Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udarbejdet af Britt Stissing OP2, august, 2011, (version 1)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udarbejdet af Britt Stissing OP2, august, 2011, (version 1)"— Præsentationens transcript:

1 Udarbejdet af Britt Stissing OP2, august, 2011, (version 1)

2  På sengeafdelingernes Cetrea- skærme vælges fanebladet ”akutliste ” til melding af akutte patienter.  Vær opmærksom på, at der på Akutafd. er en akutliste både for OP gang 1 og OP gang 2.  Undgå at melde akutte patienter på en operationsstues faneblad.

3  På akutlisten står patienterne i den af lægerne prioriterede orden.  Ved prioritering tages modsatte speciales læge samt AN-læge med i vurderingen. Telefonisk.  Prioritering finder sted vha. ”flytte-modulet”  Husk at vende tilbage til ”skrive-modulet efter endt prioritering.  Ved melding af ny patient til akutlisten, vælges ”Ny” øverst til højre.

4

5  Indtast patientens CPR- nummer - og AFVENT. Hvis navnefeltet ikke udfyldes automatisk, er CPR-nummeret forkert indtastet.  Patientstatusfeltet indeholder en scroll-liste med alle præ- og postoperative statusser. Den ”meldende” kirurg bekræfter ved at vælge status EPJ-plan OK, at informeret samtykke er indhentet, og planen er beskrevet i journalen.  Det er vigtigt at udfylde stamafd. korrekt, da SMS- beskederne til portør, senge- afdeling mm. er bygget op omkring denne oplysning. OBS.Patienter fra Akutafd., som skal opereres på gang 2, har stamafd. AkutA OP 2

6  ”Angående”-feltet udfyldes automatisk med den opgave, kirurgen vælger ovenfor, og teksten herfra er den, vi ser på akut-listen. Kirurgen har mulighed for at tilføje til/ændre på teksten i dette felt.  ”Anæstesi”-feltet er anæstesiens felt, og såfremt kirurgen har ønsker til anæstesien, må disse fremgå af journalen.  Undtagelsesvis kan kirurgen udfylde dette felt, når han selv står for anæstesien/analgesien. Det drejer sig om flg. anæstesiformer: Lokalanæstesi, Rus – kirurgisk og Ingen.

7  ”Note”-feltet kan kirurgen anvende til at give supplerende information til OP/AN omkring patienten, operationen mm.  Noter skrevet i Cetrea er ikke dokumentation.  Det er i lægegruppen aftalt, at den ”meldende” kirurg skriver initialer og tlf.nr i ”note”-feltet.

8  Vær opmærksom på, at det er den ønskede dato, som er angivet i feltet.  De øvrige tidsangivelser her er uden betydning for patienter, der meldes på akut-listen, hvor prioritering finder sted vha. ”flytte-modulet”.

9  ”Akut”-knappen er kun et farvelægningsredskab, som farver patientfeltet i Cetrea rødt. Rødt for akut.  Vær opmærksom på at patienten er meldt på akut- listen og ikke på en operationsstue.  Tryk godkend


Download ppt "Udarbejdet af Britt Stissing OP2, august, 2011, (version 1)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google