Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Quiz om de kønsbestemte lønforskelle Velkommen til quizzen om de kønsbestemte lønforskelle! Denne korte quiz bruger multiple choice-spørgsmål til at.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Quiz om de kønsbestemte lønforskelle Velkommen til quizzen om de kønsbestemte lønforskelle! Denne korte quiz bruger multiple choice-spørgsmål til at."— Præsentationens transcript:

1 1 Quiz om de kønsbestemte lønforskelle Velkommen til quizzen om de kønsbestemte lønforskelle! Denne korte quiz bruger multiple choice-spørgsmål til at forklare årsagerne til og virkningerne af de kønsbestemte lønforskelle i EU. Den indeholder også nærmere oplysninger om, hvor man kan få yderligere information og rådgivning. Test din viden ved hjælp af quizzen i dag. *Bemærk, at der er flere svarmuligheder i forbindelse med nogle af spørgsmålene.

2 2 1.Hvad er de kønsbestemte lønforskelle? A.Forskellen på, hvor meget kvinder og mænd tjener hver måned? B.Den gennemsnitlige forskel mellem mænds og kvinders timeløn. C.Forskellen mellem mænds og kvinders løn under barselsorlov.

3 3 1.Hvad er de kønsbestemte lønforskelle? Svar: B Kvinder tjener stadig mindre end mænd i Europa. Den gennemsnitlige forskel mellem mænds og kvinders timeløn (før indkomstskat og socialsikringsydelser) er kendt som de kønsbestemte lønforskelle. Dette er EU's officielle definition.

4 4 2.Hvor store er de kønsbestemte lønforskelle i Danmark? A.16% B.11% C.29,5%

5 5 2.Hvor store er de kønsbestemte lønforskelle i Danmark? Svar: A I 2010 var de kønsbestemte lønforskelle i Danmark 16%. De kønsbestemte lønforskelle i de 27 EU-medlemsstater ligger på mellem ca. 5% og ca. 30%. Kilde: Eurostat 2010.

6 6 3.Hvor store er de gennemsnitlige kønsbestemte lønforskelle i EU? A.16,4% B.24% C.33%

7 7 3.Hvor store er de gennemsnitlige kønsbestemte lønforskelle i EU? Svar: A I 2010 var de gennemsnitlige kønsbestemte lønforskelle i EU omkring 16,4% Kilde: Eurostat 2010.(Foreløbig kilde)

8 8 4.Har arbejdsgivere ret til at betale kvinder mindre end mænd for samme arbejde? A.Ja B.Nej C.I nogle tilfælde

9 9 4.Har arbejdsgivere ret til at betale kvinder mindre end mænd for samme arbejde? Svar: B Nej. Det er ulovligt at betale kvinder mindre end mænd for at udføre det samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Der findes EU-lovgivning om lige løn for arbejde af samme værdi (direktiv 2006/54/EF), som forbyder forskelsbehandling på grundlag af køn for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår. Alle EU's medlemsstater har indarbejdet direktiv 2006/54/EF i deres nationale retssystemer.

10 10 5.Hvornår blev der første gang indført EU-lovgivning mod de kønsbestemte lønforskelle? A.1984 B.1975 C.1991

11 11 5.Hvornår blev der første gang indført EU-lovgivning mod de kønsbestemte lønforskelle? Svar: B Der har eksisteret en EU-lovgivning siden 1975. EU's forpligtelse til at sikre lige løn for lige arbejde mellem kvinder og mænd går rent faktisk endnu længere tilbage – siden Romtraktaten i 1957.

12 12 6.Hvad er årsagerne til de kønsbestemte lønforskelle? A.Arbejdsgivere, der betaler kvindelige ansatte mindre end deres mandlige kolleger for samme arbejde. B.Kvinder, der arbejder i andre sektorer og udfører andre arbejdsopgaver end mænd. C.Kvinder, der arbejder på nedsat tid eller på deltid for at tage sig af børnene.

13 13 6.Hvad er årsagerne til de kønsbestemte lønforskelle? Svar: A, B og C Der er mange årsager til de kønsbestemte lønforskelle. Nogle gange får kvinder ganske enkelt ikke lige så meget som mænd, selv om de udfører det samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

14 14 6.Hvad er årsagerne til de kønsbestemte lønforskelle? Svar: A, B og C Der er mange årsager til de kønsbestemte lønforskelle. Kvinder og mænd udfører ofte forskelligt arbejde og arbejder inden for forskellige sektorer, hvilket kan give anledning til lønforskelle. F.eks. er der en tendens til, at lønningerne er lavere i de sektorer, der domineres af kvindelige arbejdstagere, som f.eks. sundhedspleje, end i de sektorer, hvor der er et flertal af mænd.

15 15 6.Hvad er årsagerne til de kønsbestemte lønforskelle? Svar: A, B og C Der er mange årsager til de kønsbestemte lønforskelle. Dette er tilfældet, selv om kvinder ofte har højere uddannelsesmæssige kvalifikationer end mænd. I 2010 udgjorde kvinder således næsten 60% af alle universitetsstuderende i EU.

16 16 6.Hvad er årsagerne til de kønsbestemte lønforskelle? Svar: A, B og C Der er mange årsager til de kønsbestemte lønforskelle. Da kvinderne generelt bærer byrden med børnepasning, er der desuden en tendens til, at de arbejder kortere tid eller på deltid og derfor tjener mindre.

17 17 7.Hvornår har kønsbestemte lønforskelle den største indflydelse på en kvindes liv? A.Når hun begynder med at arbejde. B.Når hun beslutter at stifte familie. C.Når hun går på pension.

18 18 7.Hvornår har kønsbestemte lønforskelle den største indflydelse på en kvindes liv? Svar: A, B og C De kønsbestemte lønforskelle kan have indflydelse i hele en kvindes liv. Kvinder, der kommer ud på arbejdsmarkedet, oplever måske, at deres kvalifikationer undervurderes i forhold til mændenes på grund af de typer job og de sektorer, der er domineret af kvinder, og som ofte er mindre vellønnede. Denne undervurdering af kvalifikationer fortsætter ofte i hele kvindens arbejdsforløb.

19 19 7.Hvornår har kønsbestemte lønforskelle den største indflydelse på en kvindes liv? Svar: A, B og C De kønsbestemte lønforskelle kan have indflydelse i hele en kvindes liv. Da kvinder med familier ofte bærer børnepasningsbyrden, arbejder de ofte kortere tid eller på deltid og påtager sig ikke lederstillinger, og det er to ting, der påvirker deres indtjeningskraft i hele deres karriere. I mange lande er det på det tidspunkt, hvor der stiftes familie, at de kønsbestemte lønforskelle bliver større.

20 20 7.Hvornår har kønsbestemte lønforskelle den største indflydelse på en kvindes liv? Svar: A, B og C De kønsbestemte lønforskelle kan have indflydelse i hele en kvindes liv. Når kvinders livsløn er mindre, betyder det også, at kvinder får lavere pensioner, når de går på pension og er udsat for større fattigdomsrisiko i alderdommen end mænd.

21 21 8.Hvorfor skal vi fjerne de kønsbestemte lønforskelle? A.Det er kun retfærdigt – kvinder bør behandles på samme måde som mænd. B.Det ville sætte skub i økonomien. C.Det ville være godt for arbejdsgiverne.

22 22 8.Hvorfor skal vi fjerne de kønsbestemte lønforskelle? Svar: A, B og C Ud over det moralske argument om, at mænd og kvinder skal betales det samme for arbejde af samme værdi, er der også et økonomisk argument. Kvinder har færdigheder og kvalifikationer, som ofte ikke udnyttes nok på arbejdspladsen, og udnyttelsen af disse vil kunne hjælpe virksomheder med at løse problemet med manglen på kvalificeret arbejdskraft.

23 23 8.Hvorfor skal vi fjerne de kønsbestemte lønforskelle? Svar: A, B og C Værdsættelsen af kvinders arbejde og belønningen for deres færdigheder og potentiale på retfærdig vis kan forbedre en virksomheds resultater og effektivitet. Ved f.eks. at bidrage til at tiltrække og fastholde kvalificeret personale og skabe et positivt image af virksomheden hos dens kunder og investorer. Det ville til gengæld sætte skub i økonomien.

24 24 9.Hvad gør EU for at fjerne de kønsbestemte lønforskelle? A.Det kræver, at arbejdsgiverne betaler kvinderne en retfærdig løn. B.Det arbejder for at øge bevidstheden om de kønsbestemte lønforskelle. C.Det tilskynder de nationale regeringer til at gribe ind.

25 25 9.Hvad gør EU for at fjerne de kønsbestemte lønforskelle? Svar: A, B og C Ligestilling mellem kvinder og mænd udgør en grundlæggende rettighed i EU. Ud over at overvåge gennemføremførelsen af lovgivning tilrettelægger EU initiativer, der går ud på at ændre holdningerne til mænd og kvinder og deres roller – i skoler, i hjemmet, på arbejdspladsen og i samfundet generelt.

26 26 9.Hvad gør EU for at fjerne de kønsbestemte lønforskelle? Svar: A, B og C I 2011 lancerede Kommissionen f.eks. den første europæiske ligelønsdag. Ligelønsdagen er en årlig begivenhed, som skal øge opmærksomheden på de kønsbestemte lønforskelle og på, hvordan de kan nedbringes. Datoen, der varierer fra år til år alt efter EU's kønsbestemte lønforskelle, markerer det antal dage, kvinder skal arbejde mere for at tjene det samme som mænd i løbet af et helt arbejdsår.

27 27 9.Hvad gør EU for at fjerne de kønsbestemte lønforskelle? Svar: A, B og C Ligestilling mellem kvinder og mænd udgør en grundlæggende rettighed i EU. Kommissionen har også tilrettelagt en informationskampagne, som er rettet mod arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interesserede, for at øge opmærksomheden på de kønsbestemte lønforskelle, årsagerne dertil og måder til at nedbringe dem.

28 28 9.Hvad gør EU for at fjerne de kønsbestemte lønforskelle? Svar: A, B og C Ligestilling mellem kvinder og mænd udgør en grundlæggende rettighed i EU. Derudover lancerede Kommissionen for nylig et initiativ, der skal bidrage til at øge opmærksomheden på de kønsbestemte lønforskelle blandt virksomhederne. Dette vil ske gennem fremme af uddannelsesaktiviteter og fremme af udveksling af god praksis om "planen" for ligestilling.

29 29 10.Jeg er arbejdstager – hvad kan jeg gøre, hvis jeg er bekymret for, at der måske findes kønsbestemte lønforskelle i min organisation? A.Brug salary calculator på webstedet for kønsbestemte lønforskelle til at vise virkningerne af lønforskellene på din arbejdsplads. B.Konfronter din chef, og kræv en forklaring. C.Kontakt dit nationale ligestillingsorgan, og indhent råd.

30 30 10.Jeg er arbejdstager – hvad kan jeg gøre, hvis jeg er bekymret for, at der måske findes kønsbestemte lønforskelle i min organisation? Svar: A og C LønberegningsværktøjetLønberegningsværktøjet kan give dig et første indblik i eventuelle kønsbestemte lønforskelle. Hvis du er bekymret, kan næste skridt være at kontakte dit nationale ligestillingsorgan.nationale ligestillingsorgan

31 31 10.Jeg er arbejdstager – hvad kan jeg gøre, hvis jeg er bekymret for, at der måske findes kønsbestemte lønforskelle i min organisation? Svar: A og C De nationale ligestillingsorganer er uafhængige organisationer, som yder bistand til folk, der oplever diskrimination, overvåger og udarbejder rapporter om diskrimination og fremmer ligestilling. Din nationale organisation vil kunne give dig detaljeret rådgivning og om nødvendigt hjælpe dig med at forberede en sag.

32 32 10.Jeg er arbejdstager – hvad kan jeg gøre, hvis jeg er bekymret for, at der måske findes kønsbestemte lønforskelle i min organisation? Svar: A og C Du kan også kontakte en fagforening, som vil kunne støtte dig og yde rådgivning, hvis du beslutter at gøre noget. For at høre mere om andres erfaringer kan du desuden læse eksempler, hvor arbejdstagere anlagde sag på grund af lønforskelle mellem mænd og kvinder.eksempler

33 33 11.Jeg er arbejdsgiver – hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at der findes kønsbestemte lønforskelle i min organisation? A.Brug salary calculator på webstedet for kønsbestemte lønforskelle til at vise virkningerne af lønforskellene i din organisation. B.Gennemgå lønstrukturerne i din organisation. C.Kontakt dit nationale ligestillingsorgan, og indhent råd.

34 34 11.Jeg er arbejdsgiver – hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at der findes kønsbestemte lønforskelle i min organisation? Svar: A, B og C LønberegningsværktøjLønberegningsværktøj kan give dig et første indblik i eventuelle kønsbestemte lønforskelle. At der findes kønsbestemte lønforskelle i din organisation, er dog ikke automatisk et udtryk for, at der er et problem med ulige løn mellem mandlige og kvindelige arbejdstagere.

35 35 11.Jeg er arbejdsgiver – hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at der findes kønsbestemte lønforskelle i min organisation? Svar: A, B og C LønberegningsværktøjLønberegningsværktøj kan give dig et første indblik i eventuelle kønsbestemte lønforskelle. Men hvis du er bekymret, kunne næste skridt være at undersøge lønstrukturerne i din organisation for at se, om der findes forklaringer på nogle af lønforskellene mellem mandlige og kvindelige ansatte.

36 36 11.Jeg er arbejdsgiver – hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at der findes kønsbestemte lønforskelle i min organisation? Svar: A, B og C LønberegningsværktøjLønberegningsværktøj kan give dig et første indblik i eventuelle kønsbestemte lønforskelle. Du kan kontakte dit nationale ligestillingsorgan for rådgivning og støtte. De nationale ligestillingsorganer er uafhængige organisationer, som yder bistand til folk, der oplever diskrimination, overvåger og udarbejder rapporter om diskrimination og fremmer ligestilling.nationale ligestillingsorgan

37 37 11.Jeg er arbejdsgiver – hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at der findes kønsbestemte lønforskelle i min organisation? Svar: A, B og C LønberegningsværktøjLønberegningsværktøj kan give dig et første indblik i eventuelle kønsbestemte lønforskelle. Du kan også kontakte en fagforening, som vil kunne støtte de skridt, du tager, og yde nyttig rådgivning.

38 38 For yderligere oplysninger om de kønsbestemte lønforskelle, herunder årsagerne hertil, eksempler på nationale initiativer og på, hvad EU gør for at fjerne forskellene, se http://ec.europa.eu/equalpay For at lære mere om de kønsbestemte lønforskelle i dit land skal du se afsnittet Hvordan er situationen i dit land, der indeholder oplysninger om nationale organisationer på ligestillingsområdet.Hvordan er situationen i dit land


Download ppt "1 Quiz om de kønsbestemte lønforskelle Velkommen til quizzen om de kønsbestemte lønforskelle! Denne korte quiz bruger multiple choice-spørgsmål til at."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google