Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sort, grå eller Lilla pædagogik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sort, grå eller Lilla pædagogik"— Præsentationens transcript:

1 Sort, grå eller Lilla pædagogik
Lasse T. Jensen og Bente V. Steffensen Nørresundby Gymnasium og HF

2 Plan HF – NGHF-style Det lilla – anerkendende pædagogik
Det sorte eller grå Hverdagssprog til fagsprog LP Stilladsering fx SSO Hvor er vi så selv?

3 Nørresundby Gymnasium og HF
Aalborg gymnasium - oplandsgymnasium Antal elever: Ca. 930 Antal– HF elever: 4+5 klasser ( ca.225) 2-3 retninger: Pædagogisk-social klasse alle har Ps B Idræt-erhverv alle har Id B og eø C Standard HF

4 Skolens målsætning Et stigende antal unge fra hjem uden tradition for videreuddannelse tager en eksamen fra vores skole Frafaldet mindskes, og en stigende andel går i gang med en videregående uddannelse Udbygning af skolens gode ry som et sted, hvor der foregår meget spændende fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde Både elever og medarbejdere skal opleve skolen som et godt sted at arbejde

5 Baggrund Noget måtte gøres…. Lærere der talte grimt om HF-elever
Elever der italesatte sig selv som mindre værd end stx-eleverne. Noget måtte gøres…. Hos os elever – som STX

6 Hvad gør vi? Lærere markerer, at de ønsker HF
Pædagogiske arrangementer Små teams om hver klasse Klar fraværspolitik Håndfæstninger Indsats med særlige lektieværksteder i matematik og tid til arbejde med enkelt elever Teams rummer en ”mor”, gerne samme lærer i flere fag, team er tutorer. Samarbejde med studievejleder. Tæt samarbejde. Brodne kar smides hurtigt ud I lang tid HF-lærere ønskelærere i de fleste fag… nu har vi så mange elever at vi ikke helt kan klare det… Pæd arr. CL, motivation, positiv pædagogik, læringsstile, konflikthåndtering Ledelsesvinklen: Tage lærernes frustrationer seriøst – elever der ikke vil lære og respektere læringsmiljøet må ud.

7 Det lilla - Anerkendende pædagogik
SE eleverne ( det personlige><det faglige) Vedkendelse af fagligt niveau – det er ønsket om at blive dygtigere der anerkendes. Differentieret undervisning Autentiske lærere Tæt lærersamarbejde – hurtig opfølgning Fra hverdagssprog til fagsprog Sportsdansersmil; Støttelektioner til dem der vil, fokus på at tilgodese både dygtige og svage, det menneskelige fylder meget for de nogle gange skrøbelige unge – være DEN voksne de har på godt og ondt, opnåelig rollemodel, spejl. Ved de man kan lide dem får de tillid og vil lære. Mønsterbrydere

8 Den grå skole - Baggrund
Markante problemer med én bestemt studieretning (Idræt/Erhverv), som har et stort antal drenge i klassen. Problemer var: - Fravær - Ligegyldighed ift. lektier og skole; skolen var mere et ’værested’ end ’lærested’. - Meget forstyrrende adfærd - Fagligt meget svage

9 Den grå skole – Tydelighed og rammesætning
Indsatsen blev tydelighed i form af klare regler: For sent fremmøde = fravær. Manglende lektielæsning = Læsning udenfor klasselokalet. Mobiltelefoner i vinduet. Streng kontrol af brugen af bærbare. Manglende fremmøde/afleveringer. Eleven blev bliver indkaldt til møde med Studievejleder og Tovholder.

10 På skoleniveau Stilladsering i forhold til SSO Projekt Uddannelsesløft
Regionsprojekt om LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Klar organisation og opbakning omkring problemer med fravær og skoleparathed. Synlig og tilgængelig ledelse

11 Status Vi arbejder med NF Vi arbejder med motivation og elevtyper
Vi har stadig frustrerede lærere, men… Vi har elever der er glade for at gå i skole Vi skal fortsætte indsatsen og arbejder henimod… Ikke nemmere med 95% målsætningen og krise i samfundet….

12 En gråsort pædagogik med lilla striber
Klare og explicite rammer og krav Rummelighed og anerkendelse Konsekvens

13 Nørresundby Gymnasium og HF Hjemmeside: www. nghf. dk Lasse: lje@nghf
Nørresundby Gymnasium og HF Hjemmeside: Lasse: Bente: ”Faglighed og fællesskab i klare rammer”


Download ppt "Sort, grå eller Lilla pædagogik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google