Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening."— Præsentationens transcript:

1 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening

2 Åbent møde om vejforholdene 01.03.07

3 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Åbent møde fordi:  Vejforholdene er elendige. Der sker ingenting.  Kommunen har initiativet.  Kommunen splitter området.  Lad os søge at finde en fælles holdning.

4 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Historien om vejen  Vejen blev anlagt i 1912.  Kommunen asfalterede ca. 1940.  Der har kørt bus siden 1941.  Kommunen har vedligeholdt vejen  Og sneryddet.  Kommunen har også betalt.

5 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Borgermødet  Mange fremmødte.  Deltagerne kom fra et stort område.  Kommunen præsenterede tre modeller.  Forkastede selv de to.  Lagde deres fokus på modellen med rundkørsel/vendeplads.

6 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Borgermødet fortsat Efter debatten konkluderede kommunen:  Trafik i begge retninger  Fortsat busdrift.  At der skal etableres et vejlaug.  Vejlauget skal forhandle med kommunen.  Og aftale fordeling af udgifter.

7 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Grundejerforeningen Vi har vedtaget at arbejde for:  Trafik i begge retninger.  Chikaner og vigepladser.  Hastighedsbegrænsning. Fx 30 km.  Ikke adgang for uvedkommende lastbiltrafik.  Fortsat busdrift.

8 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Juridisk responsum Vi ville vide, hvad juraen siger og fik lavet et responsum:  Vi kan ikke påberåbe os hævd.  Kommunen kan privatisere veje. Lovgivning.  Men juristen mener, at kommunen, har ansvaret for vejen når der er offentlig busdrift.

9 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Arbejdsgruppens møder med kommunen  Der har været meget nøleri fra kommunen.  Men vi har selv spændt ben. Protest!  Flere årsager: Ny kommunestruktur. Nyt udvalg. Medarbejdersituation. Penge?  Forvaltningen ser problemet.

10 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Kommunen fortsat  Kommunen siger, at borgermødets konklusion ligger fast.  At der mangler tre ting:  1. Nedsættelse af vejlaug.  2. Forhandling mellem kommunen og vejlaug.  3. Forhandling om fordeling af udgifter mellem kommunen og brugerne.

11 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Skrivebordsforslag I 2005 lavede kommunen et forslag.  Deler renoveringen op i tre etaper.  1. Fra kursusejd. til Røsnæsvejen.  2. Fra kursusejd. til Thorkilds mark.  3. Over Thorkilds mark.  Det er en discountløsning. Ikke fremtidssikret.

12 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Økonomi  Forslaget siger 2.2 mio. - Nu 2.5 mio.  25% = 625.000.  Ved en pris på 3.5 mio.  25% = 875.000

13 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Fordeling af udgifter - lovgivning  Klintedalsvej. Hver husstand 1 andel.  Kursusejendommen. Forhandling.  Sideveje. Samlet 1 andel.  Den nye bebyggelse ved kursusejendommen. 1 andel.  Hvad skal andre brugere betale? Er det dem kommunen fx betaler for?

14 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Grundejerforeningen foreslår  At vi står bag resultatet af borgermødet.  At vi anbefaler kommunen at den overtager vejen.  At vejen får status af offentlig vej.  At der foretages en snarlig renovering af vejen. – Den skal fremtidssikres.  At det er kommunen der afholder alle udgifter.

15 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Grundejerforeningen foreslår  1. Trafik i begge retninger.  2. Chikaner og intelligent trafiklys.  3. Nedsat hastighed.  4. Busdrift.  5. Indkørsler ikke fungere som vigespor.  6. Flytning af busstopsted.  7. Hensyn til bløde trafikanter.

16 Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening Mødet i aften  At vi sender forslaget om kommunens overtagelse af vejen.  At der ikke dannes et vejlaug.  At grundejerforeningen – hvis kommunen vil forhandle – bemyndiges til at forhandle.


Download ppt "Åbent møde 01.03.07 Kystparken Sdr. Nyrup Grundejerforening."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google