Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LOF Ikast/Brande Samskabelsesprojekt vedr. sundhed og frivillighed.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LOF Ikast/Brande Samskabelsesprojekt vedr. sundhed og frivillighed."— Præsentationens transcript:

1 LOF Ikast/Brande Samskabelsesprojekt vedr. sundhed og frivillighed.
Brobygning mellem rehabilitering og den frivillige verden.

2 Formål med projektet At fremme det sunde og brede samarbejde mellem foreningslivet og kommunen At sætte mere fokus på de overgange, der er imellem tilbud fra kommunen og tilbud i det frivillige foreningsliv At søge for at tilgodese social ulighed og fremme mental sundhed At skabe synlighed omkring bevægelsesaktiviteter og andre relevante aktiviteter.

3 Deltagere i projektet Frivillige foreninger i kommunen
LOF Ikast-Brande, LOF’s Landsorganisation Ikast Brande Kommune.

4 Styregruppe 2 foreningsrepræsentanter (Senioridræt og Kræftens Bekæmpelse) Lederen af LOF Ikast-Brande, Konsulent fra LOF’s Landsorganisation, Lederen af sundhedscenter i kommunen Frivilligkoordinator i kommunen.

5 Mål 1. At bringe det, de frivillige kan, mere i spil ved at fremme den positive ”forskellighed”, som de frivillige besidder i forhold til kommunen Udvikling af de involverede partneres bevidsthed og kompetencer i forhold til at kunne styrke samarbejde og brobygning. 2. En styrkelse af hvordan frivillige foreninger og kommuner i højere grad tilgodeser personer med særlige behov. Merviden om det at arbejde med samskabelse med henblik på imødegåelse af social ulighed, styrkelse af mental sundhed og udvikling af tilbud der fremme fysisk aktivitet i hele Ikast-Brande Kommune.

6 Flere mål 3. Udvikling af nye indsatsområder for at minimere de ”gab”, vi oplever imellem de kommunale tilbud og tilbud i den frivillige foreningsverden. Afholdelse af temadage, etablering af nye kursustiltag, geografisk udbredelse af aktiviteter med videre med det formål at parterne kommer i tæt dialog omkring overgange mellem de kommunale tilbud og foreningslivets aktiviteter. Opkvalificering af kommunens medarbejdere. 4. Styrke de involverede parters erfaringer med udviklingsmuligheder i samskabelsesprojekter. Udvikling af de involverede partneres bevidsthed og kompetencer i forhold til at kunne styrke samarbejde og brobygning gennem vidensdeling og viden om, hvad der virker andre steder. 5. At inspirere til nye tilbud i den frivillige verden, med mulighed for at inddrage en bredere målgruppe. Viden om hvilke tiltag, der kan medvirke til at tiltrække en bredere gruppe af frivillige.


Download ppt "LOF Ikast/Brande Samskabelsesprojekt vedr. sundhed og frivillighed."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google