Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program Indkøb i Frederiksberg Kommune Nuværende miljømål og indkøbspolitik Fremtidens grønne indkøbspolitik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program Indkøb i Frederiksberg Kommune Nuværende miljømål og indkøbspolitik Fremtidens grønne indkøbspolitik."— Præsentationens transcript:

1 Program Indkøb i Frederiksberg Kommune Nuværende miljømål og indkøbspolitik Fremtidens grønne indkøbspolitik

2 Indkøb i Frederiksberg Kommune Indkøb efter princippet bedst og billigst. Konkurrenceudsættelse som et redskab Indkøb pr. år ca. 1 mia. kr. P.t. ingen samlet overblik over ”grønne indkøb”

3 Organiseringen af indkøb Aftaler indgås af Udbuds- og Indkøbsafdelingen P.t. har vi aftaler med ca. 85 leverandører Aftalerne benyttes af de decentrale enheder i kommunen

4 To aftaleformer Frederiksberg Kommune opererer med to slags aftaler: Obligatoriske SKAL-aftaler Frivillige KAN-aftaler Fokus på flere SKAL-aftaler på områder hvor miljø spiller en afgørende rolle

5 E-handel Tid – og ressourcebesparelse Ca. 370 registrerede brugere af systemet 32 leverandører har e-katalog Det er et krav til leverandørerne ifm. aftaleindgåelse at de skal kunne levere e- kataloger

6 Kommunikation Bred organisation – med mange decentrale indkøbere Aftalerne fremgår af vores e- handelssystem Ligeledes kommunikeres via intranettet…. …og udsendelsen af et nyhedsbrev

7 Grøn indkøbspolitik (vedtaget maj 2006) Kommunen skal: Købe produkter, der er miljømærkede Købe energivenlige produkter Vælge leverandører, som arbejder med miljøledelse Vælge produkter der kan genbruges / genanvendes, og produkter hvor der er tænkt på hvordan affaldsmængden bliver mindst muligt

8 Indkøbspolitik – økologi (Vedtaget maj 2006) Kommunen lægger vægt på så vidt muligt at anvende økologiske produkter og at fremstille sund mad.

9 Andre miljømål Strategi for bæredygtig udvikling 2008: ”Frederiksberg Kommune vil øge omfanget af miljørigtige indkøb, bl.a. ved at: - Stille miljøkrav til leverandører i forbindelse med udarbejdelse af udbud og indkøbsaftaler (bl.a. udarbejde minimumskrav, retningslinier for vægtning af miljøhensyn) - Arbejde for at få en bedre dokumentation af kommunens grønne indkøb - Inddrage etik og sociale aspekter i kommunens arbejde med grønne indkøb”

10 Miljøaftaler mv. Klimakommune, Danmarks Naturfredningsforening – 2 % årlig CO 2 -reduktion fra 2008-2012 Kurveknækkeraftale, Elsparefonden - 5 % reduktion af elforbrug fra 2006-2012 Aftale ml. KL og transport- og energiministerien om realiseringen af energibesparelser i kommunerne Kommende: - Fairtrade By - EU krav om 50 % grønne indkøb (bl.a. papir, fødevarer, el, rengøringsmidler, kontormaskiner, transport)

11 Værktøjer SKI-aftaler www.gronindkobsportal.dk www.miljoevejledninger.dk Elsparefondens indkøbsvejledninger Miljømærkekriterier (svanen og blomsten) Andre kommuner

12 Udfordringer Miljøkrav formuleres fra sag til sag Hvor langt er markedet er miljømæssigt? Pt. ikke konkrete mål for, hvor meget miljø skal vægte og hvad ”det må koste” Vanskeligt at dokumentere effekten af indsatsen

13 Fremtidens grønne indkøbspolitik 1.Miljøkrav i udbud 2.Øget bevidsthed om miljømærkede produkter 3.Øget dokumentation af grønne indkøb

14 1. Miljøkrav i udbud Udvælge produktgrupper, hvor miljø skal prioriteres (miljøgevinst, stort volumen, EU- krav, partnerskab). Formulere faste minimumskrav ift. miljø Fastlægge vægtning af miljøhensyn i udbud Flere SKAL-aftaler på disse udbudsområder

15 2. Øget bevidsthed om miljømærkede produkter Miljømærkede produkter markeres tydeligt i e-katalogerne Placeres øverst i e-katalogerne Leverandørrepræsentanter oplyser om miljømærkede produkter ved besøg hos enhederne.

16 3. Dokumentation Øget fokus på dokumentation af grønne indkøb Dialog og samarbejde med leverandørerne omkring levering af ”brugbar” statistik


Download ppt "Program Indkøb i Frederiksberg Kommune Nuværende miljømål og indkøbspolitik Fremtidens grønne indkøbspolitik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google