Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AMU som element i jobpakkerne Annette Ramsøe Kontor for livslang læring 19. August 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AMU som element i jobpakkerne Annette Ramsøe Kontor for livslang læring 19. August 2009."— Præsentationens transcript:

1 AMU som element i jobpakkerne Annette Ramsøe Kontor for livslang læring 19. August 2009

2 Indhold Fakta om AMU´s tilbud Samarbejde om jobpakker mellem AMU og jobcentre

3 Hvad kan AMU tilbyde? AMU er et efter- og videreuddannelsessystem for ufaglærte og faglærte. Ca. 600.000 kursister i 2007. Mere end 2500 forskellig faglige kurser inden for alt fra truckkørsel til personlig pleje. Meritgivende. Særligt program for flygtninge og indvandrere. AMU udbydes på AMU-centre, tekniske skoler, handelsskoler, kombinationsskoler, SOSU-skoler, landbrugsskoler og hos private udbydere.

4 AMU-kurser Kurserne er indordnet under ca. 140 fælles kompetencebeskrivelser. (FKB) De forskellige udbydere har godkendelse til forskellige kompetencebeskrivelser. Eksempler på kompetencebeskrivelser inden for Efteruddannelsesudvalget for handel, administration, kommunikation og ledelses områder: Detailhandel, turist og rejse, handel og logistik.

5 Forudsætninger for at kunne deltage Bopæl (CPR-nr.) eller arbejde i Danmark Ved ordinære AMU-kurser uden supplerende dansk som andetsprog: Tilstrækkelige dansk- forudsætninger for at kunne få udbytte af undervisningen. Ofte omkring Prøve i dansk 2. Særlige tilbud til F/I – elementært dansk svarende til Prøve i dansk 1 eller 2.

6 Økonomi Beskæftigede betaler et deltagergebyr og kan få VEU- godtgørelse. Selvforsørgende, kan deltage mod betaling af deltagergebyr Lediges deltagelse og underhold finansieres af jobcentret.

7 AMU´s tilbud til flygtninge og indvandrere Enkelte arbejdsmarkedsuddannelser udviklet til flygtninge og indvandrere Særlige forløb for flygtninge og indvandrere Tilrettelægges på skolerne

8 Arbejdsmarkedsuddannelser for flygtninge og indvandrere Fire uddannelser i dansk som andetsprog, 1 – 40 dage Introduktion til et brancheområde (F/I), max. 40 dage Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I), max. 40 dage Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) 3 dage Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I), 3 dage Almen fødevarehygiejne for F/I, 5 dage

9 Dansk som andetsprog Fagunderstøttende dansk for F/I, max. 10 dage, kan afkortes frit. Dansksproglige forudsætninger svarende til min. Prøve i dansk 1. Kan ikke udbydes enkeltstående. Dansk som andetsprog for F/I, basis, max. 40 dage Dansksproglige forudsætninger svarende til min. Prøve i dansk 1. Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau, max. 40 dage Dansksproglige forudsætninger svarende til at have gennemført det meste af, evt. bestået Prøve i dansk 2. Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau, max. 40 dage. Dansksproglige forudsætninger svarende til som minimum at have bestået Prøve i dansk 2.

10 Særlige uddannelsesforløb - byggeklodser Ordinære arbejdsmarkedsuddannelser Arbejdsmarkedsuddannelser udviklet til flygtninge og indvandrere Enkeltfag optaget i de fælles kompetencebeskrivelser Praktik

11 Særlige uddannelsesforløb - rammer Overlap mellem dansk som andetsprog og den øvrige faglige undervisning er et krav, når dansk som andetsprog indgår i et særligt forløb. Overlap i min. ¼ og max. 1/3 af danskundervisningen. Varighed af arbejdsmarkedsuddannelser kan forlænges med op til 25 pct. Praktik max. 12 uger i alt Ingen begrænsninger i forhold til sammensætning eller varighed Koordinationstakst tilknyttet

12 Særligt uddannelsesforløb - eksempel med køkken og kantine Varighed 26 uger inkluderet 12 ugers praktik Introduktion til et brancheområde for f/i Arbejdsmarked it og jobsøgning for f/i Almen fødevarehygiejne for f/i Ordinært kursus: Det kreative kolde køkken Ordinært kursus: Anretning af mad i cafeteria og kantine Ordinært kursus: Grundtilberedning i restaurant Ordinært kursus: Brød, kager og desserter i cafeteria Dansk som andetsprog i halvdelen af tiden

13 Fleksible muligheder Almen fødevarehygiejne 3,2 dage Almen fødevarehygiejne for F/I 5 dage Begge kurser kan efter behov kombineres med f.eks. AMU´s fagunderstøttende dansk som andetsprog. Kombineres mindst to AMU-kurser, har man et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, hvor det enkelte kursus kan forlænges med max. 25%, hvis deltagerne har behov for mere tid for at nå målene.

14 Hvad kræver det at etablere uddannelse for F/I, herunder jobpakker, der ikke blot glider ind i ordinære tilbud? Lokalt samarbejde med jobcentre og evt. virksomheder og andre uddannelsessteder for lediges vedkommende. Nødvendigt at have stabile samarbejdsrelationer. Godt lokalt netværk. Håndholdt indsats, være afklaret om jobmuligheder. Realisme omkring af det kræver forberedelsestid for at lykkes. Ordentlig rekruttering og visitation, bl.a. ved hjælp af IKV (Individuel KompetenceVurdering)

15 Dilemmaer i samarbejdet mellem jobcentre og AMU Individuelle tilbud eller hold Få eller mange ledige med samme behov Kort planlægningshorisont eller lang Økonomiske rammebetingelser

16 Hvis I skal være på forkant Find ud af hvem, der udbyder kurser, der er relevante i forhold til jeres jobpakker. Tag kontakt og brug bl.a. jobpakkebeskrivelser. De fleste AMU-udbydere har uddannelseskonsulenter, der er ansvarlige for forskellige brancheområder. Vigtigt med opbakning på lederniveau både i AMU og jobcenter.

17 Hjælp til arbejdet med tilbud til indvandrere og flygtninge På www.uddannelsesadministration.dk finder du:www.uddannelsesadministration.dk Målene for de enkelte AMU-kurser for F/I, samt hvem der kan udbyde dem. Man kan også se udbydere på www.ug.dkwww.ug.dk På www.uvm.dk under AMU’s hjemmeside (menupunktet Tosprogede) finder du bl.a.: Håndbog i AMU´s tilbud til flygtninge og indvandrere Inspiration til sprogtest i AMU AMU som genvej til job (pjece om AMU’s tilbud til ledige flygtninge og indvandrere) Det flyvende tæppe, nyhedsbrev


Download ppt "AMU som element i jobpakkerne Annette Ramsøe Kontor for livslang læring 19. August 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google