Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Logistics Logistics defined Logistics decision areas Logistics strategies in action –Kraft Foods, page 336.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Logistics Logistics defined Logistics decision areas Logistics strategies in action –Kraft Foods, page 336."— Præsentationens transcript:

1 Logistics Logistics defined Logistics decision areas Logistics strategies in action –Kraft Foods, page 336.

2 Logistics Planning, implementing, and controlling the effective flow and storage of goods and materials from the point of origin to the point of consumption (Council of Logistic Management)

3 De vigtigste områder indenfor logistik:  Transport  Pakhuse (warehousing) og mere generelt lokalisering  Emballering (Packaging )  Materiale-håndtering (Material handling)  Logistiske informationssystemer  Logistiske service-udbydere (og man kunne anføre lagerstyring her!)

4 Menu Den logistiske renæssance Hvorfor er logistik kritisk Logistiske beslutningsområder: –Transport-løsninger –Pakhus-løsninger (warehousing) Logistisk strategi

5 Hvorfor er der stigende interesse for logistik? Deregulering Globalisering Teknologiske gennembrud Miljømæssige hensyn Performance effekter

6 Deregulering Udbydere af transportydelser –Elimination af kunstige barrierer –Fjernelse af restriktioner på markeder –Fremkomst af “Multi-modale” transportløsninger –Pris, skedulering, og fleksibilitet m.h.t. betingelser for transportmåde og form Købere har større frihed –Forhandle priser, betingelser og vilkår Logistik har udviklet sig fra at være et taktisk område til at være et strategisk

7 Deregulering (fortsat) … With greater freedom comes new responsibilities Key point Logistics has evolved from being a “tactical” area to a “strategic” one

8 Globalisering (US Statistics) ÅrEksportImport 1992$449 Billion$700 Billion 1998$670 Billion$917 Billion Ændring+49%+31%

9 Teknologisk gennembrud 1 Informationssystemer Global positioning systems (GPS) Streg-kode applikationer –Lowe’s distribution centre (SAS etc.) –RFID vil formentlig ersatte Real-time simulering og optimering –KFK benytter realtidsplanlægning for eksterne vognmænd vha GPS Præcision af koordination af multi-modale transportløsninger

10 Radio Frequency Identification (RFID) Radio Frequency Identification: A method of identifying unique items using radio waves. Typically, a reader communicates with a tag, which holds digital information in a microchip. But there are chipless forms of RFID tags that use material to reflect back a portion of the radio waves beamed at them.readertagRFID

11 Teknologisk gennembrud 2 Transportssystemer Standardiserede containere for at lette transport “Roadrailers” etc. Multi-modale transportløsnigner –Skib  Lastbil  Tog  Lastbil  ?

12 Miljømæssige hensyn Mens der er sket en deregulering af visse aspekter af logistik, er der stadig områder, som er underlagt mere streng kontrol  Brændsels-efficiens  Forurening  Genbrug, skrotning og recycling generelt, og specifikt genbrug af emballage og produkter

13 Effekt på performance 1 Region Gross Domestic Product Logistik omkostninger Logistik i % af GDP Nordamerika8,49591510.8 Europa7,98194111.8 Stillehavsomr.5,60565211.6 Andre7,08091612.9 Total29,1613,42411.7 Sammenligning af GDP og Logistikomkostninger (billions $, 1998) Source: D. Bowersox and R. Calantone, “Executive Insights: Global Statistics,” Journal of International Marketing, Vol. 8, no. 4, 1998, pp 83-93.

14 Effekt på performance 2 Kunders “berøringspunkter”  Levering-reliabilitet  Leverings-hastighed  Leverings-”tracking”  Kvalitet  “Ford is hiring UPS!!”

15 Effekt på performance 3 20002004 Fabrikationstid 2 dage0.5 dage Forsende 4 dage Samlet tid om at nå kunden 6 dage4.5 dage Total tid før produkt når kunde (WolfByte Computer) 75% fald i fabrikationstid, men kun 25% fald i tid indtil produktet når kunden.

16 Chapter 10, Slide 16 Udviklingen af logistiske Strategier Fra funktionelle valg til strategisk positionering

17 Strategisk frakobling (disconnect)

18 Hvem “ejer” Logistik? Organisations strategi Marketing strategi Logistisk strategi Finansiel strategi Operations strategi

19 Logistiske beslutningsområder Transport… –Måder/metoder (modes) –Pris Pakhuse (warehousing) –Konsolidering –Cross Docking og Break-Bulk –Hub og Spoke –Lager

20 Vigtigste transport-måder (modes) Landevej (lastbil) Vand Jernbane Luftfart Rørledning

21 Transportmådernes andel af forsendelser (indenfor US, 1999) MåeVærdi (%)Tons (%)Ton-Miles (%) Landevej(lastbil, pakke, post, kurer) 80.358.528.4 Søfart 2.511.120.4 Jernbane 4.811.226.7 Luftfart 2.700.2 Rørledning 4.213.717.6 Andre/Ukendt 5.5 6.7 Ton—miles høj inden for Søfart og Jernbane

22 Landevejstransport Fordel Fleksibilitet til at hente og bringe hvor og hvornår det er nødvendigt Ofte den bedste balance mellem omkostning/fleksibili- tet og leverings- reliability/hurtighed Ulemper Ikke den hurtigste måde Ikke den billigste måde

23 Landevejstransport Landevejstransport har oplevet en tocifret vækst I 1990’erne (både målt som værdi af gods, vægt af gods og ton-mil) Der er flere faktorer, der ligger bag denne udvikling: Geografisk udstrækning af supply chains. Efterhånden som flere virksomheder udvikler supply chain relationer med ikke-lokale udbydere og kunder, vil landevejstransporten stige Større fokus på leveringshastighed og fleksibilitet. Landevejstransporter har taget markedsandele fra langsommere transportformer som jernbane- og søvejstransport. Begge har oplevet en negativ eller stagnerende vækst i de senere år. Ændringer af supply chain links mellem fabrikanter, grossister, og konsumenter. Den største vækst I landevejstransporten har været inden for pakke- og posttransport samt kurerservice. Denne vækst er primært drevet frem af kunder, som køber små, højværdi-enheder direkte fra fabrikker eller fra grossister.

24 Søfartstransport Fordel Meget omkostnings- efficient for “høj- volumen”/uhånd- terlige enheder Meget effektiv, når måden linkes ind i et multimodalt system Ulemper Begrænset antal anvendelige havne Relativ dårlig leverings- reliabilitet/hurtighed Ofte er der begrænsede antal timer til rådighed ved dok

25 Jernbanetransport Fordel Meget omkostnings- efficient for “høj- volumen”/uhåndter- lige enheder Kan være den mest effektive, når måden linkes ind i et multimodalt system Ulemper Begrænset antal lokaliteter (gods- terminaler), men bedre end antal havne i f.m. søfartstransport Bedre leverings- reliability/hurtighed end søfart

26 Luftfartstransport Fordele Hurtigste leveringsmåde over længere afstande Kan være meget fleksibel når den sammenkobles med landevejstransport Ulemper Ofte den mest omkostningskræven- de, specielt på basis af en pr. vægtenhed beregning

27 Multi-Modal Solutions North Carolina’s Global TransPark Hvordan kan virksomheder udnytte fordelene ved hver enkelt metode/måde?

28 Rationaler bag multi-modale løsninger  Skift fra “nationale” til globale økonomier  Fremkomst af just-in-time, fleksible og smidige fabrikationsmåder, som kræver sofistikerede logistiske løsninger  Stærk vækst af distribution via luftfragt (cirka fire gange væksten i passagertal)  Behovet for at anvende luftfragt, søfartsfragt, og landevejstransport/jernbanetransport i et overordnet distributionssystem Eksempel: N.C. Global TransPark Behovet for en kommerciel distributionshub i det østlige USA, som kan nå mere end 60 procent af USA’s befolkning “overnight” (og som er en gateway til globale markeder).

29 Global TransPark 15,700 acres med to store landingsbaner Integreret luftfarts-, jernbane-, landevejs-, og (i nærheden) søfarts-transportmuligheder Free trade zone status (ingen omsætningsafgifter til NC)

30 Kinston, NC

31 Transport “Formater” Almindelig fragtselskab –Publiserede rater og afgange (schedules) –“Ikke-diskriminerende” prispolitik –Forøget fleksibilitet til partnere Kontrakt fragtselskab –Service til udvalgte kunder –Ubegrænset antal kunder Privat fragtselskab

32 Prissættelse af transport- service Økonomiske faktorer – Pris versus afstand – Pris/vægt versus rumvægt – “Sammenpakkelighed” (Stowability), håndterbarhed og erstatningsansvar Takster/rater (Ratings) – Klassifikation af vare – Class indeks

33 Økonomiske Faktorer 1 Afstand Pris … hvorfor er den ikke lineær? Rumvægt Pris/vægt …hvorfor er den ikke flad

34 Økonomiske Faktorer 2 Sammenpakkelighed (Stowability), håndterbarhed, og erstatningsansvar versus

35 Økonomiske Faktorer 3 Markeds faktorer Hvad inkluderer dette? GODT SPØRGSMÅL?? East Coast, USA West Coast, USA

36 Chapter 10, Slide 36 Service Fordele: Spot stock Assortment

37 Ejerform af pakhus Omkostn. struktur Finansiel fleksibilitet Fleksibilitet lokalisering Managerial control Expertise Offentligt KontraktPrivat EOS EOS??? Høj ModeratLow Mindre Varierer Højest Høj Høj ??? (how do these compare to transportation formats?)

38 Emballering og Unitization Emballering (packaging): refers to the way goods and materials are packed in order to facilitate physical, informational, and monetary flows through the supply chain. Unitization: the act of packaging cargo into unit loads

39 Unitization Unit loads –Transport- og håndteringsefficiens Non-rigid containers –paller og unit load platforme –ropes, steel, shrink and stretch wrap Rigid containers –Maksimum beskyttelse –Standard størrelse? (kan man blive enige?)

40 Insourcing (“selveje”) versus Outsourcing Ejerskab i forhold til logistisk strategi Er det en god ide, at virksomheden selv står for drift af lastbiler, pakhuse, informationssystemer m.v. eller bør man outsource disse ydelser? Det bedste valg afhænger selvfølgelig af en række forhold

41 Weighted Center of Gravity En metode til at bestemme den bedste lokalisering af et centralt pakhus i forhold til n efterpørgselspunkter. – Kræver position af hvert efterspørgselspunkt (X i, Y i ), i=1,…,n – Kræver vægte fra hvert efterspørgselspunkt (W i ), i=1,…,n, som afspejler vigtighed, efterspørgselsvolumen, marketingstrategi, eller lignende.

42 Lokalisering v.h.a. Problemsløser

43 Lokalisering, Excel 1 B5:C5 Range hedder ”location”. Er ikke optimeret endnu!! 200 150 300

44 Lokalisering, Excel 2 100 200

45 11.5 Transportproblemet Depot Atlanta kap: 20000 Depot Ft. Worth kap: 40000 Depot Tucson kap 30000 BillyBoy Eftersp: 27800 DudeWear Eftersp: 8000 Slickers Eftersp: 13500 CJ’s Eftersp: 33000 S AB S AC S FC S TC

46 11.5 Transportproblemet Flynn Boot company Import af sko. Pakhuse i Atlanta, Fort Worth og Tucson. Kunder: BillyBoy, DudeWear, Slickers and CJ’s. Efterspørgsel hos de fire kunder: 27800, 8000, 13500 og 33000 ialt 82300 sko. Kapacitet af pakhuse på de tre lokaliteter: 20000, 40000 og 30000 sko, ialt 90000 sko. Forsyn 4 kunder fra 3 pakhuse.

47 Transportproblemet: Transportomkostningerne pr. enhed, leveret fra de tre pakhuse til de fire kunder: Hvilket pakhus skal levere til hvilke kunder? Vi ønsker at minimere de samlede transportomkostninger. Vi opstiller en transportmodel. BillyBobDudeWearSlickersCJ’s Atlanta2.003.003.501.50 Ft.Worth5.001.752.254.00 Tucson1.002.501.003.00

48 Transportproblem som et LP Hvor meget skal pakhus i levere til kunde j, hvor i =A,F,T og j = B,D,S,C? 3 pakhuse i Atlanta, Fort Worth og Tucson svarer altså til i = A,F,T og de 4 kunder BillyBob, DudeWear, Slickers og CJ’s svarer til j = B,D,S,C. Beslutningsvariable S ij, der angiver, hvor meget der leveres fra pakhus i til kunde j. Lad T ij være transportomkostningen pr. enhed fra pakhus i til kunde j. Bestem (ikke-negative) beslutningsvariable S ij, så vi minimerer transportomkostninger.

49 Kriteriefunktionen er: og beslutningsvariable ikke negative: Data vi kender! Beslutningsvariable

50 Bibetingelserne: Mængde leveret (til en eller flere kunder) fra et givet pakhus skal være “<=“ med pakhusets ledige kapacitet. Mængde leveret (fra et eller flere pakhus) til en givet kunde skal være “>=“ kundens efterspørgsel. Bemærk, 4 kunder Bemærk, 3 pakhuse!

51 11.5 Transportproblemet

52

53 Fil: CH11-Ex11_7.xls

54 OPTIMAL-LØSNINGEN

55 Marginalværdier eller skyggepriser. Produktionsplanlægningsproblemer  hvilke af kapaciteterne i de tre afdelinger har karakter af knappe ressourcer. Bindende bibetingelser indikerer knappe ressourcer. VIGTIGT! Optimal løsning  giver information om marginalværdierne af ressourcerne. Marginalværdierne eller Skyggepriser defineres som: de marginale ændringer i kriteriefunktionens optimale værdi pr. marginal tilvækst-enhed i en højreside.

56 Beregningen af skyggepriser. Højresiderne i LP-problemet opfattes som ledelsens initiale valg af kapacitet. Antag, at det er muligt at tilføre yderligere kapacitet til afdelingerne/pakhusene. Fremskaf information om de enkelte enheders bidrag til kriteriefunktionen!! Sådan information kan bruges til at vurdere, hvor det er mest fordelagtigt at tilføje ekstra kapacitet. Informationen ligger som en integreret del af løsningen af et LP problem, nemlig som ressourcernes skyggepriser.

57 Skyggepriserne for 3 ressourcer. Skyggepriserne for de tre ressourcer(pakhusene) beregnes til skyggepris for Pakhus 1 er lig -2.5. skyggepris for Pakhus 2 er lig 0. skyggepris for Pakhus 3 er lig -1.5. Mængde leveret fra Pakhus 1 i optimum: 1. begrænsning er bindende i optimum. Øg C 1 (=C A ) med en (fra 20000 til 20001)  kriteriefunktionen falder med 2,5. (Den ekstra enhed fra Atlanta leveres til DJ’s) Mængde leveret fra Pakhus 2 i optimum: Optimalløsning  ledig kapacitet i pakhus 2. Øg C 2 (=C F ) med en enhed (fra 40000 til 40001) så ændres kriteriefunktionen ikke. Værdien af en ekstra kapacitetsenhed i Pakhus 2 er lig med nul.

58 Dualpriser på Pakhus-kapaciteter Dualpriser på Efterspørgsler Tilladelige ændringer

59 Udvide lejemål i de tre pakhuse: Mulighed for at leje yderligere arealer i de tre pakhuse til følgende omkostninger: Pr. yderligere 1000 sko koster udvidelsen h.h.v. 2000 kr, 500 kr. og 1500 kr. Kan det betale sig at udvide lejelmålet?

60 Udvide lejemål i de tre pakhuse:


Download ppt "Logistics Logistics defined Logistics decision areas Logistics strategies in action –Kraft Foods, page 336."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google