Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift 40/42 pkt, Maks 2 linjer Underoverskrift, 14/16 pkt For at vise hjælpelinjer: 1.Højreklik på slidet og vælg “Gitter og hjælpelinjer” 2.Kryds.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift 40/42 pkt, Maks 2 linjer Underoverskrift, 14/16 pkt For at vise hjælpelinjer: 1.Højreklik på slidet og vælg “Gitter og hjælpelinjer” 2.Kryds."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift 40/42 pkt, Maks 2 linjer Underoverskrift, 14/16 pkt For at vise hjælpelinjer: 1.Højreklik på slidet og vælg “Gitter og hjælpelinjer” 2.Kryds for “Vis hjælpelinjer på skærmen” 3. Vælg “OK” Virksomhedsinitierede kliniske forsøg i Danmark i 2013 Baseret på undersøgelse gennemført blandt medlemmer af DANSK BIOTEK og Lægemiddelindustriforeningen

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Udvikling i antallet af forsøg hos Lif-virksomheder Kilde: Lif og DANSK BIOTEK’s undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark i 2013

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Stagnering i antallet af virksomhedsinitierede kliniske forsøg i Danmark I 2013 gennemførte DANSK BIOTEK og Lifs medlemmer i alt 296 kliniske forsøg – heraf 99 nye forsøg. Stabiliseringen fra 2012 er dermed fortsat ind i 2013.

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Forsøg gennemført i regi af CRO’er 73 forsøg blev i 2013 gennemført i regi af eksterne CRO’er*. Efter en markant stigning fra 2011 til 2012 (50 til 82) er antallet af denne type forsøg nu faldet lidt tilbage igen. Kilde: Lif og DANSK BIOTEK’s undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark i 2013 *Kontraktforskningsfirmaer

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau I 2013 deltog i alt 16.249 personer i kliniske forsøg i Danmark. Det er et markant fald i forhold til de foregående tre år, hvor antallet af forsøgspersoner har været mere stabilt. Faldet skyldes blandt andet en stigning i andelen af de tidlige forsøg, hvor der traditionelt ikke deltager mange forsøgspersoner. Især tidlige forsøg inden for kræft er stigende. Fald i antal forsøgspersoner Kilde: Lif og DANSK BIOTEK’s undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark i 2013

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Udvikling i antal forsøgspersoner Kilde: Lif og DANSK BIOTEK’s undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark i 2013 * ** * Dette års opgørelser medtager ikke patienter i forsøg, der er foregået i regi af eksterne CRO’er.

7 Billedets format: H. 9,67 x B. 11,25 cm Antal medarbejdere beskæftiget med klinisk forskning 1.854 fuldtidsansatte var i 2013 beskæftiget med klinisk forskning (internt i virksomhederne). Det er en svag stigning i forhold til de foregående år. Heraf var 198 beskæftiget med klinisk forskning, der blev udført i Danmark. Det er et fald i forhold til 2012, hvor antallet var 225. Derudover arbejder 55 fuldtidsansatte med klinisk forskning i Danmark via eksterne CRO’er. Det er på niveau med 2012. Kilde: Lif og DANSK BIOTEK’s undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark i 2013 1.854 ansatte.

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Udgifter til kliniske forsøg Medlemmerne af DANSK BIOTEK og Lif har i 2013 haft eksterne udgifter for i alt 212,4 mio. kr. til dækning af forskning, som primært er blevet gennemført i det offentlige sundhedsvæsen. I forhold til 2012 er der tale om et markant fald. Stabiliseringen siden 2010 er nu afløst af et fald. Kilde: Lif og DANSK BIOTEK’s undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark i 2013

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Fordeling af udgifter til klinisk forskning i 2013 Samlede eksterne udgifter til kliniske forsøg styret og gennemført af Lif og DANSK BIOTEK’s medlemsvirksomheder var 157,6 mio. kr. Hertil kommer eksterne omkostninger via CRO’er til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, laboratorieanalyser m.m. på i alt 21,9 mio. kr. Udgifter til investigator-initierede forsøg var 32,9 mio. kr. I alt løb de eksterne udgifter op i 212,4 mio. kr. Kilde: Lif og DANSK BIOTEK’s undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark i 2013

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Kliniske studier på børn: Generel stigning siden 2009

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Antallet af non-interventionsforsøg er stabilt Kilde: Lif og DANSK BIOTEK’s undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark i 2013

12 Sektion-slide Brug dette slide, når der kommer et nyt emne i præsentationen Find alle undersøgelserne på Lif.dk

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten (flere niveauer findes), brug forøg listeniveau For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk listeniveau Infografikken kan downloades på lif.dk


Download ppt "Overskrift 40/42 pkt, Maks 2 linjer Underoverskrift, 14/16 pkt For at vise hjælpelinjer: 1.Højreklik på slidet og vælg “Gitter og hjælpelinjer” 2.Kryds."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google