Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tryktab over luftbehandling & energiforbrug

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tryktab over luftbehandling & energiforbrug"— Præsentationens transcript:

1 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets energimæssige betydning Pkompressor =Kompressoreffekt kompresso =Virkningsgrad luft = Luftens massefylde q = Volumenstrømmen T1 = Indsugningstemperatur p1 = Indsugningstryk p2 = Udløbstryk (overtryk) fra kompressoren

2 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets energimæssige betydning Pkompressor =Kompressoreffekt kompresso =Virkningsgrad luft = Luftens massefylde q = Volumenstrømmen T1 = Indsugningstemperatur p1 = Indsugningstryk p2 = Udløbstryk (overtryk) fra kompressoren

3 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets energimæssige betydning

4 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets energimæssige betydning

5 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen

6 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Filtre pr. stk. 0,02 - 0,09 bar for nyt

7 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Filtre pr. stk. 0,02 - 0,09 bar for nyt Lufttører ved nominel volumenstrøm: Køletørrer ca. 0,3 bar

8 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Filtre pr. stk. 0,02 - 0,09 bar for nyt Lufttører ved nominel volumenstrøm: Køletørrer ca. 0,3 bar Adsorptionstørrer ca. 0,15 bar

9 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Eksempel 1 Filter Forbrugerkrav Tryk = 6,5 bar Massestrøm = 1kg/s Trykfald = 0,09 bar Effektforbrug = ?? kW

10 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Eksempel 1 Filter Forbrugerkrav Tryk = 6,5 bar Massestrøm = 1kg/s Trykfald = 0,09 bar Effektforbrug = ?? kW

11 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Eksempel 1 Filter Forbrugerkrav Tryk = 6,5 bar Massestrøm = 1kg/s Trykfald = 0,09 bar Effektforbrug = ?? kW 0,09

12 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Eksempel 1 Filter Forbrugerkrav Tryk = 6,5 bar Massestrøm = 1kg/s Trykfald = 0,09 bar Effektforbrug = ?? kW 3,6kW 0,09

13 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Eksempel 1 Filter Forbrugerkrav Tryk = 6,5 bar Massestrøm = 1kg/s Trykfald = 0,09 bar Effektforbrug = 3,6 kW 3,6kW 0,09

14 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Eksempel 2 Køletører Forbrugerkrav Tryk = 6,5 bar Massestrøm = 1kg/s Trykfald = 0,3 bar Effektforbrug = ?? kW

15 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Eksempel 2 Køletører Forbrugerkrav Tryk = 6,5 bar Massestrøm = 1kg/s Trykfald = 0,3 bar Effektforbrug = ?? kW

16 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Eksempel 1 Køletører Forbrugerkrav Tryk = 6,5 bar Massestrøm = 1kg/s Trykfald = 0,3 bar Effektforbrug = ?? kW 0,3

17 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Eksempel 2 Køletører Forbrugerkrav Tryk = 6,5 bar Massestrøm = 1kg/s Trykfald = 0,3 bar Effektforbrug = ?? kW 11kW 0,3

18 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Eksempel 2 Køletører Forbrugerkrav Tryk = 6,5 bar Massestrøm = 1kg/s Trykfald = 0,3 bar Effektforbrug = 11 kW 11kW 0,3

19 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Tryktabets opståen Eksempel 3 Adsorptionstørreren Forbrugerkrav Tryk = 6,5 bar Massestrøm = 1kg/s Trykfald = 0,15 bar Effektforbrug = 6 kW 6kW 0,15

20 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Hvordan undgås for stort tryktab

21 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Hvordan undgås for stort tryktab Regelmæssigt kontrol af luftbehandlingsanlægget

22 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Hvordan undgås for stort tryktab Regelmæssigt kontrol af luftbehandlingsanlægget Kun installere det antal filtre der er nødvendige for at holde luftkvaliteten

23 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Hvordan undgås for stort tryktab Regelmæssigt kontrol af luftbehandlingsanlægget Kun installere det antal filtre der er nødvendige for at holde luftkvaliteten Regelmæssigt kontrol af tilsmudsning af filtre (Filterne kan eventuelt være forsynet med trykdifferens måling, så alarm afgives når det er tid til filterskift.)

24 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Betydning af ekstra tryktab Forbrugerkrav: Minimumstryk 6,5 bar Tryktab 0,5 bar Kompressortryk 7,0 bar Muligt ekstra tryktab 0,5 bar Kompressortryk 7,5 bar

25 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Betydning af ekstra tryktab Overslagsberegning Benyttes kompressorformlen kan gennemsnitlig effektforbrug findes: Kompressortryk 7,0 bar  171 kW Kompressortryk 7,5 bar  178 kW

26 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Betydning af ekstra tryktab Overslagsberegning ( )100 171 Energibesparelse = = 4,09 % Energibesparelse ved at holde de 7 bar  4%

27 Edb-simulering Aktuel luftforbrugskurve

28 Edb-simulering Aktuel luftforbrugskurve
Gennemsnitlig effektbehov ved 7,0 bar  192 kW

29 Edb-simulering Aktuel luftforbrugskurve
Gennemsnitlig effektbehov ved 7,0 bar  192 kW Gennemsnitlig effektbehov ved 7,5 bar  200 kW

30 Edb-simulering (200 - 192)100 Aktuel luftforbrugskurve
Gennemsnitlig effektbehov ved 7,0 bar  192 kW Gennemsnitlig effektbehov ved 7,5 bar  200 kW ( )100 192 Energibesparelse = = 4,16 %

31 Edb-simulering (200 - 192)100 Aktuel luftforbrugskurve
Gennemsnitlig effektbehov ved 7,0 bar  192 kW Gennemsnitlig effektbehov ved 7,5 bar  200 kW ( )100 192 Energibesparelse = = 4,16 % Energibesparelse ved at holde de 7 bar  4%

32 Sammenligning af overslagsberegning og simulering
Kompressorforml Kompressortryk 7,0 bar  171 kW Kompressortryk 7,5 bar  178 kW Besparelse ved at holde de 7 bar = 4% Edb.simulering Gennemsnitlig effektbehov ved 7,0 bar  192 kW Gennemsnitlig effektbehov ved 7,5 bar  200 kW Besparelse ved at holde de 7 bar = 4%

33 Sammenligning af overslagsberegning og simulering
Kompressorforml Kompressortryk 7,0 bar  171 kW Kompressortryk 7,5 bar  178 kW Besparelse ved at holde de 7 bar = 4% Edb.simulering Gennemsnitlig effektbehov ved 7,0 bar  192 kW Gennemsnitlig effektbehov ved 7,5 bar  200 kW Besparelse ved at holde de 7 bar = 4% Besparelse i begge tilfælde 4% Forskellen i effektforbruget ligger dels i styringen, der kræver trykdiferens til indkobling og aflastning af kompressoren Kompressoren bruger effekt når denne er aflastet.

34 Energiforbrug for tørrer inkl. tryktab
Sammenligning imellem køletører og adsorptionstørrer

35 Energiforbrug for tørrer inkl. tryktab
Køletørrer Energiforbrug 2,32 Wh/m³ Tryktab 0,265 bar  3,8 kW Luftforbrug 0,358kg/s Samlet effektforbrug 6,1 kW Kondensvand 6,04 kg/h

36 Energiforbrug for tørrer inkl. tryktab
Adsorptionstørrer Kondensvand 6,04 kg/h t = 20ºC Fordampningsvarme = 2454 kj/kg Virkningsgrad på varmel. = 0,85 Varmelegemets effekt = 4,84 kW Energiforbrug 4,58 Wh/m³ regenereringsluft 0,94 m³/min.  8,8 kW Tryktab 0,133 bar  2,0 kW Luftforbrug 0,358kg/s Samlet effektforbrug 15,3 kW

37 Energiforbrug for tørrer inkl. tryktab
Sammenligning af køle- og adsorptionstørrer

38 Energiforbrug for tørrer inkl. tryktab
Sammenligning af køle- og adsorptionstørrer Effektbehov: Køletørrer 6,1 kW

39 Energiforbrug for tørrer inkl. tryktab
Sammenligning af køle- og adsorptionstørrer Effektbehov: Køletørrer 6,1 kW Adsorptionstørrer 15,3 kW

40 Energiforbrug for tørrer inkl. tryktab
Sammenligning af køle- og adsorptionstørrer Effektbehov: Køletørrer 6,1 kW Adsorptionstørrer 15,3 kW Besparelse ved brug af køletørrer 60 %

41 Køle- og adsorptionstørrer i serie
Kombination af køle- og adsorptionstørrer: Uden tryktab over køletørrer Specifik energiforbrug = 10,96Wh/m³ Luftmassestrøm = 0,358 kg/s 1045m³/h Effektforbrug =11,5 kW

42 Køle- og adsorptionstørrer i serie
Kombination af køle- og adsorptionstørrer: Uden tryktab over køletørrer Specifik energiforbrug = 10,96Wh/m³ Luftmassestrøm = 0,358 kg/s 1045m³/h Effektforbrug =11,5 kW Adsorptionstørrer: Med tryktab Specifik energiforbrug = 13,25 Wh/m³ Luftmassestrøm = 0,358 kg/s 1045m³/h Effektforbrug =13,8 kW

43 Køle- og adsorptionstørrer i serie
Kombination af køle- og adsorptionstørrer: Uden tryktab over køletørrer Specifik energiforbrug = 10,96Wh/m³ Luftmassestrøm = 0,358 kg/s 1045m³/h Effektforbrug =11,5 kW Adsorptionstørrer: Med tryktab Specifik energiforbrug = 13,25 Wh/m³ Luftmassestrøm = 0,358 kg/s 1045m³/h Effektforbrug =13,8 kW Besparelse uden tryktab = 13,8 -11,5 = 2,3kW.

44 Køle- og adsorptionstørrer i serie
Kombination af køle- og adsorptionstørrer: Uden tryktab over køletørrer Specifik energiforbrug = 10,96Wh/m³ Luftmassestrøm = 0,358 kg/s 1045m³/h Effektforbrug =11,5 kW Adsorptionstørrer: Med tryktab Specifik energiforbrug = 13,25 Wh/m³ Luftmassestrøm = 0,358 kg/s 1045m³/h Effektforbrug =13,8 kW Besparelse uden tryktab = 13,8 -11,5 = 2,3kW. Tryktab over køletørrer 0,3 bar Effekt 4,2 kW

45 Køle- og adsorptionstørrer i serie
Kombination af køle- og adsorptionstørrer: Uden tryktab over køletørrer Specifik energiforbrug = 10,96Wh/m³ Luftmassestrøm = 0,358 kg/s 1045m³/h Effektforbrug =11,5 kW Adsorptionstørrer: Med tryktab Specifik energiforbrug = 13,25 Wh/m³ Luftmassestrøm = 0,358 kg/s 1045m³/h Effektforbrug =13,8 kW Besparelse uden tryktab = 13,8 -11,5 = 2,3kW. Tryktab over køletørrer 0,3 bar Effekt 4,2 kW Merforbrug ved kombinationstørrer (11,5 + 4,2) - 13,8 = 1,9 kW

46 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Konklusion

47 Tryktab over luftbehandling & energiforbrug
Slut


Download ppt "Tryktab over luftbehandling & energiforbrug"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google