Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fjernvarmerør til lavenergibygg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fjernvarmerør til lavenergibygg"— Præsentationens transcript:

1 Fjernvarmerør til lavenergibygg
Bjarne K. Jepsen Energioptimering

2 Fjernvarmerør til lavenergibygg Agenda
Udfordringer Designkoncept lavenergibebyggelse Pumpenergi / økonomi Hydraulisk kapacitet Nettab Rørtyper - besparelsespotentiale Energioptimering

3 Fjernvarme til lavenergibygg Udfordring... 1
Ændring af forbruget ► Lange ”tomgangsperioder” Behovet til brugsvand –uændret – dermed effektbehovet. Behovet til rumvarme væsentlig ændret Eksempel Energioptimering

4 Fjernvarme til lavenergibygg Udfordring... 2
Temperaturfald i ledninger Tur temperatur - hvis der kun er stort effektbehov i korte perioder Temperaturfaldet er størst hvor der er lavt flow (stikledninger) Energioptimering

5 Fjernvarme til lavenergibygg Udfordring... 3
Minimering af nettabet i byggefelter Distributionsnet til mange små forbrugere = risiko for stort nettab. Kan blive helt op til 30-36% . Distributionsnet til få store forbrugere – relativt kort ledningslængde = lavt nettab (typisk 5-10%) Dette er nok den største udfordring – at nedbringe nettabet. I Norge er der indtil nu hovedsagelig sket udbygningaf områder med få forbrugere Udbygningen af områder med enfamiliehuse – giver risiko for et stort nettab- hvis man ikke tænker sig om – specielt når vi også får lavenergi bebyggelser. Energioptimering

6 Fjernvarme til lavenergibygg Nettab - byggefelt
Pas på længden af de små ledninger! DN Netto ydelse MWh/år Nettab MWh/år/km Ydelses-tab /km 20 62 64,5 51% 40 332 87,9 21% 65 1.140 99 8% 100 3.300 125 4% - hvis der kun er stort effektbehov i korte perioder Overdimensioner ikke! Energioptimering

7 Fjernvarme til lavenergibygg Designkoncept
Et udstyknings- område med 92 huse DK AluFlex ø14/14/110 Lavere temperatur (mindre varmetab) Mindre ledninger - test dim. Alu-øindv 10/10/110 Brug af Twin systemet med diffusionsspærre Energioptimering

8 Fjernvarme til lavenergibygg Projektformål
At undersøge 4 forskellige typer fjernvarmesystemer Traditionel designet fjernvarme 80/40°- enkeltrør Fjernvarmebeholderunit (lagring af fjernvarmevand) Gennemstrømningsvarmeveksler Varmtvandsbeholder De sidste med så lav temperatur som mulig - Hvad betyder designkonceptet for nettabet og økonomien? Energioptimering

9 - skal vi så ikke flytte mere vand?
Spørgsmål Ved lavere temperaturer / lavere temperatur-differens - skal vi så ikke flytte mere vand? - taber vi ikke gevinsten? Det er totalomkostningerne der er afgørende! Energioptimering

10 Pumpeomkostninger EFP 2007 Energioptimering

11 Pumpeomkostninger + nettab
EFP 2007 Energioptimering

12 Trykgradient og trykniveau
”Traditionel” design – op til 200 Pa/m Energioptimering

13 Trykgradient og trykniveau
Traditionelt 1 m/s Optimal 2m/s ”Traditionel” design – op til 200 Pa/m Optimalt design – op til Pa/m Hastigheden er også dim. givende Energioptimering

14 Ledningsdimensionering Koncept
Overblik og styring af temperatur og tryk Udnyt trykdifferens der er til stede (også ud over den kritiske rute) Minimer længden på stikledninger Energioptimering

15 Fjernvarme til lavenergibygg Nettab
Generelle Temperatur i °C Nettab 1) Varmtvands beholder (traditionelt system) rørpar 80/40 (8,0 kW) 36% 2) Fjv beholder/ veksler (ny type unit + optimal tryk) 55/22 (3,7 kW) 12% 3) Varmtvandsveksler 55/22 (32 kW) 13 % 4) Varmtvandsbeholder 65/29 (8,0 kW) 15 % Energioptimering

16 Rørenes indflydelse på nettabet? Hvordan holder vi på energien?
Energioptimering

17 Minimer nettabet rørsystemer - ældning
Cyclopentane, λ = W/mK CO2, λ = W/mK Luft λ Luft= W/mK Ældning størst på mindre dimensioner ! Energioptimering

18 Minimer nettabet rør med diffusionsspærre
Hindrer ældning af PUR Reducerer energitabet over tid Cyclopentane, λ = W/mK CO2, λ = W/mK λLuft= W/mK Energioptimering

19 Forbedring ved diffusionsspærre 30 års besparelse i energi
Med diff. spærre Energioptimering

20 Minimer nettabet rørsystemer - Twin
Energioptimering

21 Besparelse ved diffusionsbarriere 30 års besparelse i energi
Med diff. spærre Energioptimering

22 Små medierør Twin – diffusionsspærre - meget isolering
AluFlex ø14/14/110 Ældning størst på mindre dimensioner ! Diffusion barriere – aluminium folie op til Ø 315 mm kappe – også lige rør Energioptimering

23 Hustilslutninger Små dimensioner
AluFlex ø14/14/110 Energioptimering

24 Konklusion - lavenergibygg Nedbringning af nettab
Lavere frem og returtemperatur (mindre varmetab) Mindre ledninger (lavere varmetab og mindre investering) Optimer det hydrauliske system (højere hastigheder – mindre temperaturfald) Optimer husinstallationer ( udjævning af effektbehov) Brug af Twin systemet i byggefelter Anvend nyeste teknologier - diffusionsspærre Byggefelter er flade Energioptimering

25 Alle fortjener fjernvarme …
Spørgsmål er velkomne! Energioptimering


Download ppt "Fjernvarmerør til lavenergibygg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google