Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring"— Præsentationens transcript:

1 Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring
Mål: At i får kendskab til jeres egen læringsstil. At I får et grundlæggende kendskab til projektplanlægning og projektstyring med henblik på at udvikle/forbedre Jeres kompetence i forhold til at planlægge og styre Jeres studieprojekter- og senere: projekter i jobmæssig sammenhæng.

2 Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring
Læringsstiltest Projektets mål og rammer Aktivitetsdiagram Hvor lang tid tager en giver opgave? - om hvordan man gætter “kvalificeret” Tidsplan Justering af tidsplan samt opsamling af erfaringerne

3 Hvad er læringsstil? En persons måde at modtage og behandle information på – og dermed at lære på. Forskellige personer har forskellig læringsstil.

4 Hvorfor teste læringsstil?
For at du kan blive bevidst om hvordan du lærer … og derigennem forbedre din læreproces. For at I i gruppen kan tage hensyn til jeres forskellige læringsstil … og derigennem forbedre jeres gruppesamarbejde

5 Læringsstil – testen (1)
Sæt ring om a eller b for hvert af de i alt 44 udsagn:

6 Læringsstil – testen (2)
Udfyld score-arket med et ’1’ ud for dine svar. Summér ’1’ere i kolonne ’a’ og kolonne ’b’ i hvert af de 4 felter. Find den numeriske difference mellem a-score og b-score og tilføj ’a’ eller ’b’ afh. af største sum. Overfør dine 4 præferencer til dit præference ark, som du selv beholder. Score-arket afleverer du til mig. Husk at skrive navn og køn på.

7

8 Forskellig læringsstil 1: Informationskanal
Visuel ‘Vis mig hvordan’ Billeder Diagrammer Tegninger Grafer Verbal ‘Forklar mig hvordan’ Talte ord Skrevne ord

9 Forskellig læringsstil 1: Informationskanal
Visuel Verbal Score 11 9 7 5 3 1 Antal Informatik 2 Antal Datateknik 4 Præference stærk mellem afbalanceret Procent Informatik 19 % 6 38 % 44 % Procent Datateknik 17 % 28 % 50 % 6 %

10 Forskellig læringsstil 2: Informationsbehandling
Aktiv ‘Lad os prøve det’ Bearbejder aktivt Hopper ud i det Holder af gruppearbejde Refleksiv ‘Lad os tænke over det’ Bearbejder introspektivt Arbejder roligt Starter langsomt Holder af at arbejde alene eller i par

11 Forskellig læringsstil 2: Informationsbehandling
Aktiv Refleksiv Score 11 9 7 5 3 1 Antal Informatik 2 4 Antal Datateknik Præference stærk mellem afbalanceret Procent Informatik 13 % 31 % 8 50 % 6 % Procent Datateknik 11 % 22 % 10 55 %

12 Forskellig læringsstil 3: Opfattelse
Sansende Fokus på input via sanserne Praktisk Observerende Konkret: fakta og data Repetition Intuitive Fokus på det ubevidste Imaginative Leder efter mening Abstrakt: teori og modeller Variation

13 Forskellig læringsstil 3: Opfattelse
Sansende Intuitiv Score 11 9 7 5 3 1 Antal Informatik 4 2 Antal Datateknik Præference stærk mellem afbalanceret Procent Informatik 6 % 25 % 56 % Procent Datateknik 11 % 8 44 %

14 Forskellig læringsstil 4: Forståelse
Sekventiel Fungerer med delvis forståelse Stabil fremgang Har nemt ved at forklare Analyse, detaljer Global Skal have overblik for at fungere Først langsom, så store fremskridt Har ikke nemt ved at forklare Syntese, system-tænkning

15 Forskellig læringsstil 4: Forståelse
Sekventiel Global Score 11 9 7 5 3 1 Antal Informatik 2 4 Antal Datateknik Præference stærk mellem afbalanceret Procent Informatik 31 % 56 % 13 % Procent Datateknik 22 % 13 72 % 6 %

16 Læringsstil – HUSK: Testen skal ikke bruges til at kategorisere personer. Ingen læringsstil er bedre end en anden – de er bare forskellige. Jo flere måder at lære på, jo bedre læring. Tag hensyn til forskelle i læringsstil, når I samarbejder.

17 PAUSE Adams trust building exercise

18 Projektets mål og rammer

19 Vær sikker på at i er enige om målet, ellers når i det ikke!

20 Tag hensyn til jeres forskellige forudsætninger

21

22 4-fase model af et Projekt
Analyse Design Implementation Test Det ideelle Studenter Projet Industrielt Projekt Studenter Projekt For smalt Pr.A Løsning Eller An. Studenter Projekt For bredt

23 14X 6X 10X 2X 8X 4X X Ialt: 70X

24 Hvordan finder vi X ? Hvad er så X ? Vi skal bruge 70 X
Der er 6 personer i gruppen Der er 35 halve projektdage til aflevering Hvad er så X ? X = 35/70 [½projektdage] = ½ [½projektdage] ? X = (35/70)x6 [½persondage] = 3 [½persondage]

25 Uge 43 44 45 46 48 49 50 51 dag F m o f t

26 Uge 43 44 45 46 48 49 50 51 dag F m o f t Problemanalyse

27 Uge dag Problemanalyse 6 Procesanalyse 3 Kravspecifikation 3 43 44 45
46 48 49 50 51 dag F m o f t Problemanalyse Procesanalyse Kravspecifikation

28 Uge dag Problemanalyse 6 Procesanalyse 3 Kravspecifikation 3
43 44 45 46 48 49 50 51 dag F m o f t Problemanalyse Procesanalyse Kravspecifikation Valg af delproces Kodning delproces 2 Procesmodel Kodning model Test+vurdering Teknologi..+samfund6 Afslutning

29 Gannt kort (kalenderplan)

30 Justering af tidsplan Ved hver overskredet milepæl/deadlines vurderes:
Hvorfor har det taget længere tid ? Kan vi arbejde forsinkelsen ind ? Kan vi organisere arbejdet på en anden måde ? Kan vi skære noget af projektet fra ? Hvad bliver konsekvenserne af vores forskellige valgmuligheder ?

31 Opgaveregning i grupperummene
Find ud af hvor meget tid I har til projektarbejde i resten af P1. Lav et ”overordnet” aktivitetsdiagram for de store projektfaser og sæt deadlines for dem. Lav en mere detaljeret tidsplan for projektforløbet fra nu og frem til næste store deadline. Lav aftaler om hvordan I vil styre projektet, herunder overvåge og revidere tidsplanen.


Download ppt "Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google