Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældresamarbejde/fællesskaber

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældresamarbejde/fællesskaber"— Præsentationens transcript:

1 Forældresamarbejde/fællesskaber
Inklusion handler om alle, men…. Rasmus Alenkjær Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesska og aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle elver. I denne proces tages der særligt hensyn til de elever som er i faregruppen for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt udbytte. Oversat til pædagogsprog: man skal gøre forskel på børn for at give dem lige muligheder. Forældresamarbejde/fællesskaber

2 Forældresamarbejde Det er en udfordring for mange pædagoger og lærere,
at de oplever, at der er forældre der ikke bakker op om inklusionen at lærere og pædagoger er alene om forældresamarbejde – der er ikke klare rammer for forældresamarbejde på en skole at de ofte skal opfinde den dybe tallerken

3 Det er en udfordring for mange forældre
Hanne Knudsens begreb om ”hyperansvar”, ”hvordan kan jeg tage ansvar for noget jeg ikke har indflydelse på” – bliver meget udtalt i forhold til inklusion at de ikke ved, hvad målet er med forældrefællesskabet, hvorfor skal vi være sammen – og hvor meget skal der til? Hvordan ser det ud når vi er der? at de har svært ved at fremføre deres synspunkter eller bekymringer at de ikke har tiden til det Forældrene har svært ved at komme igennem med deres bekymringer

4 Grisen

5 Andre forskningsmæssige pointer
Forældre har en legitim ret og pligt til at kærre sig om eget barn (Maja Røn Larsen) – der er forskellige interesser og det er et indbygget dilemma Forældresamarbejde er både inkluderende, men også ekskluderende (Hanne Knudsen) Forholdet mellem uforpligtigende spil og aftaler er uklart (Hanne Knudsen) Der er ikke noget forskningsmæssigt belæg for at jo mere giver bedre Man har forskellige

6 Det virker – og fremmer resultater
Når faglighed og trivsel er omdrejningspunkt for forældresamarbejdet Når forældresamarbejdet skaber mulighed for at inddrage forældre i reelle beslutninger Når forældresamarbejdet skaber en vi eller vores følelse

7 Analysemodel til forældresamarbejde
Vil (er der ejerskab) Kan (kan de løse den opgave) Skal (giver det mening at det er dem)

8 Vil Ejerskabet er centralt
Forældrene skal kunne se meningen med opgaven – herunder, hvad er målet med det vi skal? Har forældrene indflydelse på, hvordan? Vi skal skabe ejerskabet

9 Kan Kompetencerne, er det realistisk at forældrene kan dette?
Familien (Den morderne familie, antal af søskende m.v., tid m.v.) Er forældrene klædt på til dette (fødselsdage med udad-reagerende børn, lektier) De fysiske rammer/økonomi Vi skal skabe rammerne så det kan lade sig gøre

10 Skal I forhold til målet er det overhovedet en forældreopgave?
Er vi sikre på, at opgaven ligger bedst og mest kvalificeret hos forældrene? Vi skal kun give forældrene de opgaver som ligger bedst hos dem

11 Der er inspiration at hente:
Skole og forældre

12 Forældresamarbejdet Målet er:

13 Hvordan ser det ud på lang sigt?
Når I står her om 1 år, hvad var det så I håbede på, at I ville få ud af det her forløb? Hvad er det så I gør om 1 år, der viser, at I xxxxx? Hvad har det betydet for elevernes faglige præstationer og trivsel?

14 Mål narrativer Så når I xxxxx, hvad ser lærerne og pædagogerne jer så gøre? Hvad ser forældrene jer gøre? Hvad ser I lærere og pædagoger gøre, der viser jer, at I har nået målet ? Hvad ser I forældrene gøre, der viser jer, at I har nået målet? Hvad gjorde det muligt?

15 Resultat i projektperioden
Så hvad står I med I hånden om 12 mdr.? Hvor har i allerede viden? Hvor har I brug for mere viden? Hvem skal involveres? Hvad er første skridt?


Download ppt "Forældresamarbejde/fællesskaber"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google