Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EUD-reform 3-i-1 Uge 26, vvs 25. juni 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EUD-reform 3-i-1 Uge 26, vvs 25. juni 2014."— Præsentationens transcript:

1 EUD-reform 3-i-1 Uge 26, vvs 25. juni 2014

2 3 processer i 1 samlet plan
EUD med fokus på GF EUV (EUD for 25+ med standard merit) eux

3 4 klare og gode politiske mål med EUD-reformen
Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan Tilliden og trivslen på erhvervsskoler skal øges

4

5

6 En kvalitetsreform og en pædagogisk reform
Bedre adgangsforudsætninger 2 i Matematik og Dansk Det er en pædagogisk reform Samlæsning undervisningsdifferentiering Ledelsesudvikling Kompetenceudvikling af lærere

7

8 4 områder Fødevare Service Bygge og Anlæg Industri

9

10

11 EUX

12 Det faglige udvalgs opgaver
Fastsætte overgangskrav Grundfag, niveau og evt. karakterkrav Faglige krav til viden og færdigheder Evt. certificeringskrav (=særlige kompetencekrav) Valg af om der skal være beståkrav Evt. afkortning af GF2 Begrunde og vurdere EUX (non-eux) og fagrække og dermed indhold Afgive bemærkninger til nye grundfagsbeskrivelser Fastlægge ramme for HF-forløb Formål og opdeling på trin og niveauer Varighed og struktur Kompetencemål (slutkompetence) Fordeling af fagtyper Praktikmål Varedeklarationer (=kravspecifikation) EUV (standardforløb og merit-kriterier) Uddannelsesordning (HF, PM, bedømmelse og beviser)

13 Hvorfor overgangskrav?
Opdateret og moderniseret kompetence- målene Laver uddanner til et arbejdsmarked frem for at lave uddannelse til dem, vi kan få Sætter ikke overgangskrav for at lukke nogle ude, men for at sikre, at dem der lukkes ind, også gennemføre uddannelsen – og kan gå ud og få et arbejde

14 FU – her er udfordringer
Stolte af vores EUD og EUX Lære intet vvs-fagligt i GF1 Samlæsning med på GF2 (i indgangen bygge og anlæg) og på EUX med mange andre fag Individuel tilpasning med 4 uger 3 grundfag: sikkerhed, arbejdsmiljø og førstehjælp Fag, der sikre videreuddannelsesmulighed i eux

15 2. del – FU’s indspil - EUD Overgangskrav Matematik E-niveau
Dansk-kompetencer svarende til E-niveau 18 ugers uddannelsesspecifik undervisning 2 ugers grundfagsundervisning i matematik Opdateret kompetencemålene og flyttet en uges matematik ned i grundforløbet Forsat drøftelse med UVM …..

16 2. del – FU’s indspil - EUX 3 C-fag: Dansk, Engelsk og Samfundsfag
3 C-fag: Fysik, Kemi og Matematik hensyn til videreuddannelsesmuligheden Løft til A-niveau i Matematik TEKNIK-faget, fordi det er identitets-skabende for eux-vvs VVS-energispecialisten

17 Efter sommer

18 FU – ”serviceeftersyn” på HF og drøfte om, der mangler noget fx køl eller fjernvarme
Praktikermøde i UVM ult.sept/primo oktober (om hf, euv, merit, talentsport og højniveau) UVM-møde med skoler – ultimo oktober LUU-møder - august/september Skoleledermøder - september

19 Fase 2 Tidspunkt Skabeloner/udviklingsværktøjer fra UVM 30. September
Frist til UVM for hf, herunder euv og eux Januar Dialog med UVM om hf 1. Kvartal 2015 Udstedelse af bekendtgørelse 2. Kvartal 2015 Frist for uddannelsesordning til høring Skoler færdig med LUP’er 3. Kvartal 2015 Varedeklaration Tidspunkt Færdig Sept/okt. 2014


Download ppt "EUD-reform 3-i-1 Uge 26, vvs 25. juni 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google