Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – november 2014 Dagpenge under de første 14 dages sygdom.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – november 2014 Dagpenge under de første 14 dages sygdom."— Præsentationens transcript:

1 www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – november 2014 Dagpenge under de første 14 dages sygdom

2 www.ak-samvirke.dk 2 © Copyright AK-Samvirke – november 2014 Loven § 62 Stk. 3. Uanset stk. 2 kan der udbetales dagpenge under de første 14 dages sygdom til et medlem, som er tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret forud herfor, jf. § 57, stk. 4. Medlemmet skal melde sig syg hos arbejdsløshedskassen på første sygedag. Udbetaling er betinget af, at medlemmet ikke arbejder på nedsat tid og ville være berettiget til dagpenge, hvis medlemmet ikke var sygt. I perioden med sygdom skal medlemmet ikke være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret efter § 57, stk. 4, og medlemmet skal ikke være aktivt arbejdssøgende eller stå til rådighed for arbejde eller en aktiv indsats efter stk. 1. Ydelsen udbetales for hele dage.". § 57 Stk. 4. Udbetaling af dagpenge kan kun finde sted, hvis den ledige er tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret. Tilmeldingen skal ske, når ledigheden indtræder, jf. dog 62, stk. 3. Den ledige skal løbende bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende og opretholde kontakten med jobcenteret i hele ledighedsperioden.

3 www.ak-samvirke.dk 3 © Copyright AK-Samvirke – november 2014 Nye bekendtgørelser og vejledninger Rådighed Supplerende dagpenge Vejledning Beskæftigelseskrav G-dage Fleksibel efterløn Finansieringsbidrag og Atp Beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge

4 www.ak-samvirke.dk 4 © Copyright AK-Samvirke – november 2014 Rådighed Fritaget for kravet om at være tilmeldt som arbejdssøgende Tidligst modtage dagpenge under sygdom fra sygemelding i a-kassen Dog kan a-kasserne efter konkret vurdering udbetale fra første sygedag Ikke pligt til at overtage arbejde, søge arbejde, deltage i samtaler mv. Mulighed for dagpenge under sygdom uanset ophold i udlandet Supplerende dagpenge Udbetaling af supplerende dagpenge under sygdom er betinget af, at man ikke er i beskæftigelse.

5 www.ak-samvirke.dk 5 © Copyright AK-Samvirke – november 2014 Vejledning Informeres ved ledigheden Vejledes ved sygdom Beskæftigelseskrav Perioder med dagpenge under sygdom indgår i opgørelsen af de indtil 6 ugers dagpenge, der forbruger af dagpengeperioden og referenceperioden. Bemærk at dagpenge under sygdom (ligesom sygedagpenge) kun forbruger med de indtil 6 uger, hvis der er udbetales ydelser mellem seneste beskæftigelse og sygdommen, jf. vejledningen til § 17: Et medlem er ledigt, hvis pågældende umiddelbart forud for sygdommen har modtaget ydelser, der forbruger af ydelsesperioderne efter bekendtgørelsens § 17, stk. 1 og 2.§ 17

6 www.ak-samvirke.dk 6 © Copyright AK-Samvirke – november 2014 G-dage Bortfaldsgrund for arbejdsgiver, hvis der udbetales dagpenge under sygdom Fleksibel efterløn Dagpenge under sygdom skal ikke fradrages i opgørelsen af timer til skattefri præmie i forhold til de op til 5772 timer Der forventes en ny vejledning omkring årsskiftet, som vil indeholde en række præciseringer, herunder at man ikke kan få udstedt efterlønsbevis/overgå til efterløn, hvis man modtager dagpenge under sygdom.

7 www.ak-samvirke.dk 7 © Copyright AK-Samvirke – november 2014 Mangler ? Samlet overordnet beskrivelse på tværs af de forskellige regelsæt Beskrivelse af finurligheder Samspil med NemRefusion


Download ppt "Www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – november 2014 Dagpenge under de første 14 dages sygdom."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google