Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MULTIHUSET FREDERIKSHAVN Idéudviklingsseminar Den 19. juni 2007 Johan Bramsen og Lene Bak Pluss Leadership.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MULTIHUSET FREDERIKSHAVN Idéudviklingsseminar Den 19. juni 2007 Johan Bramsen og Lene Bak Pluss Leadership."— Præsentationens transcript:

1 MULTIHUSET FREDERIKSHAVN Idéudviklingsseminar Den 19. juni 2007 Johan Bramsen og Lene Bak Pluss Leadership

2 Program - Idéudviklingseminar 19.00Velkomst v/ direktør Lis Rom Andersen 19.10Program for seminaret Processen indtil nu v/ Lene Bak 19.30Skitse af det nye Multihus v/ Johan Bramsen 20.00Den videre proces v/ Peter Grøn 20.10Temadrøftelser – tre cafeer 21.30Tilbagemeldinger i plenum og afsluttende drøftelser

3 OPGAVEN En faserapport vedr. Multihuset - et (evt. to) scenarier: Overordnet profil Indholds- og funktionsmix Aktører og samarbejdsflader Anlægs- og driftsøkonomi Gennemførelsestakt Som grundlag for byrådets videre budgetarbejde. Deadline: ultimo juni 2007

4 Proces Indledende arbejdsseminar Den 22. maj. Baggrundsgruppen Indkredsning af muligheder og udfordringer Dataindsamling. Konsulenterne med hjælp fra baggrundsgruppen Interviews Uge 23-24. Interviews med 10–12 nøgleaktører Afsøgning af interesser, opbakning, bidrag Idéudviklingsseminar Den 19. juni. Interview resultater afrapporteres og konkretiseres i scenarier Scenarier og ideer diskuteres og kvalificeres

5 Multihuset Forskellige profiler 1. Sundhed og Idræt - Det gode liv Kommunale, foreningsbaserede aktiviteter Rammer og muligheder (det frie initiativ) Private tilbud 2. Erhverv – De kloge hoveder Private, mindre erhvervsdrivende Iværksætteri og udviklingspark Job-mødested 3. Foreninger og folkeoplysning Foreningernes hus Åbent mødested for alle Vandrerhjem

6 Hvem skal vi tiltrække? 1. Borgerne i Frederikshavn by Børnefamilierne – De unge - De ældre – De ’bevidste’ - Erhvervslivet (det nye, det gamle) 2. Borgere og besøgende – Frederikshavn kommune Tiltrækkes af aktivitet, handel, oplevelser, overraskelser 3. Besøgende – Nordjylland Tiltrækkes af særlige oplevelser og arrangementer, særlige tilbud, det anderledes, image og stemning 4. Turister – Hele Danmark, norske og svenske turister Tiltrækkes af særlige oplevelser og arrangementer, unikke og ’skæve’ højdepunkter, image

7 Multihuset – indhold, funktioner? SCENENTORVET LABORA- TORIET LEGE- PLADSEN

8 De bærende kriterier / værdier  Selvstændigt hus  Øget fleksibilitet for Arena Nord  Selvstændig tiltrækningskraft  Levende og multifunktionelt  Aktivitet ude og inde i indbyrdes sammenhæng til forskellige målgrupper  For organiserede, uorganiserede, lokale, besøgende, traditionelle og utraditionelle  Professionel logistikstyring  Faste rammer / permanent udvikling

9 Multihus Arena Nord Brugere

10 Virksomheder Vandrer- hjem Aktivitets-, skulptur- og oplevelses- park Arena Nord Øget kapacitet Ikke-organiserede Palmestrand Foreninger

11 1. Arena Nord har behov for:  Øget kapacitet / fleksibilitet ca. 2.000 m 2  Fortsat udvikling og udviklingsrum  Aflastning i forhold til aktuelle og kommende brugere 2. Foreningerne har behov for:  Møde- og foreningslokaler  Øve-, konkurrence- og opvisningsplads  Samarbejde og synergi 3. De ikke-organiserede har behov for:  Plads, fleksibilitet og muligheder

12 4. Frederikshavn har behov for:  Fortsat profilering  Mødesteder for besøgende og lokale  Oplevelser for besøgende og lokale  Nye typer af arbejdspladser  Øget attraktivitet og synlighed 5. Multihus har behov for:  Liv, aktivitet, profil og skal på en gang give plads til og udfordre foreningslivet  Indtægter  Rammer for det ikke-organiserede  Særlig profil

13 Multihuset er: ScenenTorvet ForretningLegepladsen UDE & INDE

14 Multihuset er: 1. Arena Nords:  Behov for plads / fleksibilitet  Behov for ”sportspakker” 2. Palmestrand fra oktober til maj:  En scene / et torv  Opvisning, møde, leg, hygge  Iscenesættelse, selviscenesættelse  Aktivitet  Café, møde, oplevelse 3. Foreningernes fælles:  Møde- og klublokaler  Faciliteter  Opvisnings- og aktivitetsrum

15 Multihuset er: 4. De ikke-organiseredes:  Aktivitetscenter  Booking og mødested  Legeplads 5. Virksomhedernes:  Fysioterapiens, tandklinikkens, bibliotekets, fitnesscentrets, cafeens, lys- og lydværkstedets osv. foretrukne lokalisering 6. Sportspakkernes:  Udgangspunkt og bopæl 7. Lege-, aktivitets-, motions-, skulptur-, oplevelsesparkens:  Hjemsted som supplement til indendørs-aktiviteterne 8. Alle de besøgendes – skole, SSP, SFO osv.

16 Organisation  Arena Nord suppleret med stærke logistiske kompetencer driver stedet  Alle aktører konkurrerer om at skabe aktivitet på Palmestranden og dermed om pladsen


Download ppt "MULTIHUSET FREDERIKSHAVN Idéudviklingsseminar Den 19. juni 2007 Johan Bramsen og Lene Bak Pluss Leadership."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google