Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsespolitisk Forum Medielicens - Super fair eller tyveri ved højlys dag?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsespolitisk Forum Medielicens - Super fair eller tyveri ved højlys dag?"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsespolitisk Forum Medielicens - Super fair eller tyveri ved højlys dag?

2 Agenda Velkomst Navnerunde Valg af ordstyrer og referent Godkendelse af forretningsorden Valg af personer for Uddannelsespolitisk Forum ---- Oplæg omkring regler for medielicens Oplæg fra Danske Studerendes Fællesråd om medielicens ----

3 Agenda - fortsat Aftensmad ---- Studentersamfundets politik med hensyn til medielicens Gruppearbejde Fremlæggelse fra grupperne ---- Afrunding og næste møde ---- Formøde til Universitetsbestyrelsen

4 Formelt Navnerunde Valg af ordstyrer Valg af referent

5 Godkendelse af forretningsorden Forslag udleveret skriftligt Samme udgave som sidste år Blot med en række konsekvensrettelser

6 Valg af personer Forslag udleveret skriftligt Der mangler personer til –Den politiske koordinering –Fysisk Udvalg –Uddannelsespolitik Udvalg ved Danske Studerendes Fællesråd

7 Udvalgene Studentersamfundet –Politisk koordinering Aalborg Universitet –Fysisk udvalg –Valgudvalg –Evalueringsudvalg –ECIU (European Consortium of Innovative Universities) –IKT-PÆD Danske Studerendes Fællesråd –Uddannelsespolitisk Udvalg –Levevilkårs Udvalg (1 repræsentant + 1-3 suppleanter) –International koordinering

8 Valg af personer Aalborg Universitet –Valgudvalg (1 repræsentant) Sanne Gaarsdal –Evalueringsudvalg (2 repræsentanter) Karina Søborg* og Jeppe Mulvad Larsen* –ECIU (European Consortium of Innovative Universities) (2 repræsentanter) Jeppe Mulvad Larsen* og Jeppe Stricker* –IKT-PÆD (1 repræsentant) Nichlas Hummelsberger *Skriftlig motivering foreligger.

9 Valg af personer Danske Studerendes Fællesråd –Uddannelsespolitisk Udvalg (1 repræsentant + 1-3 suppleanter) Jeppe Mulvad Larsen* –Levevilkårsudvalg (1 repræsentant + 1-3 suppleanter) Karen Søndergaard som repræsentant og Kim Højgaard Hansen som suppleant. –International koordinering (1 repræsentant) Jeppe Mulvad Larsen *Skriftlig motivering foreligger.

10 Medielicens - Super fair eller tyveri ved højlys dag

11 Regler for medielicens Licensen blev indført i Danmark ved Statsradiofoniens grundlæggelse i 1925 – og oprindeligt fordi man ikke mente, at staten skulle finansiere noget, der kun blev brugt af relativt få borgere. Licensen er en afgift for alle over 18 år, som har et apparat, der kan modtage og gengive radioprogrammer, billedprogrammer eller -tjenester. Kilde: www.dr.dk/licens (gælder også efterfølgende slides)www.dr.dk/licens

12 Hvad er licenspligtige apparater? Tv-modtagere eller tilsvarende billedfremvisere Pc’ere eller tilsvarende enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, såfremt der samtidig via apparatet er adgang til internet eller andet netværk med en hastighed på 256 Kbit/s eller derover Pc’ere med modtageenheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester via radiobølger eller netværk (tv- tunere) Andre enheder, der trådløst kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, der er udsendt til almenheden, herunder for eksempel PDA’ere, mobiltelefoner med internetadgang med mere

13 Hvad dækker licensen Licens dækker licenshaveren selv, ægtefællen (eller ægteskabslignende forhold) og alle hjemmeboende børn, når de er tilmeldt samme folkeregisteradresse. Det betyder samtidig, at der skal betales licens for et hvilket som helst licenspligtigt apparat, der kan modtage og gengive radioprogrammer, billedprogrammer eller - tjenester – uanset om du ejer, lejer, låner apparatet eller har det opstillet på prøve, og uanset: –Hvordan dine antenneforhold er –Hvor meget eller hvor lidt du hører og ser –Hvad du hører og ser af programmer

14 Hvem kan få nedsat licens Er du 65 år eller derover og er pensionist, har du mulighed for at søge om licensnedsættelse, såfremt du har en tillægsprocent på 100. Er du folke-, førtids- eller invalidepensionist tilkendt pension efter reglerne før 01.01.2003 kan du ligeledes få beregnet en personligtillægsprocent på 100 og søge om nedsat licens. Hvis du kun har radio, kan du fritages fuldstændig for at betale licens. Har du et medielicenspligtigt apparat, kan du nøjes med at betale halvdelen af medielicensen.

15 Prisen Husstandslicens –Pr. halvår Medielicens: 1.075,00 kroner Radiolicens: 160,00 kroner –Pr. måned Medielicens: 179,17 kroner Radiolicens: 26,67 kroner Erhvervslicens –Pr år Medielicens: 755,00 kroner

16 Hvor mange betaler licens Det samlede antal husstandslicenser er ca. 2.324.000 (pr. 1/1 2006). Det svarer til, at 93 pct. af alle danske husstande betaler licens. Ifølge TNS Gallup har ca. 99 pct. af alle husstande i Danmark et medielicenspligtigt apparat, men andelen af husstande, der betaler licens, er kun 90 pct.

17 Oplæg fra Danske Studerendes Fællesråd v/ Levevilkårsordfører Michael Hunnicke

18 Aftensmad 20 minutter

19 Dannelses af politik Hvad mener Studentersamfundet som værktøj samt reglerne for medielicens?

20 Gruppearbejde 20 minutter

21 Fremlæggelse fra grupper 5 minutter hver

22 Afrunding Næste møde: 3. maj 2007 kl. 17.30


Download ppt "Uddannelsespolitisk Forum Medielicens - Super fair eller tyveri ved højlys dag?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google