Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klassificering af energibesparelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klassificering af energibesparelser"— Præsentationens transcript:

1 Klassificering af energibesparelser
Beregningsværktøj for håndværkere og rådgivere Ventilation Og køl

2 Ventilation Optimering af varme og el Optimering af Køl

3 Ventilation Anlægstyper Vi skelner mellem: Udsugningsanlæg
Balanceret ventilation Anlæg med køleflade Beregnes separat

4 Ventilation Programmet bygger på følgende princip
Man indtaster de nuværende forhold Programmet viser nuværende forbrug Herefter indtaster man de data, der ligger til grund for optimeringsforslaget Programmet udregner det nye forbrug Besparelsen udregnes Før Efter Optimering Besparelse Forbrug Forbrug

5 Ventilation Besparelsesforslag Reduktion af driftstid
Reduktion af indblæsningstemperatur   Reduktion af volumenstrømme Etablering af varmegenvinding   Udskiftning af ventilator og motor Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)

6 Ventilation Nuværende forhold For at udregne nettovarmebesparelserne
skal man foretage følgende indtastninger: Luftmængde Indblæst luftmængde Udsuget luftmængde Temperaturforhold Indblæsningstemperatur Udsugningstemperatur Varmeveksler Type af varmeveksler Temperaturvirkningsgrad Driftstid Start Stop Antal dage Programmet udregner nu varmeforbruget

7 Reduktion af driftstid
Ventilation Reduktion af driftstid 8.760 timer/år => timer / år Besparelse: kWh / år

8 Reduktion af indblæsningstemperatur
Ventilation Reduktion af indblæsningstemperatur Sænkning af inblæsningstemperatur til 18 0C Besparelse: kWh/år

9 Indblæsnings- og udsugningstemperatur
Ventilation Indblæsnings- og udsugningstemperatur Indblæsningstemperatur Udsugningstemperatur

10 Reduktion af volumenstrømme
Ventilation Reduktion af volumenstrømme

11 Ventilation Målinger Luftmængde Luftmængde Indblæsningstemperatur
udsugning Luftmængde indblæsning Udsugningstemperatur

12 Etablering af varmegenvinding
Ventilation Etablering af varmegenvinding Etablering af krydsveksler Besparelse: kWh/år

13 Ventilation Energiforbrug til indblæsning

14 Ventilation Målinger Varmevekslere
Temperaturvirkningsgrad = (4 – 3) / (1 – 2) Indblæsningstemperatur 4 2 3 1 Udsugningstemperatur

15 Effektivt udstyr Sparemotor og Spareventilator
Ventilation Effektivt udstyr Sparemotor og Spareventilator

16 Ventilation

17 Ventilation

18 Ventilation Gode råd Vær sikker på, at der ikke ventileres mere end nødvendig Fastsæt indblæsningstemperaturen så lav som muligt Udsug ved så høj en temperatur som muligt Anvend varmegenvinding med høj virkningsgrad Tænk på luftføringsprincippet: Fortrængningsventilation giver mulighed for lav indblæsningstemperatur og høj udsugningstemperatur Sørg for bedst mulig balance mellem indblæsningsmængde og udsugningsmængde. Temperaturvirkningsgraden falder ved mindre udsugningsmængde

19 Køl Besparelsesforslag Reduktion af driftstid
Hæve indblæsningstemperaturen   Hæve kølefladens overfladetemperatur   Reduktion af volumenstrøm   Hævning af fordampningstemperatur   Reduktion af kondenseringstemperatur   Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)

20 Ventilation Køl Varme Køl

21 Ventilation Optimering Reduktion af volumenstrøm
Indblæsningstemperatur kølefladens overfladetemperatur Driftstid


Download ppt "Klassificering af energibesparelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google