Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion 7/9-11 Højstrupgård

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion 7/9-11 Højstrupgård"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion 7/9-11 Højstrupgård
Projekt e-læring Introduktion 7/9-11 Højstrupgård Projekt e-læring/SP

2 Formiddagens program 7/9-11
Introduktion af deltagere og projektet ( ) Præsentation af deltagere og produktionsgruppe KVUC’s rolle mv. (Anita Lindqvist) Projekt præsentation (indhold og tidsplan) Krav til emner (pædagogisk) Rammer for de færdige undervisningsforløb ( Michael Petersen) Teamarbejde ( ) De 7 teams mødes og tager hul på samarbejdet Opsamling ( ) Kommentarer mv. fra de 7 teams Projekt e-læring/SP

3 Projektpræsentation Projektvisionen: Mindske frafald og øge gennemførsel (jf. 95% målsætningen) Projektets mål: Udvikle et nyt e-læringskoncept udbrede e-læring til flere skoler Udvikle en e-lærings pædagogik Indarbejde undervisningsdifferentiering med specielt fokus på sprog, faglig læsning, læringsstile mv. Kompetenceudvikling af 42 lærere (+100 mere) Projekt e-læring/SP

4 Erfaringer fra KVUC flex’en
Baggrund Erfaringer fra KVUC flex’en Flexibilitet (i tid og rum) Individualisering (tempo og selvstændighed) E-læring i sig selv en motivationsfaktor (dårlige erfaringer med undervisning, men ikke med brug af multimedier) Projekt e-læring/SP

5 Deltagere 8 deltagende skoler Niveauer (AVU, hf og stx)
Brøndby Gymnasium Rysensteen Gymnasium Ørestad Gymnasium VUC Lyngby VUC Nordsjælland VUC Vestegnen VUF KVUC Niveauer (AVU, hf og stx) 42 lærere (kernegruppen) 100 lærere (referencegruppen) Projekt e-læring/SP

6 Kvalitetsfølge-gruppe
Aktører Projekt e-læring aktører Produktionsgruppe Michael (e-learning- leder) Maria Tina Nermin Ekstern følgegruppe Region hovedstaden Aftager skoler UVM GL Uddannelsesforbundet Projektleder Stig Pedersen Kvalitetsfølge-gruppe Styregruppe 8 rektorer Ekstern evaluator Lærere 100 til efteruddannelse Afprøvning af materiale 100+42 42 produktudviklere Projekt e-læring/SP

7 Hvad er e-læring? Vores definition:
Undervisning/læring hvor kommunikationen mellem lærer og elev foregår elektronisk med brug af tekst, lyd, billede, video og animationer. Projekt e-læring/SP

8 Tre e-læringsmodeller
De færdige forløb skal indgå i tre former for undervisning: Ren fjernundervisning Blended learning Hold og klasseundervisning Fælles for de tre former: det faglige stof formidles ”bid for bid” og tilpasses elevernes individuelle behov (differentiering) Projekt e-læring/SP

9 Det konkrete udviklingsarbejde
De 42 lærere organiseres i 7 teams (fag med fælles berøring) Hvert team opdeles i produktionspar (to med samme fag) De enkelte produktionspar udvikler, planlægger og producerer (sammen med tekniske producenter) to forløb i perioden Forløbene udvikles og produceres forskudt (de første forløb giver inspiration til de næste jf. tidsskema) Projekt e-læring/SP

10 Krav til de valgte emner
De deltagende lærere: foreslår emner for den kommende produktion af e-læringsforløb styregruppen godkender disse emner De valgte undervisningsforløb skal have fokus på Kernefagligheden Indøvelse af vigtige elementære kompetencer Undervisningsdifferentiering mv. Faglig læsning Fokus på svage læsere (de skolefremmede/2-sprogede) Derudover skal de valgte forløb modsvare % af fagets indhold ifølge læreplanen Og leve op til ”kriterier for væsentlighed, overførbarhed og generalisering mellem de forskellige uddannelser” Projekt e-læring/SP

11 Succeskriterier Der udvikles 42 undervisningsforløb i de involverede fag De 42 forløb er afprøvet og kvalitetstestet Hvert forløb dækker mellem % af fagets læreplan Der udvikles en e-lærings pædagogik Projektet har bidraget til at fremme en 95% målsætningen Lærerne kompetenceuddannes og kan på sigt brede det glade budskab (efteruddannelseskoncept) Projekt e-læring/SP


Download ppt "Introduktion 7/9-11 Højstrupgård"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google