Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EUD reformen Voksensporet. Vad ved hvorfor Vad ved hvordan måske ikke.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EUD reformen Voksensporet. Vad ved hvorfor Vad ved hvordan måske ikke."— Præsentationens transcript:

1 EUD reformen Voksensporet

2 Vad ved hvorfor Vad ved hvordan måske ikke

3 EUD’s ændrede rolle Erhvervsuddannelserne for dem, der kan og vil Øget fokus på kerneydelsen: undervisning Ungdomsuddannelse – ikke forberedelse til én Øget fokus på faglige niveauer, talentspor mv. Forskellige tilbud: de helt unge, de unge og de voksne

4 4 klare mål 1.Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 2.Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3.Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 4.Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

5

6 Overgangskrav Viden Færdigheder Kompetencer Grundfag Certifikatkrav

7

8 Hovedforløb Flere fag skal beskrives med et obligatorisk niveau og et valgfrit højere niveau. Det faglige udvalg har ansvaret for at udvikle talentspor og skolerne skal gennemføre talentspor på alle relevante uddannelser. Mindst 25 % af undervisningen skal foregå på højere niveauer end de obligatoriske

9 Formål Planlægning og udførelse de af samfundet til fagområdet almindeligt stillede opgaver i den forventede kvalitet og i henhold til love, regler og traditioner. Deltagelse i planlægning og udførelse af specialopgaver på fagområdet, herunder innovativt og problemløsende arbejde. Informationssøgning, valg af og vejledning om materialer, konstruktions- og montagemetoder, samt faglig dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetskontrol. Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i samarbejde med de øvrige faggrupper på arbejdspladsen. Planlægning og udførelse af opgaverne i respekt for miljøet. Branchens karriereveje og videreuddannelser samt etablering af selvstændig virksomhed.

10 11 fælles kompetencemål nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linier samt vælge måleinstrumenter, indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger, indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen eller i virksomheden, foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område,

11 Fælles fag Teknologi E 2 uger Byggeri og samfund 1 uge Byggeri og arbejdsmiljø 1 uge Byggeri og energiforståelse1 uge Nivellering og afsætning1 uge Byggepladsindretning½ uge

12 Fælles praktikmål Indretning af bygge/-arbejdsplads Arbejdsplanlægning Kvalitetssikring Tegningsanvendelse Materialeberegning Arbejdsmiljø og sikkerhed Affaldshåndtering

13 Hovedforløb – EUV > 25 år EUV 1: > 2 års relevant erhvervserfaring: Standardiseret uddannelsesforløb uden grundforløb og praktik og 10 % kortere skoledel, der som hovedregel skal være sammenhængende. EUV 2: < 2 års relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse: Kan modtage GF 2. del, 10 % kortere skoledel og kortere praktikperiode, maks. 2 år. EUV 3: Ingen relevant erhvervserfaring: Som EUD, dog kun GF 2. del Regler om godskrivning og afkortning fastsættes af de faglige udvalg

14 Standardmerit

15 Overgang GF – HF EUV 1 ”Nej. Det er et resultat af relevansvurderingen, at erhvervserfaringen træder i stedet for overgangskravene, herunder grundfagskravene (og kravene til praktikuddannelsen). Hvis en voksen opfylder kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring betyder det, at den voksne er fritaget for grundforløbets 2. del og praktikuddannelsen, inklusive grundfagskrav” ”Erhvervserfaringen er ikke relevant, hvis den ikke svarer til overgangskravene …..”

16 Overgang GF – HF EUV 1 ”Det betyder, at den voksne skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klassesprøver eller have dokumenteret et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve”.

17 Overgang GF – HF EUV 2 Det faglige udvalg kan vælge at undtage voksne elever fra overgangskrav.

18 Hovedforløb -10 % Valgfag 2 uger Byggeri og samfund 1 uge Byggepladsindretning ½ uge I alt 3,5 uge

19 Undervisningen i EUV I udgangspunktet skal skoleundervisningen tilrettelægges som sammenhængende forløb for euv uden praktikuddannelse (euv-1). Skolen fastsætter i samarbejde med eleven og en eventuel arbejdsgiver en personlig uddannelsesplan, jf. § 56, stk. 5, bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Det er udgangspunktet, at unge og voksne undervises på separate hold. Men skolerne skal dog have mulighed for at samlæse, så der kan oprettes bæredygtige hold.

20 Økonomi Hvis eleven er i beskæftigelse, vil arbejdspladsen udbetale elevløn, og virksomheden vil modtage euv-refusion på op til 110 pct. af højeste dagpengesats. Såfremt eleven ikke vurderes at have behov for praktik, er eleven SU-berettiget under euv-forløbet. Det vil ligesom i dag være muligt at tage en erhvervsuddannelse gennem den aktive beskæftigelsesindsats med dagpenge eller kontanthjælp som forsørgelse, aftales med kommunen.

21 Ikrafttræden


Download ppt "EUD reformen Voksensporet. Vad ved hvorfor Vad ved hvordan måske ikke."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google