Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Øbro Fri Skolereform 2014 Af Mads Aarø og Erik Fischer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Øbro Fri Skolereform 2014 Af Mads Aarø og Erik Fischer."— Præsentationens transcript:

1 Øbro Fri Skolereform 2014 Af Mads Aarø og Erik Fischer

2 Vision Kreativitet som drivkraft i den inspirerende faglige undervisning.

3 Vision: Kreativitet som drivkraft i den inspirerende faglige undervisning. Værdi: ØFS´s medarbejdere, børn og forældre har et fælles ansvar for læring, nærvær, glæde, tryghed og omsorg. Mission: ØFS skaber grundlag for, at den enkelte kan mestre livets faglige og sociale udfordringer. Læringsgrundlag Delmål: ØFS´s medarbejdere skal have plads til og have mulighed for udvikling.

4 F OKUS PÅ NYE UNDERVISNINGSTILTAG F LERE FAGOPDELTE LEKTIONER S EMESTER OPDELT UNDERVISNING FOR INDSKOLING OG MELLEMTRINNET U DSKOLINGSLINJER M ERE PROJEKTORIENTERET UNDERVISNING M ÅL OG EVALUERING M ULIGHED FOR FLERE TURDAGE D ELTAGELSE I KONKURRENCER M ERE UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING BASERET PÅ MOTION OG BEVÆGELSE.

5 Øbro modellen

6 Der evalueres efter hvert forløb med udgangspunkt i Øbro Modellen.

7 Obligatoriske linjer i udskolingen på Øbro Fri Skole Form og formål med linjerne i udskolingen på Øbro Fri Skole Generelt om formen Der udbydes tre linjefag for 7., 8. og 9.klasse: Hver Elev skal vælge to af de tre linjer i løbet af 7. og 8. klasse. Hver linje strækker sig over et skoleår, hvorefter der vælges en ny linje for det næste skoleår. 9. klasse vil der det første halve år være tale om en specialeperiode, der munder ud i fremlæggelse af teori, produkt og praksisanvendelse i december måned. Formål med linjerne Formålet med linjerne er at skabe tid til fordybelse, hvori den enkelte elev på sit niveau får skabt et sammenhæng mellem teori, historik og praksis i et samfundsmæssigt perspektiv, og dermed opnår en forståelse af ”Hvad-kan-jeg-bruge-det- til” ud fra kreative, innovative og entreprenørskabende processer. Der evalueres efter hvert forløb med udgangspunkt i Øbro Modellen.

8 Hvilke linjer udbyder vi så?

9 Har du lysten og motivationen til at prøve noget nyt? Er du fuld af gode idéer? Har du mod på at fordybe dig i skabende processer? Inden for arkitektur og design kommer du til at arbejde med arkitektur, rumligt arbejde, landskab, installation, foto, plakat, reklame, formidling, kultur og æstetik. Inden for design arbejder vi fx med produktudvikling, tekstildesign, møbeldesign m.m.. Vi arbejder bevidst med beslutningsprocessen, hvor en idé føres ud i livet og giver et resultat. Der vil blive arrangeret ture ud af huset, så du kan lade dig inspirere af folk, der lever af deres kreativitet. Efter hvert semester vil der blive en fremlæggelse med efterfølgende evaluering af dit produkt/projekt. På denne linje kommer du til at fordybe dig i arkitektur og design. Du får mulighed for at udfordre dig selv både på det personlige og det faglige plan og deltage i konkurrencer.

10 Du vil komme til at arbejde med projekter og spændende kemiforsøg, deltage i konkurrencer, programmere robotter og komme på besøg virksomheder. Et emne i science kan fx være ”Teknologi & design”, hvor opgaven kan være ”byg en bæredygtig badeby”. Den skal præsenteres fx som model, film eller på anden spændende måde du er med til at udvikle. Hvorfor skal du vælge Science Linjen? Du er vild med naturvidenskab, matematik og IT Du er nysgerrig og kan lide at eksperimentere og skabe nyt Du er god til at fordybe dig På Science Linjen skal du undervises i et fag der hedder ”Science”. I science indgår fagene fysik/kemi, biologi, geografi og matematik, og du vil komme til at arbejde med emner, der handler om disse.

11 Forfatterlinjen er en alsidig linje, hvor skriftlighed er i centrum. Igennem året kommer du til at arbejde med mange forskellige skriftlige udtryksformer; såsom journalistik, essay- og novelleskrivning – parallelt med disse forløb vil vi introducere forfattereleverne for forskellige litterære genrer for at styrke elevernes litterære dannelse. At være forfatter er en aktivitet, og det er derfor ikke nok, at man sætter sig i sin blødeste lænestol og skuer ud over verdenen derfra. Som moderne forfatter er der en lang række af faglige egenskaber, som man skal besidde, man skal være i stand til at tænke kritisk, være observerende og have indsigt i samfundet. Det er for eksempel umuligt at skrive en novelle om krig, hvis man ikke har den fjerneste idé om, hvordan krig foregår, og hvorfor den opstår. En forfatter kan med andre ord ikke skrive sig ud af verdenen, den skal opleves indefra. Vi vil derfor udstyre eleverne med redskaber, sådan at de får mulighed for at sortere i den information, som informationssamfundet giver dem. Eleverne vil derfor få et introduktionskursus i argumentationsteori og logik, da disse er de redskaber, som forfatterne kan bruge til at gribe den skriftlige verden med.

12 Klasse Nuværende lektionstal Lektioner+Hævet fagI alt BH21425 1.kl2231xdansk, 1xmus25 2.kl2322xdansk25 3.kl2411xdansk25 4.kl2322xdansk25 5.kl233 1xdansk, 1xtysk, 1xliv 26 6.kl225 1xmat, 1xdansk,1xtysk, 2xliv 27 7.kl2922xlinjefag32 8.kl3122xlinjefag33 9.kl303 2xlinjefag, 1xidræt 34 Valgfag for: 1., 2., 3., 4.kl. 2xBilledskole Valgfag for: 1., 2., 3., 4.kl. 2xKor Valgfag for: 7. kl. 8., 9.kl 2xmus, 2xBilledkunst, Lektions oversigt på Øbro Fri Skole

13 SFO´en og skolereformen Da vi har hævet timetallet i grundskolen til 25 lektioner, vil det sige at børnene i bh.kl til og med 3.kl, først kommer i sfo kl. 14.15. I forhold til i år, er det 9 timer mindre SFO tid for børnene. Samtidig bliver de fleste børn hentet inden kl.16.00, hvorfor behovet for 5 personaler i det tidsrum ikke er til stede. Det vil sige at der bliver en del SFO personale timer ”tilovers”. Vi forestiller os at 4 personer fra SFO møder ind kl. 11.00, hvor de indgår i bh.kl til og med 3.kl. som støtteundervisere, enten med faglig eller socialpædagogisk støtte. Herefter tager 3 af dem parkvagten, og efter returnering varetager de endnu en lektion, i en af de før nævnte klasser. Herved opfyldes behovet for støtteundervisning, især den socialpædagogiske, samt en naturlig overgang fra skole til SFO, hvor personalet kan ”arbejde” videre med eventuelle konflikter. Lærerne får herved 3 kvarter til samarbejde, hvor alle er til stede.

14 LektieCafé LektieCafé: Det vurderes ud fra hver semesterevaluering, hvilke elever der har haft svært ved at tilegne sig viden ud fra læringsmålene. De elever der har haft det svært, eller hvor det vurderes, at de har brug for et boost, skal i samråd med forældrene indgå i en obligatorisk LektieCafé ordning. Der vil yderligere blive tilbudt frivillig LektieCafé for skolens øvrige elever, såfremt det skemamæssigt er muligt.

15 Spørgsmål?

16 Arbejdstiden?

17 Arbejdstid Arbejdstid 2014/2015 Bruttotid.1938,80 5 ugers ferie185,00 Søgne helligdage 66,60 I alt1687,20 Timer: Nettoarbejdstid:1687,20 Nettoarbejdstid fordelt på 42 uger: 40,20 timer/uge. 8,03 timer/dag. Arbejdsopgaver der skal løses i løbet af året: Undervisning. Som udgangspunkt 25 lektioner pr. uge. 750,00 Tilbage til øvrige opgaver: 937,00 Forberedelse/efterbehandling, klasselærerfunktion, tests, evaluering, faglig ajourføring, kurser, udvikling af nye tiltag, specialundervisning, ressourceteam, div. udvalg, teammøder, TR arbejde, Arbejdsmiljørepræsentant, mentor, eksamensforberedelse, censor, retning af eksamensopgaver, fag ansvarlig i 14 fag. Afskaffes: Aftenmøder, forældres mulighed for at kontakte lærerne om aftenen.

18 Viden Relationer Ikke - viden Koncepter

19 Den r ø de tr å d Tydelig profil ”Kreativitet som drivkraft i den faglige inspirerende undervisning” Den nye folkeskolereform Undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden, tilegnelse af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet. Flere fagopdelte timer. Fastholdelse af vores lejrskolestruktur Mere videndeling, inspiration. Tænke på alternative måder/metoder Fagteams/teamsamarbejde Dialogen på skolen skal have mere fokus på indhold Arbejde i forløb/projektorienteret Mere struktur/planlægning/information Undervisningsministeriets krav om evaluering TilsynsførendeSelvevalueringElevevaluering Bestyrelsens ø nsker Fokus på motion og bevægelse Ø nsker fra Workshops


Download ppt "Øbro Fri Skolereform 2014 Af Mads Aarø og Erik Fischer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google