Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Dagsorden – Konsolideringsprogrammet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Dagsorden – Konsolideringsprogrammet."— Præsentationens transcript:

1 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Dagsorden – Konsolideringsprogrammet 0. Godkendelse af noter fra sidst 1. Status på kommunikation samt Task force aktiviteter 2. Gennemgang af issues fra sidst 3. Prioritering af opgaver – opdatering af ”Bobler-listen” 4. Behandling af indstillinger 5. Indkomne sager 6. Eventuelt 1

2 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 2 1. Status på task force aktiviteter i Konsolideringsprogrammet – 14/5 2012TidOpgavePenge TF01 Dataopretning v. Jonna Der er identificeret og prioriteret 11 igangværende opgaver, 8 er overført til driften og 16 afventer ASB Øvre struktur: opgaven udvikler sig til et projekt, der involverer CampusNet-integration. (ca 650 timer) Kritisk for Sommer- eksamen ASB Øvre strukturopg. vokser Kræver AU IT ressourcer TF02 Bevisløsningen v. Anders Status quo vedr. driftssituation (ASB, Executive, ST ikke i drift) Der er prioriteret udviklingsopgaver frem til 1/6 (flere udviklingsønsker skal prioriteres – se liste slide 3) Forventes klar til 1/6 Ext udvikl. Ress hentet ind TF03 EVU betalingsstuderende v. Helle Der arbejdes på dataopretning, ID 16+18. Fleksibel Masters STU færdig U20 – udestår dataopretning Navision-STADS integration: Udfordringer m. EAN.nr samt evt. opgaver ifm. Ny Økonomimodel PID skal opdateres. Fokus? TF04 KOT Kvt.2 Breve og studenter login v. Morten Fejl ifm. studerndes adgang (snitfladeproblematik STADS/AROS) – er adresseret til AU IT Udeståender: Brevfletning, konstruerede cpr.numre, sikker drift S12 Skulle være lukket i uge 14 TF05 STADS-VIP v. Helle Tilfredsstillende brugertest – 4 har deltaget og været ok tilfredse med systemet. Go/no go møde 16/5 Udeståender: sikring af performance, test af WAYF & test af NemID TF06A Optagelse KOT & UKOT v. Ejvin KOT-test af dataleverance (via Tilmeldingssekretariatet) har ikke fungeret optimalt. TF 06B – Optagelse KOT & UKOT v. Ejvin Plan B – er opgaven forankret hos Kirsten/Søren? Udeståender: DANS KA-optag – 140 regneark, clearingen (deadline 15. juni) TF07 EDDI færdiggørelse v. Jeppe Udviklingsønsker: Understøtter EDDI forretningens behov (rejst af HE – drøftes på møde 21/5) Hvad skal fokus være? TF08 FSS Lifecycle Mgt. (STADS) v. Birgit (?) Første møde afholdes d. 15/5, hvor opgaven drøftes PID fremlægges d. 21/5 Opgaven skal beskrives TF09 ARTS Eksamensplanlægning v. Morten/Bjarke Der er lavet aftale om støtte til Arts i form af lister, som opdateres af Bjarke på ad hoc forespørgsel/3 uger Der skal laves aftale m. Arts vedr. SNUK+U/E fremtidig praksis, impl. af nye STADSfunk. samt nye ønsker Hvad skal fokus være

3 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET TF02 Bevis - Ønsker til prioritering efter 1/6! › [013]+[021] Praksis: Angivelse af faste emner på EKA ved skalprøver › [014]+[022] Praksis: Angivelse af prøvesprog når ikke som bestemt i studieordningen (ordinære resultater) › [015]+[023] Praksis: Angivelse af prøvesprog når ikke som bestemt i studieordningen (meritter) › [029] LØST.U (for alle andre end supplerende uddannelser mhp. adgang til kandidatuddannelser, gæsterammer (alle andre end via IC), IC-gæstestuderende, tilvalgsrammer (Søren Anker), Ekstra kompetencegivende forløb (for kandidater)): 4.1: Kommer altid ud som "Full-time" › [030] LØST.U (undtagen for diplomudd., korte udd. under SKT, professionsbachelorer): 5.1: Mangler › [060] Mulighed for at udsøge bevisudskrivers egne RAPEROPL-jobs i Access / Word › [061] Labels / følgebrev til beviser (Workaround: Brug RA002U – den er ikke flot, der skal bruges saks!) › [062] Andre labels › [063] Enkeltfagsattester / -udskrifter › [070] Automatisk og manuel sletning af tomme / uønskede RAPEROPL-udtræk i Access › [079] Knap i Access til separat hentning af opdaterede tekster fra EDDI › [087] Bevis leveret i PDF-format. Beviset leveres i form af redigeringslåst PDF-fil, der er lagret på netværksdrev og navngivet jf. beslutningerne om indholdet i stregkodeteksten i #077. Praksis for arkivering (#074) afgør, hvorvidt forklædet (#077) indgår i PDF'en. Forudsætninger for dette ønske er flg. issues: #074 (praksis-beslutning), #077, #059, #084. Dette issue er en alternativ løsning på #083, som vil bortfalde med leverance af dette issue › [088] Principbeslutning om anvendelse af indscannet signatur for alle bevisudstedere › [089] Direkte arkivering af PDF (forudsætter #087+#088) i digitalt journaliserinssystem (medfører bortfald af #077) › [090] Understøttelse af ønsker afledt af Diploma Supplement-kvalitetssikringinitiativ › [097] Aktivering af stavekontrol på hhv. dansk og britisk engelsk i Word 3

4 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET TF01 Dataopretning – Status /opgaveoversigt 4

5 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 5 2. Issues fra Konsolideringsgruppen’s møderBeslutning 9. maj 2012 1. Kommunikation i Studieadministration? Hvordan og hvem gør hvad? Behandles den 16/5 Gitte er ansvarlig, men der er mange bidragsydere 3. Kvalitets feedback vedr. Bevisløsningen Navngivning/Termer, Arkiv mm Anders har fået feedback fra Kvalitet og er i gang med at implementere journalproces og afventer udviklingsønsker ifm. Kvalitetskrav til dokumentation 4. SNUK feedback v. Mikkel og Orla UVA/EKA mange til mange Mikkel fremlægger indstilling/status den 16/5? 5. SNUK feedback vedr. 0/5 ECTS og delprøver Der er indgivet indstilling til UU – Afventer behandling/beslutning 6. U/E bånd issue vedr. Dumpebrev Orla giver status den 16/5? 7. Opstart af Arts Task force Formål: sikre at Arts U/E medarbejdere kan lave trække lister og afvikle eksamen Bajrke har leveret – se TF09 status, slide 2 Nyt scope skal aftales for denne TF 8. Status på opgavelister fra SNUK, OPTAG og Inf&Vejl. Anja indsamler status fra Maja, Kirsten og Gitte. FSS arbejder på forslag til fælles opgaveliste for de 4 bånd – er der opbakning til dette? 9. Gennemgang af datagenopretningslisten v/ Jonna Jonna gennemgår de mange opgaver (high-level) på mødet d. 16. maj 10. Er der lavet beskrivelse af, hvordan man laver overgangsordninger i STADS? Opfølgning v/ Orla – gennemgås på mødet d. 16. maj 11. HIH og IHA beviser i STADS (low cost AU-logo papir) Maya melder om løsningen er ok

6 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 3. ”Bobler-liste” til konsolideringsprogrammet – task force emner 6 Opdateret uge20 ÷Opgaveliste?

7 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 4. Behandling af indstillinger 9/5 – uge 19 Prioritering af Task force opgaver? - … er det de rigtige opgaver og prioriteter? 1. TF06 Optag UKOT Kandidat – clear 11.000 ansøger Ejvin(PL ) - Bjarke 2. TF05 STADS-VIP – ( Helle (Krav, test, Impl), Sara(HE- bruger input)) 3. TF02 Bevis ( Anders, Thomas(Udvik, data), Bjarke(data), Birgitte(Wiki), Annia(udd), ITMind?) 4. TF01 Dataopret – Øvre struktur, udd.modeller ( Jonna, Orla mm) 5. TF03 EVU betalingsuddan. ( Helle(PL ), Thomas(Dataopret), AU IT dataopret(ML)) 6. TF09 Arts eksamensplanlægning – (Bjarke) 7. TF07 EDDI færdiggørelse og sikre implementering på HO’erne - ( Jeppe) 8. TF08 FSS Life Cycle Management (LCM) – Starter m. STADS leverancer (Birgit) 9. TF04 Optag KOT Kvt.1&2 breve og studenter login v. Morten -------------------o nye task force kandidater o---------------------- 10. …FSS – hurtigere opdatering af arbejdsgange (processer, NAV, Wiki….) 11. … andre? 7

8 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 5. & 6. Indkommende sager & Evt? 5. Indkommende sager 6. EVT 8


Download ppt "Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Dagsorden – Konsolideringsprogrammet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google