 2 Rammer Skolerne beslutter, hvilke fag og klasser/hold der indgår Mindst to skoler skal samarbejde om samme forsøg Ansøgning med præcis og begrundet beskrivelse af prøveform iht. udmeldte mål Efterfølgende evaluering med udgangspunkt i udmeldte mål for forsøgene Eksaminationstid Skal være lig den nuværende prøves Skal ved gruppeprøve svare til mellem 80% og 100% af den nuværende prøves Forberedelsestid Kan være lig den nuværende prøves Kan ved prøver med kort forberedelsestid (mindre end 3 timer) højst øges til 3 timer Tidsplan: Undervisningsstart aug. 2013 – prøve fra sommertermin 2014

6 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 3. Lokalt emnevalg ved afsluttende AT-prøve Skolen beslutter: hvilke klasser, der deltager i forsøget – mindst ½-delen af skolens 3g-klasser skal være omfattet Mål i fokus for forsøget – og for ansøgning og evaluering er bl.a. Mulighed for særlig lokal profil i emne(r) mv. Elevernes motivation, hensyn til både svage og stærke elever Relevans for eleverne, give godt grundlag for vurderingen af elevernes opfyldelse af de faglige mål for AT Der ansøges om deltagelse i forsøget hos MBU Den lokale opgavekommission er underlagt tavshedspligt på samme måde som ministeriets opgavekommission.

7 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 3. Lokalt emnevalg ved afsluttende AT-prøve Den enkelte skole udmelder emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer for det pågældende års afsluttende prøve for skolens deltagende klasser Udmeldingen skal ske samtidig med ministeriets udmelding af ordinær prøve Samtidig med skolens udmelding af emne(r) mv. gør skolen et elektronisk ressourcerum med materiale om emnet tilgængeligt for eleverne Læreplanens øvrige bestemmelser ændres ikke Ressourcerummet skal have form og omfang, så det inspirerer til at bringe alle fag i spil Emner og problemstillinger skal udmeldes i en form, så alle fag kan inddrages Der må ikke udmeldes emne(r) mv., der tidligere har været udmeldt ved centralt stillede afsluttende prøver eller vejledende opgaver – heller ikke emne(r) mv., der har indgået i de deltagende klassers undervisning i AT.

8 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Udvikling og fornyelse af prøver og eksamen 2012-14 Igangværende initiativer Genindførte gruppeprøver Dramatik (stx/hf), mediefag (stx/hf) Erhvervscase (hhx) Teknologi (htx og eux), teknikfag (htx og eux) Nye digitale opgaver med adgang til internettet ved skriftlige prøver Dansk A (htx) Dansk A (hhx) Engelsk A (htx og hhx) Engelsk A (stx) På længere sigt: Dansk A (hf), engelsk B (hf). 24-11-2014 Morten Aronsson Olsen, Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen


Download ppt "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 24-11-2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google