Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

På vej mod ungdomsuddannelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "På vej mod ungdomsuddannelse"— Præsentationens transcript:

1 På vej mod ungdomsuddannelse
Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse

2 Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave
Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

3 Uddannelsesvejledere på Brændkjærskolen:
Alice Kristensen: Vejleder for: 8. ABC + 9. ABC + 10 I1, E2, 10.S, 10. IBC Yrsa Høyer: Vejleder for: 8. ID + 9. ID ID, 10.I2, 10.E1 ( er desuden vejleder på Lyshøjskolen )

4 Forældrenes rolle Forældre har stor indflydelse på børnenes valg af uddannelse
Derfor er det vigtigt, at I som forældre: Støtter jeres søn/datter i at tage en uddannelse Taler med jeres barn for at afklare valget Hjælper med at overholde tidsfristerne i forbindelse med tilmelding Støtter og hjælper jeres søn/datter med at gennemføre en uddannelse

5 Første fælles opgave Uddannelsesplanen findes på www.minuddannelse.net
Uddannelsesplanen for 10. klasse skal være færdig uge 50 Uddannelsesplanen for 9. klasse skal være færdig 4. jan.13 Uddannelsesplanen findes på

6 Uddannelsesplanen www.minuddannelse.net
En uddannelsesplan indeholder : Beskrivelse af sig selv – beskriv ressourcer og kompetencer Uddannelsesønsker* og – mål Vejledningsaktiviteter ( praktik ) Behov for evt. støtteforanstaltninger (mentor, lektiehjælp mm.)

7 Overordnede ønsker Ungdomsuddannelse 10. klasse Erhvervsuddannelser
Gymnasiale ungdomsuddannelser 10. klasse Efterskole ( 10. klasse i Kolding Bakkeskolen Bramdrup Skole Brændkjærskolen ** ** 10. klasse på IBC Sct. Michael Skole Kolding Realskole

8 START PÅ FREMTIDEN

9 Informationsarrangementer for skoleåret 12/13
I informationshæftet START PÅ FREMTIDEN finder I en oversigt over ungdomsuddannelsernes info-arrangementer/Åbent hus. Arrangementerne finder sted i løbet af januar Kan afklare det sidste omkring valg af studieretning Der afholdes informationsmøder om 10. klasse: Bramdrup Skole: 23. januar 2013 kl Bakkeskolen: 29. januar 2013 kl Brændkjærskolen: 30. januar 2013 kl Kolding Realskole: 9. januar 2013 kl Sct. Michaels Skole: 15. januar 2013 kl

10 Ungdomsuddannelser 9. eller 10. klasse Job eller uddannelse
Erhvervsudd. (1½ - 5 år) Teknisk skole Handelsskole SOSU-udd. Landbrugs- og Søfartsudd. Gymnasiale udd. (3 år) Stx Hhx Htx Hf (2 år) IB Flere muligheder Produk-tionsskole Erhvervs-grundudd. (EGU) 9. eller 10. klasse 9. eller 10. klasse EUD = Kvalifikationsniveau: 3 – 4 – Gymnasiale udd. = Kvalifikationsniveau

11 Der findes over 100 Erhvervsuddannelser

12 Adgangskrav til EUD Man kan begynde efter 9.klasse.
Man skal være erklæret uddannelsesparat. Der er flere måder at starte en erhvervsuddannelse på. Man kan enten begynde i grundforløbet på selve uddannelsesstedet (skoleadgang) eller i en læreplads i virksomheden, hvor man har en uddannelsesaftale. (praktikadgang). Man kan også gå i Ny Mesterlære. Der er 12 indgange En EUD tager 1½ - 5 år

13 12 indgange til erhvervsuddannelserne
Dyr, planter og natur * Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Merkantil ( HG ) på IBC Medieproduktion * Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU i Kolding) Krop og stil * Mulighed for EUX på flere indgange ( Vejle/Odense)

14 De gymnasiale uddannelser

15 Fælles for de Gymnasiale Uddannelser
Strukturen for stx, hhx og htx: Grundforløb på ½ år Studieretningsforløb på 2½ år 4 fag A-,3 fag B-,7 fag C-niveau Afsluttes med studentereksamen Hf er 2 årig (kræver en 10. klasse) Dansk på A- niveau

16 Uddannelsessystemet http://www. ug. dk/media/uddannelsessystemet/index
Gymnasiale Uddannelser: A–B–C Niveau Erhvervsuddannelserne: C-D-E-F Niveau Grundskolen: 9. kl. = G Niveau, 10. kl.= E Niveau A B C C D E – FS10 F F G - FSA

17 Fælles adgangskrav Være uddannelsesparat *
Have aflagt de obligatoriske FSA prøver Modtaget 2 – 4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog ( tysk) Have en uddannelsesplan *Bliver man ikke vurderet uddannelses-parat, kan man komme til en revurdering. ** Opfylder man ikke de formelle krav, indstilles man til en optagelsesprøve. ***Det er rektor på den ansøgte ungdomsuddannelse, der afgør, om en ansøger kan optages.

18 De gymnasiale uddannelser
STX Almen studentereksamen Dansk A + Historie A Kolding Gymnasium Munkensdam Gymnasium  HHX Højere handelseksamen Dansk A + Engelsk A IBC Kolding HTX Højere teknisk eksamen Dansk A, Matematik B + Fysik B HANSENBERG GYMNASIUM HF Højere forberedelseseksamen 2 år klasse KG Dansk A IB International Bacalaureate  Kolding Gymnasium Læs meget mere i START PÅ FREMTIDEN

19 Hvad er Uddannelsesparathed?
Elever, der forlader 9. eller 10. klasse og søger optagelse på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, skal have deres uddannelsesparathed vurderet (dog ikke elever, der har en uddannelsesaftale til en erhvervsuddannelse). Vurderingen foretages af UU – i samarbejde med skolen - eller af efterskolen, hvis eleven går på efterskole. Elev/forældre kan forlange UU’s vurdering efterprøvet af en ungdomsuddannelsesinstitution. Ungdomsuddannelsesinstitutionens vurdering er endelig.

20 Der vurderes på følgende forudsætninger:
Faglige forudsætninger Personlige forudsætninger Sociale forudsætninger Vurderingen baseres på en anerkendelse af den unges potentialer og muligheder Der tages udgangspunkt i en generel og samlet vurdering af den unges muligheder for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse Det er en generel helhedsvurdering differentieret i forhold til erhvervs - eller gymnasiale uddannelser

21 Så er det tid til ?

22 FTU – fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne

23 Alle ansøger digitalt via www.optagelse.dk

24 Forældre-opgave Tjek stamoplysningerne ( forældreansvar)
Elever logger på med UNI – login Valg af ungdomsuddannelse- HUSK de nye regler: og 3. prioritet UU - vejlederen overfører uddannelsesplanen fra ( Uge 2 ) Kontoret overfører de nye standpunktskarakterer (foråret 13) UU – vejlederen foretager en parathedsvurdering Forældre kommenterer og underskriver ansøgningen med Nem id DEAD-LINE 1. marts 2013 UU-Vejlederen sender FTU-skemaet til 1. prioritet

25 Find info om alle uddannelser på www.ug.dk

26 Vejledning

27 Find information på www.uu-kolding.dk


Download ppt "På vej mod ungdomsuddannelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google